Uitzonderingen eigen risico

Sommige zorg is vrij van het verplicht en vrijwillig eigen risico. In de meeste gevallen ontvangt u geen rekening voor de onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bezoek aan de huisarts en huisartsenpost (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteedt, zoals laboratorium onderzoeken)
 • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving (wijkverpleging)
 • Ketenzorg via de huisarts als de huisarts is aangesloten bij een zorggroep (prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen)
 • Reiskosten en nacontroles van orgaandonoren (maximaal 13 weken en bij een levertransplantatie 6 maanden)
 • Bevalling en verloskundige zorg, vlokkentesten, vruchtwaterpunctie, counseling, het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) en de NIPT (wel eigen risico voor geneesmiddelen, bloeddrukonderzoeken of ziekenvervoer)
 • Kraamzorg
 • Jaarlijkse nacontrole van de donor (op de rekening staat duidelijk dat het om donatie ging)
 • Reiskosten van een donor als deze kosten via de eigen verzekering vergoed worden
 • Gecombineerde leefstijlinterventies
Maakt u chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen? En heeft u eens per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek? Dan betaalt u voor de medicatiebeoordeling geen verplicht en vrijwillig eigen risico.
Ook voor de kosten van een stoppen-met-rokenprogramma inclusief de farmacotherapeutische interventies (medicatie) geldt geen verplicht en vrijwillig eigen risico bij een gecontracteerde zorgaanbieder. De aanbieder van het stoppen-met-rokenprogramma mag dan geen medisch specialist of klinisch psycholoog zijn.

Soms krijgt u toch een rekening

Bij kraamzorg of na een bezoek aan de huisarts is soms vervolgonderzoek nodig. Bijvoorbeeld voor bloedonderzoek. Hierover betaalt u wel eigen risico. U ziet dan laboratoriumkosten op uw declaratieoverzicht staan. Deze kosten vallen niet onder de vergoeding van huisartsenzorg of kraamzorg.

Voor welke zorg betaalt u wel eigen risico?

Voor de meeste zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering betaalt u een verplicht eigen risico van € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten.

In ons vergoedingenoverzicht ziet u in één oogopslag of u wel of geen eigen risico betaalt voor uw behandeling.