Leefstijl verbeteren met de FitKliniek

16-01-2023
Vandaag start het Diakonessenhuis in samenwerking met Zilveren Kruis en huisartsenkoepels een pilot op het gebied van leefstijl: de FitKliniek. Patiënten uit het ziekenhuis worden hier begeleid naar een gezondere leefstijl. De eerste tien patiënten gaan vandaag van start. Het zijn patiënten uit het Diakonessenhuis met leefstijl gerelateerd hartritmestoornissen (atriumfibrilleren). 
""

Wat is de FitKliniek 

In de FitKliniek komt alles wat nodig is voor een gezonde leefstijl bij elkaar: coaching, fysiotherapie, diëtetiek en psychologische begeleiding. Patiënten krijgen in de FitKliniek een programma op maat, waarbij de multidisciplinaire betrokkenheid van medisch specialisten uniek is. Patiënten hebben namelijk één of meer complexe aandoeningen. 

De deelnemers volgen een intensief programma van drie tot zes maanden. In deze periode is er veel aandacht voor plezier in bewegen, gezonde voeding, ontspanning en slaap. Daarbij wordt de patiënt nauwlettend gemonitord met individuele coaching, digitale apps en aanvullende metingen in het ziekenhuis. Na deze periode start de patiënt vervolgbegeleiding bij een leefstijlcoach in de eigen omgeving. 
  
Deelnemers mevrouw Janssen uit Utrecht: "Inmiddels zijn mijn afvalpogingen noodzakelijk voor mijn gezondheid. Als hartpatiënt slik ik dagelijks verschillende pillen. Ik hoop dankzij de structuur en begeleiding van dit programma te kunnen stoppen met een aantal daarvan. Ik ervaar dit programma als een grote kans en een cadeau aan mezelf. En heb er veel vertrouwen in dat ik de kwaliteit van mijn leven kan verhogen.”   

Verminderen van de ziektelast 

De FitKliniek is een initiatief van zorgverleners in het Diakonessenhuis. Zij zien dagelijks patiënten die minder - of misschien zelfs helemaal niet -  ziek zouden zijn wanneer ze gezonder zouden leven. Verbetering van de leefstijl is in dergelijke situaties misschien wel het beste medicijn. 
  
Reinier Tromp Meesters, anesthesioloog en intensivist: "Bij het maken van andere leefstijlkeuzes kunnen we gezamenlijk grote stappen maken bij het verminderen van de ziektelast. Ik vind dat wij als medisch specialisten hierin ook een verantwoordelijkheid te nemen hebben. Wij zien patiënten op een kwetsbaar moment in hun leven en ze staan dan vaak open voor gedragsveranderingen. Met de pilot willen we dus testen of we patiënten kunnen ondersteunen bij het blijvend veranderen van ongezonde gewoontes.”   

Samenwerking 

De pilot is tot stand gekomen met steun van Zilveren Kruis. Hiernaast wordt er nauw samengewerkt met de huisartsenkoepels HUS en Unicum en leefstijlcoaches in de omgeving van de patiënt. Dat is immers belangrijk voor de overgang naar de latere fase. Om die reden zijn ook de gemeentes Utrecht en Zeist aangesloten. 
  
Sandra de Lizer, zorginkoper regio Midden-Zuid Nederland Zilveren Kruis:  “Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn. Het is ook bewegen, gezond eten, goed slapen, voldoende ontspannen en zoveel mogelijk eigen regie voeren. Vanwege medisch complexe problematiek hebben sommige mensen hier extra begeleiding in nodig. Dit alles komt samen in het programma van de FitKliniek.”   

Pilot 

De pilot loopt tot december 2024. De FitKliniek volgt de deelnemers dus voor een periode van twee jaar, zodat we de impact op zowel gezondheidswinst als besparing op reguliere zorgkosten over een langere periode kunnen meten.  De FitKliniek is ontwikkeld binnen het programma VernieuwdeZorg dat als doel heeft nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen en de innovatiecultuur in het ziekenhuis te stimuleren. 

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: