Over Zilveren Kruis Zorgkantoor

We helpen u bij het regelen van uw langdurige zorg.

Wat is het Zilveren Kruis Zorgkantoor?

Het zorgkantoor van Zilveren Kruis staat in Apeldoorn. We voeren van daaruit de Wet langdurige zorg (Wlz). Zo’n 200 mensen zorgen dat iedereen uit onze 11 zorgregio’s langdurige zorg krijgt.

Nederland is verdeeld in 32 zorgkantoorregio's. In elke regio heeft de zorgverzekeraar die in dat gebied de meeste verzekerden heeft de rol van zorgkantoor. Daar regelen wij langdurige zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Ook als u niet uw zorgverzekering heeft bij Zilveren Kruis.

Er zijn dus ook zorgkantoren van andere zorgverzekeraars. Zij voeren de Wlz uit in andere zorgregio’s. Dat doen zij daar ook voor verzekerden van Zilveren Kruis. 

De Wet langdurige zorg uitvoeren. Hoe werkt dat?

Voor wie?

De Wlz bestaat sinds 2015 en is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Wat doen we voor u?

Het is de opdracht van het Zorgkantoor om te zorgen dat u kwalitatief goede zorg krijgt. Het Zorgkantoor koopt voor mensen die zorg in natura kiezen zorg in bij zorgverleners in de zorgregio. We sluiten contracten met hen. Hierin staan afspraken over soort, omvang, prijs en kwaliteit van de te leveren zorg. We overleggen met alle partijen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Wij zorgen ook dat de zorgaanbieders betaald worden.

Als u een indicatie heeft in zorg in natura, dan wijzen wij de zorg toe aan de zorgaanbieder van uw voorkeur. Heeft u nog geen keuze gemaakt? Dan kunnen we u hierover adviseren.

Pgb en informatie

Heef u een indicatie voor zorg en wilt u de zorg zelf regelen? Dan kijken wij samen met u welke mogelijkheden er zijn. En wat een persoonsgebonden budget (pgb) voor u betekent. Het Zorgkantoor regelt een pgb voor mensen die liever de zorg zelf inkopen.

Daarnaast vinden we het belangrijk om onze klanten van goede en praktische informatie te voorzien. In elke fase van langdurige zorg. Dus bij het aanvragen, maar ook als zij al zorg ontvangen.

Lees meer over langdurige zorg in Zo werkt het

Onze visie en ambitie

We bieden mensen advies en informatie bij het vinden van hun weg door het zorglandschap zodat zij zoveel mogelijk zelf de regie houden. Mensen die langdurige zorg nodig hebben, kennen allemaal een beperking of kwetsbaarheden. Zilveren Kruis Zorgkantoor werkt vanuit de overtuiging dat alles meetelt als het gaat om gezondheid. Gezond voelen gaat niet alleen over een fysieke of psychische beperking. Het gaat ook over hoe je in je vel zit, of je betekenisvolle relaties hebt en genoeg momenten hebt waar je volledig kunt ontspannen en jezelf kunt zijn. Ook in de langdurige zorg is dat de kern. Daar werken we elke dag aan. Met collega’s, zorgverleners en de mensen om wie het gaat en hun vertegenwoordigers. Zo is zorg en ondersteuning dichtbij voor iedereen.