Het bewuste keuzegesprek

Wij bellen met u om een afspraak te maken voor het bewuste keuzegesprek. Een bewuste keuzegesprek is verplicht. Een consulent van het zorgkantoor komt bij u langs om het pgb te bespreken. We bespreken uw situatie, de zorg die u nodig heeft en hoe dit het beste geregeld kan worden. Ook is er genoeg tijd om uw vragen over de Wlz en het pgb te stellen. En de consulent bepaalt of u of uw vertegenwoordiger het pgb voldoende kunt beheren. Zo zorgen we er samen voor dat uw zorg goed geregeld wordt.

Wie zijn er bij dit gesprek?

  • U als budgethouder
  • Uw bewindvoerder, als u die heeft
  • Uw gewaarborgde hulp, als die verplicht is
  • Een zorgconsulent van het Zorgkantoor

Als iemand niet bij het gesprek kan zijn, neem dan contact op met het Zorgkantoor.

Wat bespreken we in het bewuste keuzegesprek?

In dit gesprek bekijken wij met elkaar of een pgb-Wlz past bij uw situatie.

We bespreken:
  • Hoe u de zorg wilt regelen
  • Wie de administratie van uw budget gaat doen
  • Al uw vragen over het pgb-Wlz
  • De rechten en plichten (pdf) die horen bij een pgb-Wlz

Bereidt u voor op het bewuste keuzegesprek

We willen graag dat u een bewuste keuze maakt voor het pgb. En dat u weet wat er van u verwacht wordt. Om u voor te bereiden op het bewuste keuzegesprek vult u een aanvraagformulier pgb in. Wij sturen dit formulier naar u toe nadat we het welkomstgesprek met u hebben gehad. Of als we hebben geprobeerd om met u een welkomstgesprek te voeren. We adviseren u dit formulier zo goed mogelijk in te vullen en terug te sturen naar het Zorgkantoor voordat het bewuste keuzegesprek plaats vindt.

In het aanvraagformulier pgb stellen wij een aantal vragen over uw situatie. Ook geven wij u informatie over het pgb. Zo kunt u zich voorbereiden op het bewuste keuzegesprek, maar onze consulent ook.

Na het bewuste keuzegesprek beoordelen wij of u een pgb-Wlz krijgt

Wij sturen u binnen 6 weken een toekenningsbeschikking via de post als u een pgb-Wlz krijgt. U krijgt een weigeringsbeschikking via de post als wij u een pgb-Wlz moeten weigeren. Als u geen pgb krijgt komt u wel in aanmerking voor zorg in natura.

Bent u het niet eens met de beschikking?

Dan kunt u binnen 6 weken na afgiftedatum van de beschikking een bezwaarschrift bij het Zorgkantoor indienen.

Lees meer over bezwaar maken