Stap 7: Zorgbeschrijving en zorgovereenkomst invullen en opsturen

Als het Zorgkantoor uw aanvraag goedkeurt heet dat toekennen van het pgb. U krijgt een toekenningsbeschikking. Dat is de brief waarin staat dat u een pgb-Wlz krijgt. In de brief staat uw zorgprofiel en uw totale budget. Hoe u uw budget verdeelt staat niet in de brief. U bepaalt zelf hoe u het budget verdeelt over de zorg die u nodig heeft. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, begeleiding groep en huishoudelijke hulp.

U bent bij stap 7 van 8 stappen.

Zorgbeschrijving en zorgovereenkomst invullen

Wij willen weten of u uw pgb-Wlz aan zorg besteedt. Daarom hebben wij de zorgovereenkomst van u nodig. In de zorgovereenkomst schrijft u welke zorg u krijgt en welk salaris u aan uw zorgverlener betaalt. U én uw zorgverlener moeten de zorgovereenkomst ondertekenen.

Per zorgverlener stuurt u nu een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving op naar het Zorgkantoor. Wij controleren ze. En beoordelen of u de genoemde zorg vanuit uw pgb mag betalen.

Zorgbeschrijving bij zorgovereenkomst (pdf)

Er zijn 4 soorten zorgovereenkomsten

Per soort zorgverlener bestaat er een verschillende zorgovereenkomst. U vindt altijd de laatste versie van de zorgovereenkomsten op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB helpt u onder andere gratis met de salarisadministratie voor uw pgb. Daarnaast zorgt de SVB voor betaling aan uw zorgverleners als u gebruik maakt van een pgb. Let erop dat u het juiste formulier kiest.

Doe de keuzehulp van de SVB om het juiste formulier te vinden

Bekijk de verschillende formulieren om uw zorgverlener aan te melden

Bekijk hoeveel u uw zorgaanbieder mag betalen

Stuur ze binnen 4 weken op aan het Zorgkantoor

Stuur de ingevulde zorgbeschrijving(en) en zorgovereenkomst(en) binnen 4 weken na ontvangst per post op aan Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Of stuur de ingevulde zorgbeschrijving(en) en zorgovereenkomst(en) per e-mail. Scan de documenten in de voeg ze als bijlage toe. Maak liever geen foto van de documenten. Wilt u wel een foto maken? Zorg er voor dat u de foto recht van boven maakt met een hoge kwaliteit. 

Na goedkeuring kunt u declaraties indienen

U krijgt schriftelijk bericht van ons na ontvangst van de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Het kan zijn dat de zorgovereenkomst of de zorgbeschrijving nog niet goed is.
Dan helpen we u om het goed te krijgen. Houd er rekening mee dat het wel 6 weken kan duren.

Wij vertellen u per zorgverlener of uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving zijn goedgekeurd. De SVB krijgt van ons een kopie van de zorgovereenkomst(en).
Zodra de zorgovereenkomst is goedgekeurd krijgt de SVB krijgt van ons een seintje.
Na onze goedkeuring kunt u uw declaratie(s) sturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt pas declareren als u de zorg heeft gekregen, dus altijd achteraf. Na de maand waarin u de zorg heeft gekregen, heeft uw zorgverlener 6 weken de tijd om u een factuur te sturen. U heeft daarna vier 4 weken de tijd om de declaratie naar de SVB te sturen. De SVB beheert uw geld en betaalt uw zorgverlener(s).

Lees meer over declareren bij de SVB

U ontvangt een beschikking subsidievaststelling

Na elk jaar ontvangt u van ons een beschikking subsidievaststelling. Dat is de brief waarin we de hoogte van uw pgb-Wlz definitief vaststellen. Dit doen we aan de hand van het toegekende budget en uitbetaalde declaraties. Denkt u eraan om op tijd uw declaraties over het vorige subsidiejaar naar de SVB te sturen? Doe dit uiterlijk vóór 1 april. Dan weet u zeker dat alle betalingen die de SVB voor u heeft gedaan, in de subsidievaststelling worden meegenomen.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen