Advies bij mantelzorg

Zorgen voor een naaste doet u uit liefde en betrokkenheid, maar vraagt soms veel van u. We denken graag mee over hoe mantelzorg past in uw eigen leven.

De Luisterlijn biedt dag en nacht een luisterend oor

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Bij De Luisterlijn kunt u elk moment van de dag terecht voor een goed gesprek per telefoon. Hier zijn kosten aan verbonden. Ook heeft De Luisterlijn een chat waar u uw verhaal kwijt kunt. Of stuur een e-mail, die de vrijwilligers van De Luisterlijn zorgvuldig beantwoorden.

De Zorgcoach helpt met het regelen van zorg

De Zorgcoach kijkt in overleg met u welke zorg nodig is. En welke ondersteuning daarop aansluit. Bel voor advies van de Zorgcoach 071 365 20 40, op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.


Emotionele steun

Als mantelzorger kunt u af en toe het gevoel hebben dat u er alleen voor staat. Dan kan het helpen om met uw huisarts te praten. Of uw ervaring te delen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.

Uw huisarts verwijst u door naar passende ondersteuning

Uw huisarts kent uw persoonlijke situatie goed en helpt u op weg naar de juiste ondersteuning. Zoals onafhankelijke cliëntondersteuning.

Kom in contact met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten

MantelzorgNL kan u hierbij helpen. Mezzo is de belangenverenging voor mantelzorgers. Op de website van MantelzorgNL vindt u ook het adres van het mantelzorgsteunpunt in uw gemeente.

De Luisterlijn biedt dag en nacht een luisterend oor

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Bij De Luisterlijn kunt u elk moment van de dag terecht voor een goed gesprek per telefoon. Hier zijn kosten aan verbonden. Ook heeft De Luisterlijn een chat waar u uw verhaal kwijt kunt. Of stuur een e-mail, die de vrijwilligers van De Luisterlijn zorgvuldig beantwoorden.

De Zorgcoach helpt met het regelen van zorg

De Zorgcoach kijkt in overleg met u welke zorg nodig is. En welke ondersteuning daarop aansluit. Bel voor advies van de Zorgcoach 071 365 20 40, op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.


Respijtzorg

Soms wordt de mantelzorg u even te veel. U kunt de zorg tijdelijk uit handen geven. Bijvoorbeeld door de inzet van dagbesteding. Het Wmo-loket in uw gemeente kan u meer vertellen over de mogelijkheden.

Vrijwilligers nemen de zorg voor uw naaste gedeeltelijk over

Op de websites handeninhuis.nl (hier zijn mogelijk kosten aan verbonden) en handjehelpen.nl kunt u meer informatie vinden. Op deze websites kunt u ook in contact komen met vrijwilligers.

Het Zorgkantoor adviseert u over het inzetten van vervangende zorg

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u terecht bij het Zorgkantoor. De medewerkers van het Zorgkantoor denken met u mee over hoe u vervangende zorg kunt inzetten. 


Praktische hulp

Zorgen voor een naaste kost tijd en veel energie. Daardoor heeft u soms minder tijd voor dagelijkse taken zoals boodschappen doen, koken of het huishouden. Hiervoor is er ondersteuning. Dit verschilt per gemeente. Neem contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Particuliere organisatie 'Stichting Thuisgekookt' biedt een paar extra handen

De thuiskoks van Stichting Thuisgekookt koken voor buurtgenoten die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Hulpmiddelen maken uw dagelijkse taken makkelijker

De Hulpmiddelenwijzer geeft u onafhankelijk advies over welke hulpmiddelen u nodig heeft. Zoals een badlift of douchekruk. Veel hulpmiddelen worden vergoed door uw verzekeraar of door de gemeente. Worden uw hulpmiddelen niet vergoed? 


Regelen van zorg

De cliëntondersteuners van het Zorgkantoor en de Zorgcoaches van Zilveren Kruis kunnen u gratis helpen bij het regelen van de zorg. Ook de Mantelzorgmakelaar kan u hierover adviseren. Aan de inzet van een Mantelzorgmakelaar kunnen kosten verbonden zijn.


Werk & Mantelzorg

U combineert mantelzorg met uw baan. En u bent niet de enige. Een op de zes werkenden is daarnaast ook mantelzorger. Dat kan soms best veel van u vragen. Om de juiste balans tussen werk en mantelzorg te vinden, kunt u de situatie bespreken met uw werkgever. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Maak gebruik van verlofregelingen en regelingen van uw CAO

Als uw zorgtaken tijdelijk niet goed te combineren zijn met uw werk, kunt u een beroep doen op verlofregelingen. Zoals calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof en de wet flexibel werken. Meer informatie vindt u op de website werkenmantelzorg.nl. In sommige CAO's zijn aanvullende regelingen opgenomen. Bekijk daarom ook uw CAO. Ga in gesprek met uw werkgever over de mogelijkheden voor verlof.

In sommige gevallen heeft u recht op financiële tegemoetkomingen

Ook heeft u als mantelzorger soms recht op financiële tegemoetkomingen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde kosten terugvragen via de Belastingdienst.

Lees meer op de Werk & Mantelzorgpagina

Op de pagina over werkenmantelzorg.nl vindt u tips, achtergrondinformatie en advies. Ook kunt u uw ervaringen delen met andere werkende mantelzorgers.


Zorgen voor jezelf

Naast het zorgen voor een ander is het ook belangrijk dat u goed voor uzelf blijft zorgen. Heeft u een hobby? Het is fijn om daar tijd voor vrij te blijven maken. Bijvoorbeeld op een vast tijdstip of een vaste dag in de week. Daarnaast is regelmatig contact met vrienden een prettige afwisseling van de zorgtaak. Daar krijgt u energie van.

Maak gebruik van professionele hulp

Met de online training Mantelzorg van Mirro krijgt u inzicht in uw situatie en hoe u die zelf kunt verbeteren. Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis? Kijk dan in de vergoedingenwijzer of wij dit voor u vergoeden. Wilt u praktische tips voor een gezond leven? Het gratis vitaliteitsplatform Actify helpt u bij het verbeteren en volhouden van een gezonde leefstijl.

De Zorgcoach helpt met het regelen van zorg

De Zorgcoach kijkt in overleg met u welke zorg nodig is. En welke ondersteuning daarop aansluit. Bel voor advies van de Zorgcoach 071 365 20 40, op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.


Dementie en zorg

Dementie is een moeilijke ziekte. Een ziekte waarbij uw familielid of bekende langzaam achteruit gaat. Het kan dan fijn zijn om met mensen te praten die in een vergelijkbare situatie zitten. Ook heeft u recht op een casemanager dementie.

In een alzheimercafé ontmoet u mensen die voor een naaste met alzheimer zorgen

In veel gemeenten worden alzheimercafe's georganiseerd voor mensen met dementie, hun naasten en hulpverleners. Op de website van Alzheimer Nederland vindt u een adres bij u in de buurt. Zoekt u telefonisch een luisterend oor? Neem dan contact op met Dementelcoach via 0800 022 80 77.

Als u zorgt voor een naaste met alzheimer heeft u recht op een casemanager dementie

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een casemanager dementie. Iedereen bij wie de diagnose alzheimer of dementie is vastgesteld, heeft recht op een casemanager. Een casemanager begeleidt een naaste met dementie. Vanaf de diagnose tot aan het overlijden of de opname in een verpleeghuis. Op de website beteroud.nl vindt u meer informatie over de casemanager.

De Zorgcoach helpt met het regelen van zorg

De Zorgcoach kijkt in overleg met u welke zorg nodig is. En welke ondersteuning daarop aansluit. Bel voor advies van de Zorgcoach 071 365 20 40, op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.