Stap 3: Een zorgaanbieder kiezen

Met een Modulair Pakket Thuis (MPT) ontvangt u thuis dezelfde zorg en begeleiding als u in een zorginstelling zou krijgen. De enige uitzondering hierop zijn maaltijden. U kunt zelf aangeven welke zorgaanbieder uw voorkeur heeft.

U bent bij stap 3 van 7 stappen.

Zorgaanbieder kiezen

Bij stap 4 doet u uw aanvraag voor langdurige zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dan kunt u uw keuze voor een zorgaanbieder doorgeven.

Als er een contract is, regelt het Zorgkantoor dat u de zorg die u nodig heeft van die zorgaanbieder krijgt. De zorgaanbieder neemt contact met u op en stelt samen met u een zorgplan op.

Het kan zijn dat de zorgaanbieder van uw keuze geen contract heeft met ons. Dan kijken we samen bij welke zorginstelling u wel terecht kunt.

Bekijk met welke zorgaanbieders we een contract hebben

MPT combineren met een pgb

Met een MPT kunt u kiezen welke onderdelen (modules) van het totale zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg weglaten. Bijvoorbeeld omdat u dat niet wilt krijgen. Of omdat u bepaalde zorg zelf wilt inkopen met een pgb. Het pgb kunt u bij ons aanvragen. Hoe u dit kunt doen, komt in een latere stap aan de orde. 

Wilt u zorgaanbieders inhuren waar we geen contract mee hebben? Of andere personen? Dan kunt u dit financieren met een pgb. Geef dit ook aan tijdens het aanvragen van de indicatie bij het CIZ.

Welke zorg regelt u met een Modulair Pakket Thuis?

Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Als u kiest voor een Modulair Pakket Thuis spreekt u met het zorgkantoor af welke zorg u thuis wilt ontvangen. Uw MPT kan bestaan uit een combinatie van deze onderdelen:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Huishoudelijke hulp (schoonhouden van de woning)
 • Logeeropvang (kortdurende verblijf
 • Behandeling (individueel en/of dagbesteding)
 • Vervoer naar een behandeling of dagbesteding

De afspraken in een zorgplan

U maakt met de zorgaanbieder een zorgplan. Daarin staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan. Hierin staan:

 • De doelen die u wilt bereiken.
 • De manier waarop u uw leven wilt inrichten.
 • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen.
 • Uw zorgwensen en zorgbehoeften.
 • Uw mogelijkheden en beperkingen.
 • Doelen van de zorg voor de komende periode.
 • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy.
 • Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar.

Verschil tussen een Modulair en een Volledig Pakket Thuis

Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) kunt u ook alle langdurige zorg ontvangen die u in een zorginstelling zou krijgen. Wat zijn dan de verschillen met het Modulair Pakket Thuis (MPT)?

 1. Met een MPT krijgt u geen maaltijden. Bij een VPT wel.
 2. Met een MPT kunt u zorg van verschillende zorgaanbieders afnemen. Met een VPT levert 1 zorgaanbieder alle zorg.
 3. U kunt het MPT combineren met een pgb. U ontvangt daarbij een deel van de zorg 'in natura'. Een ander deel koopt u zelf in met een pgb. Bij een VPT is dit niet mogelijk.
 4. Voor het MPT krijgt u (meestal) een extra aftrek op de eigen bijdrage en het inkomen dat meetelt voor uw eigen bijdrage. Bij het VPT geldt deze korting niet. Dat komt onder andere doordat u met het MPT geen maaltijden krijgt.

Volgende stap?

Uw volgende stap naar het krijgen van langdurige zorg is het aanvragen van een indicatie bij het CIZ.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen