Krijg ik een laboratoriumonderzoek vergoed?

Een specialist ouderengeneeskunde, een arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, verloskundige, optometrist, GGD-arts of een medisch specialist kan extra onderzoek in het laboratorium laten uitvoeren. Bijvoorbeeld een bloedonderzoek. Of onderzoek van uw urine of ontlasting.

U kunt laboratoriumonderzoek vergoed krijgen

Laboratoriumonderzoek krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Daarom betaalt u hiervoor eigen risico.  

De hoogte van de vergoeding hangt af van naar welke zorgverlener u gaat

Als u naar een zorgverlener gaat waarmee wij afspraken hebben, krijgt u 100% vergoed. Kiest u voor een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben? En heeft u de Basis Budget, Basis Zeker of ZieZo Basis? Dan vergoeden wij 75% op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Als u de Basis Exclusief heeft, dan vergoeden wij 100% tot maximaal het wettelijke bedrag of maximaal het in Nederland gebruikelijke marktconforme tarief.

Uw arts, verloskundige of optometrist weet naar welk laboratorium u kunt

Zij hebben een overzicht van de zorgverleners bij u in de buurt die wij hebben gekozen. En waar wij afspraken mee hebben gemaakt.

U vindt deze zorgverleners ook via de Zorgzoeker

Zoek in de Zorgzoeker op ‘bloedprikken’ of ‘urineonderzoek’. Kijk vervolgens op de website van de zorgverlener. Want daar vindt u altijd een actuele lijst van de priklocaties.

Naar de Zorgzoeker

Regio’s Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Gooi- en Vechtstreek, Zwolle, Gelderland-Midden en Noord Oost-Gelderland, Drenthe, Kennemerland en Rotterdam-Rijnmond

We hebben volumeafspraken gemaakt met bepaalde zorgverleners. Deze zorgverleners herkent u aan het label ‘Onze keuze’. Kijk vervolgens op de website van de zorgverlener. Want daar vindt u altijd een actuele lijst van de priklocaties.

Veelgestelde vraag

Uw arts, verloskundige of optometrist heeft uw bloed, weefsel of ontlasting laten onderzoeken in een laboratorium. Het laboratorium declareerde de rekening bij ons. Laboratoriumonderzoek valt onder het eigen risico. U ziet deze kosten daarom terug op uw declaratieoverzicht.

Soms ziet u meerdere laboratoriumkosten op uw declaratieoverzicht

Een laboratoriumonderzoek bestaat vaak uit meerdere kleine onderzoekjes. Elk deelonderzoek wordt apart berekend. Daarom ziet u soms meerdere laboratoriumkosten op uw declaratieoverzicht staan.

Ook staat er een ‘ordertarief’ op de rekening van het labonderzoek

Hieronder vallen bijvoorbeeld administratiekosten, vervoerskosten en portokosten. Elk laboratorium rekent hier andere bedragen voor.