Goede praktijkvoorbeelden van zorginnovaties

Zorginnovaties dragen bij aan goede zorg voor patiënten. Zo biedt een behandeling in de eigen, vertrouwde omgeving of monitoring vanuit huis bij een (chronische) ziekte onze verzekerden comfort, eigen regie en flexibiliteit. Daarnaast helpt het de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Zilveren Kruis stimuleert de opschaling van zorginnovaties. Ter informatie en inspiratie delen wij hierbij enkele goede voorbeelden uit de praktijk.

Digitale consultatie in de huisartsenzorg

Voor huisartsen die op een laagdrempelige manier medisch specialistisch advies willen inwinnen over aspecifieke, complexe zorgvragen.

Urogynaecologische ingreep onder sedatie en lokale anesthesie

Voor patiënten met indicatie voor prolapschirurgie (baarmoeder).

Verplaatsing van enkelvoudige fysiotherapie van 2e naar 1e lijn

Patiënten met een laagcomplexe en/of enkelvoudige zorgvraag worden door een specialist doorverwezen naar de fysiotherapeut. 

Meer over verplaatsing van fysiotherapie

Acuut wijkteam

Voor patiënten met acute zorgvragen via de HAP of Zorgcoördinatie, waarbij acute inzet van een wijkteam passend is.

Reablement in de ouderenzorg

Ouderen worden geholpen hun eigen leven zo veel als mogelijk is op hun eigen manier te leiden.

Pacemakerimplantatie in dagopname

Patiënten worden na een pacemakerimplantatie op dezelfde dag ontslagen naar huis.

Begrijpelijke patiëntinformatie in animatievideo’s (Indiveo)

Goede zorg begint bij het begrijpelijk informeren van patiënten. Dat kan met animatievideo’s in plaats van informatiefolders.

Meer over patiëntinformatie in animatievideo’s

Conservatieve behandeling nierfalen

De arts gaat met de patiënt in gesprek om te kijken welke behandeloptie het meest passend is bij zijn of haar leven: dialyseren of conservatief behandelen.

Wegwijzer soepele overgang naar Wlz

Soms blijkt dat langdurige zorg (vanuit de Wet langdurige zorg, Wlz) beter past dan zorg via de zorgverzekeringswet (Zvw). Zilveren Kruis biedt ondersteuning aan zorgaanbieders om de overgang naar de Wlz soepel te laten lopen.

24/7 ondersteuning op afstand met DigiContact

DigiContact levert door middel van (beeld-)bellen 24/7 ondersteuning op afstand aan zorgvragers en mantelzorgers in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

Meer over DigiContact

Thuisplusflat

Voor ouderen in Rotterdam met een lichte of matige zorgvraag die zo lang mogelijk thuis of in hun buurt willen blijven wonen.

Geriatric Emergency Medicine Team

Voor kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder die zich melden op de spoedeisende hulp.

Optometrist in de eerste lijn

Voor patiënten met eenvoudige oogheelkundige klachten die door de huisarts worden doorverwezen.

Toediening chemo en immunotherapie thuis

Voor oncologische patiënten met chemo- en/of immunotherapie toedieningen voor wie toediening thuis of dichtbij mogelijk en gewenst is.

Naar onco-thuistoediening

Virtual Fracture Care

Voor patiënten die met een relatief simpele, stabiele breuk of kneuzing op de spoedeisende hulp komen.

Immunotherapie bij longkanker

Voor patiënten met longkanker met immunotherapie als behandeling.

Keuzehulpen direct in EPD

Voor patiënten met één van de 80 diagnoses binnen de keuzehulpbibliotheek van onder andere de volgende ziekenhuizen: Tjongerschans, Noordwest Ziekenhuisgroep, Dijklander ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Albert Schweitzer ziekenhuis.

Naar keuzehulpen in EPD

Druppelbril

Voor cliënten die hulp krijgen van de zorg bij het druppelen van de ogen. Bijvoorbeeld na een cataract operatie (staar).

Poliklinische operaties onder sedatie bij kleine ingrepen

Voor patiënten met proctologische aandoeningen (= rond de anus) of ingegroeide teennagels.

Medicijndispenser

Voor cliënten die hulp krijgen van de zorg om medicatie in te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze de medicatie met regelmaat vergeten of het zakje moeilijk open krijgen.

Sneller thuis revalideren bij GRZ opname

Voor patiënten die revalideren na een heupfractuur of na een opname in het ziekenhuis vanwege een chronische longaandoening (COPD). Het doel is om in de toekomst voor alle revalidatievragen een deel van de behandeling naar huis te verplaatsen.

Naar sneller thuis revalideren

Wondzorg op afstand

Voor revaliderende, kwetsbare ouderen die normaal gesproken naar het ziekenhuis moeten komen voor wondcontrole.

Berichtenverkeer van BeterDichtbij

Voor patiënten die een afspraak hebben met hun behandelaar, waarbij geen aanvullende diagnostiek op locatie nodig is.

Naar Beeldbellen met BeterDichtbij

Helpdesk digitale zorg

De Helpdesk Digitale Zorg biedt patiënten en cliënten van aangesloten zorginstellingen ondersteuning bij het gebruik van digitale zorg.

Netwerkcommunicatie via cBoards

Voor zorgverleners die multidisciplinair en thematisch samenwerken aan de zorg rondom een patiënt.

Digitaal praktijkhouderschap in een coöperatie

Voor huisartsen die overwegen om een eigen praktijk te startenen voor bestaande praktijken. Patiënten die contact hebben met hun huisarts; zij bepalen zelf hun de lengte en het type consult.

Naar digitaal praktijkhouderschap in een coöperatie

Telemonitoring bij zware COPD

Voor patiënten met zware COPD en kans op longaanvallen.

Telemonitoring bij hartfalen

Voor patiënten met hartfalen, voornamelijk met een zwaardere classificatie.

Digitale consultatie in de huisartsenzorg

Voor huisartsen die op een laagdrempelige manier medisch specialistisch advies willen inwinnen over aspecifieke, complexe zorgvragen.

24/7 ondersteuning op afstand met DigiContact

Voor mensen die zelfstandig wonen of binnen een zorginstelling (al dan niet met enkele uren begeleiding). En voor zorgprofessionals voor ruggespraak of als klankbord.

Begrijpelijke patiëntinformatie in animatievideo’s (Indiveo)

Goede zorg begint bij het begrijpelijk informeren van patiënten. Dat kan met animatievideo’s in plaats van informatiefolders.

Meer over patiëntinformatie in animatievideo’s

Netwerkcommunicatie via cBoards

Voor zorgverleners die multidisciplinair en thematisch samenwerken aan de zorg rondom een patiënt.

Helpdesk digitale zorg

De Helpdesk Digitale Zorg biedt patiënten en cliënten van aangesloten zorginstellingen ondersteuning bij het gebruik van digitale zorg.

Berichtenverkeer van BeterDichtbij

Voor patiënten die een afspraak hebben met hun behandelaar, waarbij geen aanvullende diagnostiek op locatie nodig is.

Naar Beeldbellen met BeterDichtbij

Telemonitoring bij zware COPD

Voor patiënten met zware COPD en kans op longaanvallen.

Telemonitoring bij hartfalen

Voor patiënten met hartfalen, voornamelijk met een zwaardere classificatie.

Wondzorg op afstand

Voor revaliderende, kwetsbare ouderen die normaal gesproken naar het ziekenhuis moeten komen voor wondcontrole.

Digitaal praktijkhouderschap in een coöperatie

Voor huisartsen die overwegen om een eigen praktijk te startenen voor bestaande praktijken. Patiënten die contact hebben met hun huisarts; zij bepalen zelf hun de lengte en het type consult.

Naar digitaal praktijkhouderschap in een coöperatie

Wegwijzer soepele overgang naar Wlz

Soms blijkt dat langdurige zorg (vanuit de Wet langdurige zorg, Wlz) beter past dan zorg via de zorgverzekeringswet (Zvw). Zilveren Kruis biedt ondersteuning aan zorgaanbieders om de overgang naar de Wlz soepel te laten lopen.

Acuut wijkteam

Voor patiënten met acute zorgvragen via de HAP of Zorgcoördinatie, waarbij acute inzet van een wijkteam passend is.

Verplaatsing van enkelvoudige fysiotherapie van 2e naar 1e lijn

Patiënten met een laagcomplexe en/of enkelvoudige zorgvraag worden door een specialist doorverwezen naar de fysiotherapeut. 

Meer over verplaatsing van fysiotherapie

Thuisplusflat

Voor ouderen in Rotterdam met een lichte of matige zorgvraag die zo lang mogelijk thuis of in hun buurt willen blijven wonen.

Geriatric Emergency Medicine Team

Voor kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder die zich melden op de spoedeisende hulp.

Toediening chemo en immunotherapie thuis

Voor oncologische patiënten met chemo- en/of immunotherapie toedieningen voor wie toediening thuis of dichtbij mogelijk en gewenst is.

Naar onco-thuistoediening

Optometrist in de eerste lijn

Voor patiënten met eenvoudige oogheelkundige klachten die door de huisarts worden doorverwezen.

Sneller thuis revalideren bij GRZ opname

Voor patiënten die revalideren na een heupfractuur of na een opname in het ziekenhuis vanwege een chronische longaandoening (COPD). Het doel is om in de toekomst voor alle revalidatievragen een deel van de behandeling naar huis te verplaatsen.

Naar sneller thuis revalideren

Reablement in de ouderenzorg

Ouderen worden geholpen hun eigen leven zo veel als mogelijk is op hun eigen manier te leiden.

Conservatieve behandeling nierfalen

De arts gaat met de patiënt in gesprek om te kijken welke behandeloptie het meest passend is bij zijn of haar leven: dialyseren of conservatief behandelen.

Pacemakerimplantatie in dagopname

Patiënten worden na een pacemakerimplantatie op dezelfde dag ontslagen naar huis.

Urogynaecologische ingreep onder sedatie en lokale anesthesie

Gebleken is dat de Single Incision Slings en voor- of achterwandplastiek technisch goed uitvoerbaar zijn onder sedatie en dat spinale of algehele anesthesie niet altijd nodig is.

Meer over urogynaecologische ingreep onder sedatie

Druppelbril

Voor cliënten die hulp krijgen van de zorg bij het druppelen van de ogen. Bijvoorbeeld na een cataract operatie (staar).

Poliklinische operaties onder sedatie bij kleine ingrepen

Voor patiënten met proctologische aandoeningen (= rond de anus) of ingegroeide teennagels.

Medicijndispenser

Voor cliënten die hulp krijgen van de zorg om medicatie in te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze de medicatie met regelmaat vergeten of het zakje moeilijk open krijgen.

Keuzehulpen direct in EPD

Voor patiënten met één van de 80 diagnoses binnen de keuzehulpbibliotheek van onder andere de volgende ziekenhuizen: Tjongerschans, Noordwest Ziekenhuisgroep, Dijklander ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Albert Schweitzer ziekenhuis.

Naar keuzehulpen in EPD

Virtual Fracture Care

Voor patiënten die met een relatief simpele, stabiele breuk of kneuzing op de spoedeisende hulp komen.

Immunotherapie bij longkanker

Voor patiënten met longkanker met immunotherapie als behandeling.