Virtual Fracture Care

Patiënten die met een relatief eenvoudige, stabiele breuk of kneuzing op de spoedeisende hulp komen, volgen een speciaal zorgpad. Zij gaan direct naar huis met een brace of drukverband en een app met informatie en oefeningen die bij hun letsel passen. Hun casus wordt besproken in een multidisciplinair artsenteam en digitaal of telefonisch vervolgd.

Voor wie?

Voor patiënten die met een relatief simpele, stabiele breuk of kneuzing op de spoedeisende hulp komen.

Impact

Patiënten kunnen de spoedeisende hulp sneller verlaten. Zij krijgen zelf regie op hun zorgproces met de app waarin zij een persoonlijk behandelvoorstel, informatie en oefeningen ontvangen. Er zijn minder fysieke bezoeken aan het ziekenhuis nodig: controles zijn telefonisch of digitaal en patiënten kunnen uiteindelijk zelf hun brace of drukverband verwijderen.

Zorgverleners ervaren door Virtual Fracture Care minder druk op de polikliniek en hebben baat bij de duidelijkheid en uniformiteit binnen de behandeltrajecten.

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Indicatie van de impact op
Patiƫnten Kunnen sneller naar huis en hoeven niet onnodig terug naar het ziekenhuis
Wachttijden Blijven gelijk
Zorgpersoneel De druk op de spoedeisende hulp neemt af
Zorgkosten De kosten voor de zorgaanbieder en de landelijke zorgkosten dalen

Doelstellingen:

Met zorgaanbieders maken wij hier afspraken over. Bijvoorbeeld:

  • 92% minder herhaalconsulten
  • 72% minder medische beeldvorming

Bekostiging

Deze zorgvorm past binnen de huidige declaratiestructuur. De zorgaanbieder en zorginkoper kunnen hier passende afspraken over maken.

Meer over Virtual Fracture Care in OLVG

Video: Virtual Fracture Care en Zilveren Kruis