Regioplannen geven richting aan zorg van de toekomst

08-12-2023
In onze 11 kernregio’s leveren we deze maand de regioplannen op. De regio Noord-Veluwe en Zeewolde heeft de primeur. Met de regioplannen zetten we samen met zorgverleners, zorg- en welzijnsorganisaties, inwoners en gemeenten een volgende stap in het dichterbij brengen van gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. Voor iedereen!
""

In de eerste helft van dit jaar hebben we met heel veel partijen de gezondheidssituatie in 11 regio’s in kaart gebracht met de regiobeelden*. Deze beelden zijn het uitgangspunt van de regioplannen. Hierin staan de veranderingen die nodig zijn om zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden en de knelpunten die daarvoor opgelost moeten worden. In (bijna) alle regio’s zijn het verbeteren van zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouderen, digitalisering en mentale gezondheid belangrijke onderwerpen. Hier zetten we met elkaar vol op in. Daarbij zijn er specifieke thema's per regio, want naast de overeenkomsten zien we natuurlijk ook verschillen.

Netwerkzorg is de toekomst

Zorg om de patiënt heen met regionale netwerken van samenwerkende zorgverleners. Zij leveren met elkaar de zorg die de patiënt nodig heeft. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondersteunt, versterkt en versnelt deze beweging. 
De ene regionale samenwerking is nog maar kort uit de startblokken, de andere is al wat langer op weg. Voorop staat dat het écht al heel bijzonder is dat we in een half jaar tijd tot deze plannen met een breed draagvlak komen. Met elkaar vinden we dat het anders moet. En deze plannen laten zien dat we daar al volop met elkaar mee bezig zijn. Transformeren vraagt tijd. Die gebruiken we om te leren en bij te sturen. En samen gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen.

De regioplannen zijn binnenkort te vinden op dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Kijk ook op onze website voor meer informatie over onze kernregio’s.

*Regiobeelden geven de huidige situatie weer: hoe staat het ervoor met de gezondheid van de inwoners, de kenmerken van een regio en wat zijn belangrijke trends en ontwikkelingen. En ook welke zorg en ondersteuning op dit moment worden ingezet (zowel informele zorg, het sociaal domein, verzekerde zorg en langdurige zorg), welke knelpunten er zijn tussen vraag en aanbod en wat daarbij opvalt. 

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: