Contact met Zorgkantoor

Voor al uw vragen over langdurige zorg uit de Wet langdurige zorg

Neem contact op met Zilveren Kruis Zorgkantoor

Het Zilveren Kruis Zorgkantoor helpt u bij het regelen van uw langdurige zorg uit de Wlz. Of het gaat om de eerste aanvraag. Of een aanpassing van uw bestaande zorg. Voor al uw vragen over langdurige zorg bel gerust met ons. Of stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op.

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen

Postadres

Wanneer u een brief of document naar ons toe wilt sturen. De verwerkingstijd is langer dan wanneer u het digitaal verstuurt. Ook wanneer u aangetekende post stuurt. Vergeet de postzegel niet.

Zilveren Kruis Zorgkantoor
Postbus 353
8000 AJ Zwolle
Onze 11 kernregio's zijn: Amsterdam, Apeldoorn-Zutphen, Drenthe, Flevoland, Friesland, Kennemerland, Rotterdam, 't Gooi, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Zwolle.

De zorgregio's van Zilveren Kruis Zorgkantoor

Er zijn in Nederland verschillende zorgkantoren. Wij voeren de Wlz uit voor alle zorgverzekerden die in 1 van onze 11 zorgregio’s wonen, dus ook voor verzekerden van andere zorgverzekeraars. En andere verzekeraars doen dat op hun beurt voor verzekerden van Zilveren Kruis in hún zorgregio’s. Waar u woont, bepaalt welk zorgkantoor de zorg regelt.

Bekijk de zorgkantoorzoeker