Stap 3: Aanvragen langdurige zorg

Met een persoonsgebonden budget koopt u zelf uw zorg in. Voor uzelf of bijvoorbeeld voor uw kind. U kiest uw zorgverleners en begeleiders uit. En u bepaalt op welk tijdstip u zorg wilt krijgen. Het persoonsgebonden budget (pgb) geeft u vrijheid, maar bij een pgb horen ook verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het pgb voor langdurige zorg heet officieel een pgb-wlz. Wlz van Wet langdurige zorg.

U bent bij stap 3 van 8 stappen.

U heeft nu een indicatie nodig van het CIZ

U heeft nagedacht over hoe u de langdurige zorg wilt regelen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt eerst vast welke zorg en hoeveel zorg u of uw naaste nodig heeft. Die vaststelling heet een indicatie die u aanvraagt.

Het CIZ verzamelt informatie over uw gezondheid en huishouden om zo een beslissing te kunnen nemen over uw aanvraag. Het CIZ voert altijd een gesprek met u.

Hoe werkt het aanvragen van een indicatie?

U gaat naar de website van het CIZ. Daar staat hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. Onder het kopje Mijn Wlz-aanvraag vindt u het online aanvraagformulier.

U kunt de aanvraag ook per post doen. Hiervoor vindt u het aanvraagformulier op de website van het CIZ. Daar kunt u het downloaden. U print het, vult het in en stuurt het op. U krijgt een ontvangstbevestiging.

Ontvangt u al zorg in een zorginstelling? Dan vraagt de instelling of uw huisarts de indicatie aan. U tekent dan een machtigingsformulier (pdf) waarin u uw toestemming hiervoor geeft. Dat doet u ook als u een naaste vraagt om het formulier in te sturen.

U kiest bij de aanvraag voor pgb

U vult het aanvraagformulier in. U geeft daarop onder andere aan welke zorg u denkt nodig te hebben. Ook vraagt het CIZ hoe u de zorg wilt regelen. Daar geeft u aan dat u de zorg thuis wilt krijgen. En dat u het zelf wilt regelen met een pgb.

Wilt u nog checken of pgb het beste bij u past?

Doe de keuzehulp

Wat stuurt u mee?

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Eventueel een machtigingsformulier door u zelf ondertekend
  • Een diagnose van een arts
  • Aanvullende informatie over het verloop van uw ziekte of aandoening, de behandelingen en bijkomende problemen
  • Uw zorgplan als u dat heeft

Het CIZ bespreekt uw aanvraag met u

Is extra informatie nodig? Dan vraagt het CIZ die aan u. U krijgt daarna een uitnodiging voor een gesprek over uw zorgvraag. Dit gesprek is bij u thuis of in een telefoongesprek. In het gesprek met het CIZ wordt duidelijk welke hulp u nu al krijgt van familie, vrienden of buren. En wat u zelf nog wilt doen. Bij dit gesprek zijn uw mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving welkom.

U krijgt een indicatiebesluit

U krijgt binnen 6 weken een brief van het CIZ met het indicatiebesluit. Als u het indicatiebesluit heeft kunt u officieel het pgb aanvragen.

Het CIZ stuurt de indicatie door naar het Zorgkantoor

Het Zorgkantoor krijgt van het CIZ bericht over uw indicatie. Het Zorgkantoor gaat u verder helpen om uw pgb te regelen.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.
U bereikt ons het beste tussen 9.15 - 10.30 en 16.00 - 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen