Eigen bijdrage betalen

Voor de meeste langdurige zorg uit de Wlz geldt een eigen bijdrage. Als u 18 jaar of ouder bent moet u een eigen bijdrage betalen. Mensen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Zorgkantoor geeft uw gegevens door aan het CAK. U krijgt een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.

Hoeveel is uw eigen bijdrage?

De eigen bijdrage is niet afhankelijk van de hoogte van het pgb. Maakt u naast het pgb ook gebruik van het modulair pakket thuis (MPT)? Dan wordt de eigen bijdrage voor het pgb niet lager. Voor het MPT betaalt u dan geen eigen bijdrage.

U betaalt een lage of een hoge eigen bijdrage. Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de lage en hoge eigen bijdrage. U kunt er ook zelf uw eigen bijdrage berekenen. Dat is een inschatting van wat u gaat betalen.

De eerste 4 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen.

Hoe wordt uw eigen bijdrage bepaald?

Het maakt uit of u thuis woont of in een zorginstelling. Ook is van belang of u jonger of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd bent. En of u getrouwd, samenwonend of alleenstaand bent. Of u alleen pgb of alleen Zorg in Natura ontvangt of een combinatie van pgb en zorg in natura.

Uw woonsituatie en uw verzamelinkomen bepalen uw eigen bijdrage. Verzamelinkomen is een belastingwoord. Het betekent een optelsom van de inkomsten van u (en uw partner) in de belastingboxen 1, 2 en 3.

Ingangsdatum eigen bijdrage

U betaalt de eigen bijdrage vanaf de ingangsdatum van uw pgb. Het is daarom van belang dat u over die ingangsdatum goede afspraken maakt met het Zorgkantoor. Anders betaalt u al een eigen bijdrage over een periode waarin u nog geen zorg ontvangt.

Vraag onze klantondersteuners om advies

Iedereen die recht heeft op langdurige zorg uit de Wlz kan hulp krijgen van een klantondersteuner.

Lees meer over klantondersteuning van het Zorgkantoor