Financiering van innovatie

Hoe financiert u een innovatief idee? Ons inkoopbeleid laat ruimte voor regio specifieke afspraken. Check of financiering mogelijk is vanuit transformatiemiddelen? Of misschien via één van de stichtingen?

Financiering via transformatiemiddelen

Dit kan als uw innovatieve idee binnen het regioplan valt. Bekijk hiervoor eerst het plan van uw regio via de website dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Valt uw idee hierbinnen? Dien dan een transformatieplan in.

Financiering via de stichtingen

Heeft u een vernieuwend idee om de zorg te verbeteren én dit wordt niet door transformatiegelden gedekt? Vul de Quickscan in en ontdek of u een aanvraag kunt doen voor een financiële bijdrage via de stichtingen.