Wat houdt een pgb beheren in?

Denkt u er over na om uw zorg en ondersteuning in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb)? Voor het beheer van een pgb moet u verschillende dingen weten en kunnen. Zo moet u afspraken maken met zorgverleners, administratie bijhouden en een budget beheren. U kunt ook iemand anders vragen uw pgb te beheren.

U of iemand uit uw omgeving beheert uw pgb

Als u dat kunt, mag u zelf uw pgb beheren. Of u vraagt iemand anders om u te helpen. Deze ondersteuner heet een pgb-beheerder. De pgb-beheerder zorgt ervoor dat u voldoet aan alle verplichtingen die horen bij een pgb.

Meer over een pgb-beheerder

Wat u moet weten en kunnen om een pgb te beheren

Wij controleren niet alleen of u aan de voorwaarden van een pgb voldoet. Wij controleren ook of u met een pgb kunt omgaan. Dat heet pgb-vaardigheid. Het is belangrijk voor de kwaliteit van uw zorg dat u deze vaardigheden heeft.

En u weet welke zorg u nodig heeft. Of welke zorg de persoon voor wie het budget is nodig heeft. U moet zelf kunnen vertellen welke zorg u nodig heeft. Kunt u dat niet? Dan kunt u ook zorg in natura ontvangen.
Of u weet waar u die regels kunt vinden. Bijvoorbeeld op onze website. Het helpt als u digitaal vaardig bent. Bijvoorbeeld dat u kunt omgaan met de computer en e-mail. En websites op het internet kunt bezoeken.
En ook weet u welk deel van het pgb al uitgegeven is. Een overzichtelijke pgb-administratie is niet alleen handig voor uzelf. U kunt de administratie ook nodig hebben als wij daarom vragen.
U communiceert uit uzelf en zelfverzekerd met andere partijen. Bijvoorbeeld door op tijd brieven van ons te beantwoorden. Of telefoongesprekken te voeren met zorgverleners. En verandert er iets? Dan geeft u dat zelf aan.
Met een pgb kiest u zelf zorgverleners uit. En u maakt afspraken over de zorg die ze aan u gaan geven. En over het uurtarief en de uren.
U controleert tussendoor of alles volgens afspraak verloopt. Bijvoorbeeld of de zorgverlener genoeg uren maakt. Omgekeerd moet u kunnen laten zien dat u de zorg inkoopt waarvoor u het geld gekregen hebt.
En of de kwaliteit van de zorg in orde is. Vindt u de zorg niet goed? Dan kunt u uitleggen waarom. Verloopt de zorg niet volgens afspraak? Dan kunt u zelf ingrijpen. Bijvoorbeeld door de zorgverlener op te bellen. En uit te leggen wat er niet goed gaat.
En dat zo regelen dat er altijd zorg is. Ook als de zorgverlener ziek is of op vakantie gaat. U moet zelf zorgverleners kunnen kiezen die goed bij uw situatie passen. En u moet zelf opletten of zij hun werk goed doen. Als de zorgverlener ziek is, moet u zelf vervanging regelen.
En u durft een gesprek te beginnen als zij hun werk niet goed doen. U bent de werkgever of opdrachtgever van de zorgverlener. U moet dan goed kunnen vertellen wat ze moeten doen.
Het is niet erg als u sommige regels over werkgever of opdrachtgever zijn niet kent. Bijvoorbeeld bij ontslag van een zorgverlener. Maar u moet de informatie daarover wel zelf kunnen vinden. Bijvoorbeeld bij instanties die hierover advies geven.