Pgb-beheerder

Met een pgb regelt u zelf uw zorg. Bij het beheren van een pgb komt veel kijken. Kunt u dit niet zelf? Dan mag iemand anders het pgb namens u beheren. De persoon die het pgb beheert noemen we de pgb-beheerder. De pgb-beheerder zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan alle verplichtingen die horen bij het pgb. Er kan maar één pgb-beheerder zijn.

Gewaarborgde hulp voor pgb stopt

Per 1 juli 2024 is het voor nieuwe aanvragers van een pgb niet meer mogelijk om een gewaarborgde hulp aan te wijzen. Uiterlijk per 1 juli 2028 stopt de gewaarborgde hulp voor bestaande budgethouders.

Lees meer informatie over het stoppen van de gewaarborgde hulp

Wat een pgb-beheerder doet

Een pgb-beheerder

  • zorgt voor het invullen en indienen van de formulieren voor de aanvraag van het pgb.
  • is bij het bewuste keuzegesprek en/of huisbezoek.
  • zorgt voor het inkopen van goede zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met uw zorgaanbieders.
  • controleert de declaraties en dient deze in.
  • beoordeelt of de zorg passend, verantwoord en van goede kwaliteit is
  • coördineert de zorg en stuurt de zorgverleners aan

Het goed kunnen beheren van het pgb noemen we pgb-vaardigheid. Op de pagina Wat houdt een pgb beheren in leest u meer over wat het beheren van een pgb inhoudt. 

Wie pgb-beheerder wordt

Als budgethouder kunt u zelf het pgb beheren. Of een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde doet dit namens de budgethouder.

Budgethouder

Wilt u zelf het pgb beheren? Als budgethouder kunt u zelf het pgb beheren als u geen wettelijk vertegenwoordiger heeft en als u pgb-vaardig bent. 

Wettelijk vertegenwoordiger

Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder, mentor, curator, ouder van minderjarige of voogd)? Dan mag u niet zelf het pgb beheren. De wettelijk vertegenwoordiger mag het pgb beheren als diegene pgb-vaardig is. 

Gevolmachtigde

Wilt of kunt u het pgb niet zelf beheren? Of wil de wettelijk vertegenwoordiger het pgb niet beheren? Dan kan iemand anders gemachtigd worden om het pgb te beheren. Dit noemen we de gevolmachtigde. Ook de gevolmachtigde moet pgb-vaardig zijn om het pgb te mogen beheren.

De gevolmachtigde moet aan voorwaarden voldoen

Wilt u een gevolmachtigde het pgb laten beheren? Er zijn voorwaarden om ervoor te zorgen dat uw gevolmachtigde altijd in het belang van de budgethouder handelt. Wij beoordelen of de gevolmachtigde aan de voorwaarden voldoet.

Lees meer over de voorwaarden

Hoe iemand pgb-beheerder wordt

Zo kunt u een pgb-beheerder aanmelden

Budgethouder

Als u nog geen pgb heeft, kunt u tijdens het aanvraagproces aangeven dat u zelf uw pgb wilt beheren. Heeft u al een pgb? Geef dan aan ons door dat u zelf uw pgb wilt beheren en meld uw gevolmachtigde of gewaarborgde hulp af.

Wettelijk vertegenwoordiger

Stuur ons de rechtbankbeschikking en het formulier 'Verplichtingen pgb-beheerder'. Upload de documenten snel en makkelijk via documenten opsturen.

Gevolmachtigde

Stuur ons het 'Machtigingsformulier pgb-beheerder'. Upload het document snel en makkelijk via documenten opsturen

Na ontvangst van de documenten nemen wij contact op. Wij beoordelen aan de hand van de 10 punten pgb-vaardigheden of de pgb-beheerder pgb-vaardig is en het pgb mag beheren. 

Laat het ons weten als uw gevolmachtigde niet meer betrokken is

U kunt uw gevolmachtigde afmelden via het online afmeldformulier. Zorg ervoor dat u binnen 4 weken een nieuwe pgb-beheerder aanmeldt.