Check of een pgb bij u past

U of uw naaste heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie voor langdurige zorg. Met een voorkeur voor een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb biedt keuzevrijheid en flexibiliteit, maar brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Daarom is het belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt voor de zorg die u nodig heeft. Beantwoord een aantal vragen en check of een pgb bij uw situatie past. Zo doet u straks, goed voorbereid, de juiste aanvraag.

Start de pgb-check

Met een pgb koopt u zelf zorg in. Dit kan bij een professionele zorgverlener. U mag het pgb ook gebruiken om iemand uit uw omgeving te betalen. U kiest zelf de zorgverleners en bent verantwoordelijk voor de administratie en betalingen. Een alternatief is zorg in natura. Het Zorgkantoor regelt dan voor u de zorg. U kiest uit de zorgverleners met wie wij een contract hebben. Een combinatie van pgb en zorg in natura is ook mogelijk.

Met een pgb koopt u zelf uw zorg in. En beheert u het pgb. Kunt u dit niet zelf? Dan mag u iemand anders opgeven die u ondersteunt met het beheer van uw pgb. Bijvoorbeeld iemand uit uw persoonlijke omgeving. Deze ondersteuner heet een gewaarborgde hulp. Bij een aantal zorgprofielen bent u verplicht om een gewaarborgde hulp te hebben. Kies dan voor ‘Ik denk het niet’.

Als u gaat werken met een pgb krijgt u te maken met personele, juridische en financiële zaken. Daarom is het belangrijk dat u een overzichtelijke administratie bijhoudt. Dit kost al snel een paar uur per maand. Hoeveel tijd het beheren van een pgb precies kost, hangt af van uw situatie.

U bent verantwoordelijk voor een juiste besteding van het pgb. Het geld dat u uitgeeft, moet u kunnen uitleggen. Zorgovereenkomsten en rekeningen bewaart u netjes en overzichtelijk. U zorgt ervoor dat er het hele jaar voldoende budget is om zorg te kopen.

U houdt overzicht van het aantal gewerkte uren van zorgverleners. En u controleert rekeningen en declareert deze op tijd.

De afspraken met zorgverleners legt u vast in zorgovereenkomsten. Het is belangrijk dat u kunt beoordelen of de geleverde zorg van goede kwaliteit is. Als dat nodig is, spreekt u zorgverleners hierover aan. Is de zorg voor een naaste? Dan moet u dus regelmatig aanwezig zijn om de kwaliteit van de zorg te kunnen beoordelen.

Een pgb beheren vraagt veel van uw tijd. Denk aan het bijhouden van de administratie en communiceren met zorgverleners of andere partijen.

Mogelijk past pgb bij u of uw naaste

Heeft u al een indicatie van het CIZ en valt u onder de regio van Zilveren Kruis Zorgkantoor? Dan bellen wij u binnen 4 weken om een afspraak te maken voor het bewuste keuzegesprek. Heeft u nog geen indicatie van het CIZ voor langdurige zorg? Vraag dan een indicatie bij het CIZ aan.

Bereid u alvast voor op het bewuste keuzegesprek

Meer over zorg in natura

Bij zorg in natura kiest u uit geselecteerde zorgverleners. Wij leveren een zorgverlener en u hoeft geen administratie bij te houden en betalingen te doen.

Meer over zorg in natura

U of uw naaste kan hulp krijgen

Ondersteuning bij uw aanvraag

Bij het aanvragen van een pgb kunt u hulp krijgen via cliëntondersteuning. U kunt ook terecht bij belangenvereniging Per Saldo.

Ondersteuning bij het beheren van een pgb

Als u niet goed zelf een pgb kunt beheren, mag iemand anders u daarbij helpen. Bijvoorbeeld iemand uit uw persoonlijke omgeving. Deze ondersteuner heet een gewaarborgde hulp. De gewaarborgde hulp zorgt ervoor dat u voldoet aan alle verplichtingen die horen bij het pgb. In sommige gevallen is een gewaarborgde hulp verplicht.

Bereid u alvast voor op het bewuste keuzegesprek

Heeft u al een indicatie van het CIZ en valt u onder de regio van Zilveren Kruis Zorgkantoor? Dan bellen wij u binnen 4 weken om een afspraak te maken voor het bewuste keuzegesprek. Heeft u nog geen indicatie van het CIZ voor langdurige zorg? Vraag dan een indicatie aan.