Zorgovereenkomst invullen en opsturen

U bepaalt zelf hoe u uw budget verdeelt over de zorg die u nodig heeft. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, begeleiding groep en huishoudelijke hulp. Wij willen wel graag weten dat u uw pgb-Wlz aan zorg besteedt. Daarom hebben wij de zorgovereenkomst(en) van u nodig. In de zorgovereenkomst schrijft u welke zorg u krijgt en welk salaris u aan uw zorgverlener betaalt.

Zorgovereenkomst in het PGB Portaal

In het PGB Portaal kunt u eenvoudig digitaal een nieuwe zorgovereenkomst opstellen met uw zorgverleners. U hoort binnen maximaal 2 weken via het PGB Portaal of uw zorgovereenkomst is goedgekeurd. Is de zorgovereenkomst nog niet helemaal goed? Dan helpen wij u daar natuurlijk mee! Vindt u het lastig een digitale zorgovereenkomst op te stellen? Op mijnpgb.nl vindt u meer informatie en handige filmpjes om u met uw overeenkomst te helpen.

Inloggen PGB Portaal

Heeft u op mijnpgb.nl de informatie en filmpjes gekeken maar komt u er niet uit? Of heeft u nog geen bericht gehad dat u met het PGB Portaal kunt werken? Dan kan het invullen en opsturen van de zorgovereenkomst ook anders. Houd er rekening mee dat de beoordeling van uw zorgovereenkomst dan 4 weken kan duren.

Kies de juiste formulieren

  • Heeft u al bericht gehad dat u met het PGB Portaal kunt werken? Maar komt u er op mijnpgb.nl niet uit? Kies dan bij formulieren op mijnpgb.nl de juiste zorgovereenkomst.
  • Heeft u nog geen bericht gehad dat u met het PGB Portaal kunt werken? Kies dan bij formulieren op svb.nl de juiste zorgovereenkomst. Twijfelt u? Doe dan de keuzehulp op svb.nl om de juiste zorgovereenkomst te vinden.

Vul de formulieren in

Stuur de formulieren op

Stuur de ingevulde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst binnen 4 weken na ontvangst van een toekenningsbeschikking per post op aan Zilveren Kruis Zorgkantoor. Of stuur de ingevulde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst digitaal op. Scan de documenten en voeg ze als bijlage toe. Zorg dat de documenten goed leesbaar zijn. Ga hiervoor naar onze contactgegevens. Wij laten u binnen 4 weken weten of uw zorgovereenkomst is goedgekeurd. Is de zorgovereenkomst nog niet helemaal goed? Dan helpen wij u daar natuurlijk mee!

Zo vult u een zorgovereenkomst in

  • Vul de naam, adresgegevens en het IBAN-nummer van de zorgverlener volledig in. Vul het Kamer van Koophandel-nummer (KvK-nummer) of het Burgerservicenummer (BSN) van uw zorgverlener in. Aan de hand van deze gegevens krijgt uw zorgverlener een profiel in het PGB Portaal. Uw zorgverlener vindt meer informatie over inloggen en het profiel voor zorgverlener op mijnpgb.nl.
  • Vul altijd een ingangsdatum en eventuele einddatum in.
  • Het loon of de vergoeding dat u afspreekt is altijd bruto. Dat wil zeggen: hierover moeten nog belasting en premies betaald worden.
  • Heeft u een vaste maandvergoeding afgesproken? Zorg dan dat er ook aangegeven is op welke dagen en hoeveel uren uw zorgaanbieder bij u werkt. Woont u in een wooninitiatief? Dan vragen wij u een maandloonspecificatie op te stellen. Lees meer een maandloonspecificatie op de pagina zorgovereenkomst afsluiten met een wooninitiatief.
  • Beschrijf duidelijk welke werkzaamheden uw zorgaanbieder gaat doen in de zorgbeschrijving en zorg dat deze werkzaamheden kloppen met uw indicatie.