Opa en kleinkind lachen

Zorg thuis en digitaal

Zorg thuis als het kan, alleen naar het ziekenhuis als het moet. 

Wat is Zorg thuis en digitaal?

Veel mensen vinden het prettig om thuis behandeld te worden. Zij ervaren dat deze zorg hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. Zorg thuis is bovendien een antwoord op de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten. Daarom vinden we het belangrijk dat u ook thuis zorg kunt krijgen. Natuurlijk alleen als dit medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat. Zorg thuis als het kan, naar het ziekenhuis als het moet.

Bekijk de video

Voorbeelden

Wat is het?
Mensen met kanker die chemo- en/of immunotherapie krijgen, kunnen de behandeling (deels) thuis ondergaan. Thuisbehandeling gebeurt alleen als de patiënt dit wil en dit medisch verantwoord is. Een gespecialiseerd verpleegkundige dient de medicatie thuis toe.

Wordt het vergoed en kan ik er al gebruik van maken?
Chemo- en immunotherapie thuis vergoeden wij als het ziekenhuis waar u onder behandeling bent deze zorg aanbiedt. Vraag bij u arts na of dit een mogelijkheid is voor u.

Wat is het?
Hartpatiënten kunnen thuis hun bloeddruk, gewicht en hartslag meten. Een cardioloog of gespecialiseerd verpleegkundige controleert of de gezondheid van patiënten stabiel blijft. Bij afwijkingen neemt de cardioloog contact met u op. Bijvoorbeeld via een beveiligde videoverbinding. U hoeft dan niet perse langs te komen. Doordat patiënten 24/7 in contact staan met een zorgverlener voelen zij zich veiliger.

Wordt het vergoed en kan ik er al gebruik van maken?
Telemonitoring bij Chronisch hartfalen vergoeden wij als het ziekenhuis waar u onder behandeling bent deze zorg aanbiedt. Vraag bij uw arts na of dit een mogelijkheid is voor u.

Wat is het?
Ongeveer 50.000 mensen in Nederland hebben ernstig nierfalen. Ongeveer 6500 daarvan zijn afhankelijk van dialyse. Dialyse is een intensieve behandeling met grote gevolgen voor hun sociale leven. Thuisdialyse verbetert de kwaliteit van leven: Het geeft de patiënt meer autonomie. Er is minder tijdsverlies door wachttijden of reistijd naar de dialysekliniek.

Wordt het vergoed en kan ik er al gebruik van maken?
Thuisdialyse vergoeden wij als het ziekenhuis waar u onder behandeling bent deze zorg aanbiedt. Vraag bij u arts na of dit een mogelijkheid is voor u.

Wat is het?
Intensive home treatment (IHT) is er voor mensen die psychiatrische hulp nodig hebben in een crisissituatie. Het IHT-team is doorlopend bereikbaar en komt bij de patiënt thuis langs. Het team behandelt de patiënt om een opname te voorkomen. Of  om de duur van de opname zo kort mogelijk te houden. Daarnaast biedt het team ondersteuning voor de mensen in de omgeving van de patiënt.

Wordt het vergoed en kan ik er al gebruik van maken?
IHT vergoeden wij als het ziekenhuis waar u onder behandeling bent deze zorg aanbiedt. Vraag bij u arts na of dit een mogelijkheid is voor u.

Wat is het?
De Transmurale zorgbrug slaat een brug tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg. Kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuiskomen, krijgen thuis begeleiding van een wijkverpleegkundige. De zorg bestaat uit 3 onderdelen:

  • Het geriatrieteam in het ziekenhuis doet een geriatrisch onderzoek en maakt een zorgbehandelplan.
  • De wijkverpleegkundige maakt in het ziekenhuis kennis met de patiënt en bespreekt het zorgbehandelplan.
  • Binnen 2 dagen na ontslag bezoekt de wijkverpleegkundige de patiënt voor de eerste keer thuis. Daarna volgt nog een aantal huisbezoeken. Hierin ondersteunt de verpleegkundige de oudere bij het herstel.

Wordt het vergoed en kan ik er al gebruik van maken?
Dit initiatief is nog in ontwikkeling. Samen met zorgaanbieders verkent Zilveren Kruis hoe dit in de toekomst vergoed kan worden.

Wat is het?
Mijn IBDcoach is een handige app waarmee mensen chronische darmontsteking, bijvoorbeeld Colitis Ulcerosa en de Ziekte van Crohn, monitoren. De arts kijkt op afstand mee en coacht hen. Patiënten monitoren op basis van meldingen en vragenlijsten. Ze kunnen bovendien behandelafspraken vastleggen en meer leren over hun aandoening.

Wordt het vergoed en kan ik er al gebruik van maken?
Mijn IBDcoach vergoeden wij als het ziekenhuis waar u onder behandeling bent deze zorg aanbiedt. Vraag bij uw arts na of dit een mogelijkheid is voor u.

Wat is het?
Als u psychologische hulp nodig heeft, dan komt u waarschijnlijk op een wachtlijst. Met een online behandeling bent u sneller geholpen. U krijgt de zorg die u nodig heeft. Geen reistijd, geen wachttijd en in te plannen op momenten dat het u uitkomt.

Wordt GGZ online vergoed?
Voor GGZ- online gelden dezelfde vergoedingen als voor Geneeskundige GGZ. Lees meer over de vergoeding.

Wilt u meer weten over een online behandeling?

Of neem contact op met de Zorgcoach voor meer informatie.

Wat is het?
COPD klachten kunnen onverwacht erger worden. Deze longaanvallen leiden vaak tot acute ziekenhuisopnames. Met Telemonitoring bij COPD heeft zowel de patiënt als de zorgverlener beter inzicht in de gezondheid van de patiënt. Patiënten hebben de mogelijkheid om doorlopend contact op te nemen met de behandelaar. De arts of verpleegkundige neemt bij afwijkende waarden (video)contact op met de patiënt.

Wordt het vergoed en kan ik er al gebruik van maken?
Telemonitoring bij COPD vergoeden wij als het ziekenhuis waar u onder behandeling bent deze zorg aanbiedt. Vraag bij u arts na of dit een mogelijkheid is voor u.

Wat is het?
Luchtbrug is een online tool voor kinderen en jongeren met astma. Met Luchtbrug beheren patiënten zelf hun astmagegevens, beschikken zij over een behandel- en actieplan bij klachten en is er regelmatig online contact met het behandelteam. Patiënten ontvangen korte online vragenlijsten waarmee gemonitord wordt hoe het met de patiënt en zijn/haar astma gaat. Bij afwijkingen kunnen zorgverleners ingrijpen.

Wordt het vergoed en kan ik er al gebruik van maken?
Luchtbrug vergoeden wij als het ziekenhuis waar u onder behandeling bent deze zorg aanbiedt. Vraag bij u arts na of dit een mogelijkheid is voor uw kind.

Wat is het?
Patiënten krijgen een meetapparaat van de trombosedienst, waarvoor ze een training volgen. Ze geven stollingswaarden door aan de trombosedienst via een beveiligde omgeving op internet. Vervolgens wordt het aantal antistollingstabletten via een algoritme bepaald. Patiënten bezoeken dus geen prikposten meer voor bloedafname. Wel gaan ze 2 tot 3 maal per jaar naar de trombosedienst voor een controle van het zelfmeetapparaat, hun priktechniek en dosering.

Wordt het vergoed en kan ik er al gebruik van maken?
Wij vergoeden deze behandeling thuis als het ziekenhuis waar u onder behandeling bent deze zorg aanbiedt. Vraag bij u arts na of dit een mogelijkheid is voor u.

Wilt u meer weten?

Wij vergoeden deze behandelingen als uw ziekenhuis deze zorg aanbiedt. Vraag bij u arts na of dit een mogelijkheid is voor u. Of neem voor meer informatie contact op met ons. Onze Zorgcoach adviseert u graag.

De zorgcoach, uw persoonlijke hulp bij zorg regelen

Wat vindt u van digitaal contact met uw arts?

Het wordt steeds normaler om je arts op afstand te spreken. Bijvoorbeeld door te bellen, mailen of appen. In welke situaties vindt u dit prettig? En wanneer gaat u toch liever even langs?

Deel uw ervaringen en wensen