Een zorgaanbieder kiezen

Bij welke zorgaanbieder wilt u langdurige zorg krijgen?

Een zorgaanbieder kiezen

Is thuis wonen niet meer mogelijk? Dan is verblijf in een zorginstelling een mogelijkheid.

U kunt aangeven welke zorginstelling uw voorkeur heeft. Dat kan een zorginstelling in uw vertrouwde buurt zijn, een instelling vlakbij uw familie of een instelling die gespecialiseerd is in de zorg die u nodig heeft. Het gaat er om dat u de best passende zorg ontvangt.

Het maken van een goede keuze voor een zorginstelling is belangrijk. Want wij vinden het - net als u - belangrijk dat u zich thuis voelt in uw nieuwe woonomgeving. Het vooraf bezoeken van een locatie helpt bij het maken van een goede keuze. In de folder Kiezen voor een verpleeg- of verzorgingshuis (pdf) geven wij u tips en adviezen om een bezoek zo goed mogelijk voor te bereiden.

Uw voorkeur aangeven

Bij stap 4 doet u uw aanvraag voor langdurige zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dan kunt u aangeven welke zorginstelling uw voorkeur heeft. Het Zorgkantoor controleert of er een contract is met deze zorginstelling.

Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorgkantoor maakt in het contract afspraken met zorgaanbieders over kwaliteit, en welke prijzen betaald worden voor de zorg. Als er een contract is, regelt het Zorgkantoor dat die zorginstelling op de hoogte wordt gebracht van uw voorkeur. De zorginstelling neemt contact met u op en stelt samen met u een zorgplan op.

Het kan zijn dat de instelling van uw keuze geen contract heeft met ons. Dan kijken we samen bij welke zorginstelling u wel terecht kunt.

Bekijk met welke zorgaanbieders we een contract hebben

Geef ons door welke zorgaanbieder uw voorkeur heeft

De afspraken in een zorgplan

In een zorgplan staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan. In het zorgplan staan:

 • Uw zorgbehoeften
 • De doelen die u wilt bereiken.
 • De manier waarop u uw leven wilt inrichten.
 • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen.
 • Uw mogelijkheden en beperkingen.
 • Doelen van de zorg voor de komende periode.
 • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy.
 • Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar.

Als er een wachtlijst is

Als verblijf in een zorginstelling noodzakelijk is, dan kan het zijn dat er een wachtlijst is voor de zorginstelling van uw voorkeur. De zorginstelling van uw voorkeur kijkt samen met u naar een tussenoplossing. U verblijft misschien toch langer thuis met (extra) zorg en ondersteuning. Het is ook mogelijk dat u tijdelijk in een andere zorginstelling verblijft tot er een plek is bij de zorginstelling van uw keuze.

Lees meer over wachtlijsten

Welke zorg krijgt u in een zorginstelling?

Iedereen heeft andere zorg nodig. Langdurige zorg in een zorginstelling is:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Behandeling (individueel en/of dagbesteding)
 • Vervoer naar behandeling en/of dagbesteding
 • Schoonhouden van de woonruimte
 • Tijdelijke voorzieningen (voor meerdere verzekerden te gebruiken)
 • Individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen

U kunt in de zorginstelling behandeling krijgen. Dan krijgt u ook:

 • Medische zorg (huisartsenzorg, geen ziekenhuiszorg)
 • Behandeling van een psychische stoornis 
 • Medicijnen
 • Het gebruik van noodzakelijke hulpmiddelen
 • Tandarts
 • Kleding als nodig voor behandeling/dagbesteding

Volgende stap

Uw volgende stap naar het krijgen van langdurige zorg is het aanvragen van een indicatie bij het CIZ.