Van wie krijgt u zorg vergoed?

Zorgkosten worden niet altijd vanuit uw basisverzekering vergoed. Soms gebeurt dat vanuit een andere regeling. Bijvoorbeeld als u in een zorginstelling woont en de instelling uw behandeling regelt. Er bestaan verschillende regelingen in de zorg.

Zorg uit uw verzekering via Zilveren Kruis

Gewone medische zorg valt meestal onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Denk bijvoorbeeld aan huisartszorg of ziekenhuiszorg. Daarvoor heeft u een zorgverzekering. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van het pakket dat u heeft.

Lees meer over de zorgverzekering op de website van de Rijksoverheid

Zorg uit de Wmo via uw gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen. Of hulp nodig hebben om mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving. Vraag aan uw gemeente hoe u de zorg of ondersteuning aanvraagt. U kunt bijvoorbeeld terecht bij een Wmo-loket of wijkteam.

Lees meer over de Wmo op de website van de Rijksoverheid

Zorg uit de Wlz via uw zorgkantoor

Langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Langdurige zorg is zorg voor mensen die langere tijd intensieve zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. En volwassenen of kinderen met een beperking of een chronische ziekte. De zorgkantoren regelen de langdurige zorg. Nederland is verdeeld in zorgregio’s. Uw woonplaats bepaalt onder welk zorgkantoor u valt. U krijgt zorg uit de Wlz vergoed in de volgende situaties:

  • U woont in een zorginstelling die ook uw behandeling regelt. U hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten voor tandartsbehandelingen, geneesmiddelen, huisartsenzorg, niet persoonsgebonden hulpmiddelen, wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) of eerstelijns diagnostiek. De Wlz-instelling regelt namelijk zelf dat deze kosten vanuit de Wlz betaald worden.
  • U heeft een Wlz-indicatie. Kosten voor wijkverpleging of Eerstelijnsverblijf (ELV) vallen dan onder de Wlz. Ook hier regelt de zorgverlener zelf dat deze kosten vanuit de Wlz betaald worden. U hoeft dus zelf niets te doen.

Lees meer over de Wlz op de website van de Rijksoverheid