Cliƫntondersteuning

Heeft u advies of hulp nodig om de zorg te krijgen die bij u past? Dan kunt u terecht bij een cliëntondersteuner van het Zorgkantoor. Hij of zij ondersteunt u met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Er zijn ook andere organisaties waar u terecht kunt. Dit zijn onafhankelijke cliëntondersteuners.

De cliëntondersteuner denkt met u mee over de beste zorg voor u

Als u recht heeft op zorg uit de Wlz dan kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee met u en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers, bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent ook het zorgaanbod in uw buurt.

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen

Denk aan:

  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie.
  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de verschillende zorgvormen, uw rechten en eventuele wachtlijsten.
  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast welke zorg daar het beste bij past.
  • Het zorgplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener.
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.
  • Ondersteuning bij klachten.
  • Hulp bij het aanvragen van een indicatie of herindicatie. (Onafhankelijke cliëntondersteuners zijn ook werkzaam in het Wmo-domein. Heeft u nog geen Wlz-indicatie en heeft u hulp nodig bij het aanvragen daarvan? Dan kan een cliëntondersteuner die gecontracteerd is door de gemeente u hierbij helpen.) 

Download de brochure 'Co, uw persoonlijke gids in de zorg' (pdf)

Cliëntondersteuning is gratis

Cliëntondersteuning is er speciaal voor u. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Waar kunt u terecht?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor.

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Ondersteuning in alle zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Of u kunt terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Mee

Ondersteuning in de regio’s: Drenthe, Zwolle, Apeldoorn-Zutphen, Utrecht, Flevoland (exclusief Almere), t Gooi, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam
Bezoek de website Mee
Telefoonnummer: 0900 999 88 88 (alleen gebruikelijke belkosten)

Adviespunt Zorgbelang

Ondersteuning in alle regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor
Bezoek de website Adviespunt Zorgbelang
Telefoonnummer: 0900 243 81 81 (alleen gebruikelijke belkosten)

Thuis in Clientondersteuning 

Ondersteuning in regio’s: Drenthe, Flevoland (exclusief Almere), Utrecht, Zwolle, Apeldoorn-Zutphen
Bezoek de website Thuis in Clientondersteuning
Telefoonnummer: 085 303 29 85
E-mailadres: info@thuisinclientondersteuning.nl

CliëntondersteuningPlus

Ondersteuning in regio’s: Amsterdam, Rotterdam, Drenthe, Flevoland (exclusief Almere), Kennemerland, ’t Gooi (inclusief Almere), Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Zwolle, Apeldoorn-Zutphen 
Bezoek de website CliëntondersteuningPlus
Telefoonnummer: 085 486 67 00
E-mailadres: vraag@clientondersteuningplus.nl

Co Weet Raad

Ondersteuning in regio Amsterdam en ‘t Gooi (inclusief Almere)
Bezoek de website Co Weet Raad
Telefoonnummer: 085 273 71 51
E-mailadres: info@coweetraad.nl 

Centrum OCO

Ondersteuning in regio Kennemerland en Zaanstreek-Waterland
Bezoek de website CentrumOCO
Telefoonnummer: 085 016 24 20
E-mailadres: info@centrumoco.nl

OCMO B.V.

Ondersteuning in de regio Rotterdam
Bezoek de website OCMO B.V.
Telefoonnummer: 06 24 13 57 80
Emailadres: info@ocmo.info

Verder lezen?

Op de website van Rijksoverheid over cliëntondersteuning vindt u informatie over:

  • Cliëntondersteuners in uw regio voor de Wlz en de Wmo
  • Verhalen en films over ervaringen met een cliëntondersteuner