Cliƫntondersteuning

Heeft u advies of hulp nodig om de zorg te krijgen die bij u past? Dan kunt u terecht bij een cliëntondersteuner van het Zorgkantoor. Hij of zij ondersteunt u met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Er zijn ook andere organisaties waar u terecht kunt. Dat heet onafhankelijke cliëntondersteuning.

De cliëntondersteuner denkt met u mee over de beste zorg voor u

Als u recht heeft op zorg uit de Wlz dan kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee met u en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers, bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent ook het zorgaanbod in uw buurt.

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen

Denk aan:

  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie.
  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de verschillende zorgvormen, uw rechten en eventuele wachtlijsten.
  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
  • Het zorgplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.
  • Ondersteuning bij klachten.
  • Hulp bij het aanvragen van een indicatie of herindicatie. (Onafhankelijke cliëntondersteuners zijn ook werkzaam in het Wmo-domein. Heeft u nog geen Wlz-indicatie en heeft u hulp nodig bij het aanvragen daarvan? Dan kan een cliëntondersteuner die gecontracteerd is door de gemeente u hierbij helpen.)

Bekijk de 'Praktijkverhalen cliëntondersteuning' van het ministerie van VWS

Download de brochure 'Co, uw persoonlijke gids in de zorg' (pdf)

Cliëntondersteuning is gratis

Cliëntondersteuning is er speciaal voor u. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Waar kunt u terecht?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor.

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Ondersteuning in alle zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Of u kunt terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Mee

Ondersteuning in de regio’s: Drenthe, Zwolle, Apeldoorn-Zutphen, Utrecht, Flevoland (exclusief Almere), t Gooi, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam
Bezoek de website Mee
Telefoonnummer: 0900 999 88 88 (alleen gebruikelijke belkosten)

Adviespunt Zorgbelang

Ondersteuning in alle regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor
Bezoek de website Adviespunt Zorgbelang
Telefoonnummer: 0900 243 81 81 (alleen gebruikelijke belkosten)

Thuis in Clientondersteuning 

Ondersteuning in regio’s: Drenthe, Flevoland (exclusief Almere), Utrecht, Zwolle, Apeldoorn-Zutphen
Bezoek de website Thuis in Clientondersteuning
Telefoonnummer: 085 303 29 85
E-mailadres: info@thuisinclientondersteuning.nl

CliëntondersteuningPlus

Ondersteuning in regio’s: Amsterdam, Rotterdam, Drenthe, Flevoland (exclusief Almere), Kennemerland, ’t Gooi (inclusief Almere), Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Zwolle, Apeldoorn-Zutphen 
Bezoek de website CliëntondersteuningPlus
Telefoonnummer: 085 486 67 00
E-mailadres: vraag@clientondersteuningplus.nl

Co Weet Raad

Ondersteuning in regio Amsterdam en ‘t Gooi (inclusief Almere)
Bezoek de website Co Weet Raad
Telefoonnummer: 085 273 71 51
E-mailadres: info@coweetraad.nl 

Centrum OCO

Ondersteuning in regio Kennemerland en Zaanstreek-Waterland
Bezoek de website CentrumOCO
Telefoonnummer: 085 016 24 20
E-mailadres: info@centrumoco.nl

OCMO B.V.

Ondersteuning in de regio Rotterdam
Bezoek de website OCMO B.V.
Telefoonnummer: 06 24 13 57 80
Emailadres: info@ocmo.info

Verder lezen?

Op de website van Rijksoverheid over cliëntondersteuning vindt u informatie over:

  • Cliëntondersteuners in uw regio voor de Wlz en de Wmo
  • Verhalen en films over ervaringen met een cliëntondersteuner