Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (ZIN) volledig omzetten

Met uw Wlz-indicatie kunt u zorg krijgen via zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Een combinatie van pgb en ZIN is ook mogelijk. U zit niet vast de zorgvorm die u heeft. Als uw zorg verandert kunt u uw pgb altijd omzetten naar ZIN. En andersom.

Wilt u een combinatie van ZIN en pgb?

Of heeft u al een combinatie van ZIN en pgb en wilt u dat deze verdeling anders wordt? Op Een (andere) combinatie van pgb en ZIN leest u welke stappen u moet volgen.

Het kan zijn dat u naar een verdeling met meer ZIN en minder pgb gaat. Misschien wilt u een pgb-zorgverlener opzeggen.

Lees hier meer over het opzeggen van een zorgovereenkomst

Zet uw zorg om in 2 stappen

Stap 1. Overleg met uw zorgaanbieder(s) per wanneer u uw zorg wilt omzetten

Door goed te overleggen weet u zeker dat uw zorg niet zomaar even stopt. En dat u dus alle dagen zorg houdt. Of dat nu via ZIN of via pgb is.

  • Wilt u al uw zorg graag via het pgb en niet meer (deels) via ZIN?
    En heeft u nog geen pgb? Dan moet u het pgb nog aanvragen. Kies dan voor een omzet-datum in de toekomst. Dat geeft u en ons de tijd om uw pgb-aanvraag te regelen. U leest meer over de pgb-aanvraag op Een bewuste keuze voor het pgb.

    Heeft u al wel een pgb (in combinatie met ZIN?) Dan zal uw pgb per omzetdatum verhoogd worden. U kunt dan extra zorg inkopen.

  • Wilt u al uw zorg graag via ZIN en niet meer (deels) via het pgb? Bij het omzetten van uw zorg naar ZIN krijgt uw pgb krijgt een einddatum. Uw pgb-zorgverleners kunt u na de einddatum niet meer betalen via het pgb. Let daarom op de opzegtermijn die bij een zorgovereenkomst hoort! En voorkom dat u de zorgverleners met uw eigen geld moet betalen. Als u nog niet weet bij welke ZIN zorgverlener u zorg wilt ontvangen, kunt u in de Zorgatlas kijken welke ZIN zorgverleners er zijn. Wanneer u geen zorgverlener kan vinden en/of er nog vragen zijn kan u contact opnemen met onze klantenservice.

Lees meer over de opzegtermijn en het opzeggen van een zorgovereenkomst

Stap 2. Stuur ons het ‘Omzettingsformulier Zorg Wlz’ om uw keuze door te geven

Vul het omzettingsformulier (pdf) zo volledig mogelijk in. En zorg dat de handtekening door de juiste persoon wordt gezet. Op onze contactpagina leest u hoe u het formulier kunt sturen. Het zorgkantoor gaat er daarna mee aan de slag.

Geef een nieuwe contactpersoon aan ons door als dat nodig is

Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder of mentor) en weten wij dat al? Dan verandert er niets. Uw wettelijk vertegenwoordiger blijft uw contactpersoon. 

Heeft u geen wettelijk vertegenwoordiger? Dan kan het zijn dat er wel wat verandert als u uw zorg straks anders regelt:

Ontvangt u straks geen persoonsgebonden budget (pgb) meer, maar wel Zorg in Natura (ZIN)? Dan stopt de samenwerking met een gewaarborgde hulp automatisch. Daarvoor hoeft u niets te doen. Maar dat betekent ook dat wij geen informatie meer mogen delen met die persoon. U kunt een nieuwe (of dezelfde) contactpersoon aan ons doorgeven voor ZIN. U regelt dit online via het Machtigingsformulier contactpersoon Zorg in Natura.

Ontvangt u straks geen Zorg in Natura (ZIN) meer, maar wel een persoonsgebonden budget (pgb)? En had u bij ons een persoon gemachtigd om ZIN-informatie mee te delen? Dan mogen wij straks geen informatie meer delen met deze persoon. Informatie over u mogen wij alleen delen met de persoon die uw pgb-zaken al regelt of straks gaat regelen. Soms bent u dat zelf of is dat uw wettelijk vertegenwoordiger. En soms is dat een gewaarborgde hulp. Op onze website vindt u meer informatie over wie uw pgb-zaken mag regelen.