Goede praktijkvoorbeelden van zorginnovaties

We stimuleren opschaling van zorginnovaties

Zorginnovaties dragen bij aan goede zorg voor patiënten. Zo biedt een behandeling in de eigen, vertrouwde omgeving of monitoring vanuit huis bij een (chronische) ziekte onze verzekerden comfort, eigen regie en flexibiliteit. Daarnaast helpt het de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Zilveren Kruis stimuleert de opschaling van zorginnovaties. Ter informatie en inspiratie delen wij hierbij enkele goede voorbeelden uit de praktijk.

Thuisplusflat

Voor ouderen in Rotterdam met een lichte of matige zorgvraag die zo lang mogelijk thuis of in hun buurt willen blijven wonen.

Geriatric Emergency Medicine Team

Voor kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder die zich melden op de spoedeisende hulp.

Optometrist in de eerste lijn

Voor patiënten met eenvoudige oogheelkundige klachten die door de huisarts worden doorverwezen.

Toediening chemo en immunotherapie thuis

Voor oncologische patiënten met chemo- en/of immunotherapie toedieningen voor wie toediening thuis of dichtbij mogelijk en gewenst is.

Naar onco-thuistoediening

Virtual Fracture Care

Voor patiënten die met een relatief simpele, stabiele breuk of kneuzing op de spoedeisende hulp komen.

Immunotherapie bij longkanker

Voor patiënten met longkanker met immunotherapie als behandeling.

Keuzehulpen direct in EPD

Voor patiënten met één van de 80 diagnoses binnen de keuzehulpbibliotheek van onder andere de volgende ziekenhuizen: Tjongerschans, Noordwest Ziekenhuisgroep, Dijklander ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Albert Schweitzer ziekenhuis.

Naar keuzehulpen in EPD

Druppelbril

Voor cliënten die hulp krijgen van de zorg bij het druppelen van de ogen. Bijvoorbeeld na een cataract operatie (staar).

Poliklinische operaties onder sedatie bij kleine ingrepen

Voor patiënten met proctologische aandoeningen (= rond de anus) of ingegroeide teennagels.

Medicijndispenser

Voor cliënten die hulp krijgen van de zorg om medicatie in te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze de medicatie met regelmaat vergeten of het zakje moeilijk open krijgen.

Sneller thuis revalideren bij GRZ opname

Voor patiënten die revalideren na een heupfractuur of na een opname in het ziekenhuis vanwege een chronische longaandoening (COPD). Het doel is om in de toekomst voor alle revalidatievragen een deel van de behandeling naar huis te verplaatsen.

Naar sneller thuis revalideren

Wondzorg op afstand

Voor revaliderende, kwetsbare ouderen die normaal gesproken naar het ziekenhuis moeten komen voor wondcontrole.

HartC

Voor patiënten met een acute cardiologische zorgvraag.

Berichtenverkeer van BeterDichtbij

Voor patiënten die een afspraak hebben met hun behandelaar, waarbij geen aanvullende diagnostiek op locatie nodig is.

Naar Beeldbellen met BeterDichtbij

Helpdesk digitale zorg

De Helpdesk Digitale Zorg biedt patiënten en cliënten van aangesloten zorginstellingen ondersteuning bij het gebruik van digitale zorg.

Netwerkcommunicatie via cBoards

Voor zorgverleners die multidisciplinair en thematisch samenwerken aan de zorg rondom een patiënt.

Digitaal praktijkhouderschap in een coöperatie

Voor huisartsen die overwegen om een eigen praktijk te startenen voor bestaande praktijken. Patiënten die contact hebben met hun huisarts; zij bepalen zelf hun de lengte en het type consult.

Naar digitaal praktijkhouderschap in een coöperatie

Telemonitoring bij zware COPD

Voor patiënten met zware COPD en kans op longaanvallen.

Telemonitoring bij hartfalen

Voor patiënten met hartfalen, voornamelijk met een zwaardere classificatie.

Goede voorbeelden met een digitale component die bijdragen aan passende zorg.

Helpdesk digitale zorg

De Helpdesk Digitale Zorg biedt patiënten en cliënten van aangesloten zorginstellingen ondersteuning bij het gebruik van digitale zorg.

Netwerkcommunicatie via cBoards

Voor zorgverleners die multidisciplinair en thematisch samenwerken aan de zorg rondom een patiënt.

Berichtenverkeer van BeterDichtbij

Voor patiënten die een afspraak hebben met hun behandelaar, waarbij geen aanvullende diagnostiek op locatie nodig is.

Naar Beeldbellen met BeterDichtbij

Telemonitoring bij zware COPD

Voor patiënten met zware COPD en kans op longaanvallen.

Telemonitoring bij hartfalen

Voor patiënten met hartfalen, voornamelijk met een zwaardere classificatie.

Wondzorg op afstand

Voor revaliderende, kwetsbare ouderen die normaal gesproken naar het ziekenhuis moeten komen voor wondcontrole.

Digitaal praktijkhouderschap in een coöperatie

Voor huisartsen die overwegen om een eigen praktijk te startenen voor bestaande praktijken. Patiënten die contact hebben met hun huisarts; zij bepalen zelf hun de lengte en het type consult.

Naar digitaal praktijkhouderschap in een coöperatie

Goede voorbeelden waar professionals uit verschillende beroepsgroepen of segmenten samenwerken om de zorg beter en efficiënter te organiseren.

Thuisplusflat

Voor ouderen in Rotterdam met een lichte of matige zorgvraag die zo lang mogelijk thuis of in hun buurt willen blijven wonen.

Geriatric Emergency Medicine Team

Voor kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder die zich melden op de spoedeisende hulp.

Toediening chemo en immunotherapie thuis

Voor oncologische patiënten met chemo- en/of immunotherapie toedieningen voor wie toediening thuis of dichtbij mogelijk en gewenst is.

Naar onco-thuistoediening

HartC

Voor patiënten met een acute cardiologische zorgvraag.

Optometrist in de eerste lijn

Voor patiënten met eenvoudige oogheelkundige klachten die door de huisarts worden doorverwezen.

Sneller thuis revalideren bij GRZ opname

Voor patiënten die revalideren na een heupfractuur of na een opname in het ziekenhuis vanwege een chronische longaandoening (COPD). Het doel is om in de toekomst voor alle revalidatievragen een deel van de behandeling naar huis te verplaatsen.

Naar sneller thuis revalideren

Goede voorbeelden met een verbetering in betrokkenheid, zorguitkomsten of zelfstandigheid van de patiënt. Dit kan ook betekenen dat een patiënt minder afspraken heeft om tot dezelfde zorguitkomsten te komen.

Druppelbril

Voor cliënten die hulp krijgen van de zorg bij het druppelen van de ogen. Bijvoorbeeld na een cataract operatie (staar).

Poliklinische operaties onder sedatie bij kleine ingrepen

Voor patiënten met proctologische aandoeningen (= rond de anus) of ingegroeide teennagels.

Medicijndispenser

Voor cliënten die hulp krijgen van de zorg om medicatie in te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze de medicatie met regelmaat vergeten of het zakje moeilijk open krijgen.

Keuzehulpen direct in EPD

Voor patiënten met één van de 80 diagnoses binnen de keuzehulpbibliotheek van onder andere de volgende ziekenhuizen: Tjongerschans, Noordwest Ziekenhuisgroep, Dijklander ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Albert Schweitzer ziekenhuis.

Naar keuzehulpen in EPD

Virtual Fracture Care

Voor patiënten die met een relatief simpele, stabiele breuk of kneuzing op de spoedeisende hulp komen.

Immunotherapie bij longkanker

Voor patiënten met longkanker met immunotherapie als behandeling.