Spiegelinformatie

Spiegelinformatie is bedoeld om controles achteraf te verminderen of te voorkomen. Het geeft inzicht in uw declaratiegedrag. Dit maakt het mogelijk om eventuele declaratiefouten te corrigeren en uw beleid aan te scherpen. Zo zorgen we samen voor rechtmatige declaraties.

We brengen afwijkende declaraties in kaart

Door een data-analyse brengen wij voor verschillende onderwerpen afwijkende declaraties in kaart. Wij toetsen uw declaraties bijvoorbeeld op deze onderwerpen:

  • correct registreren en declareren
  • gepast gebruik
  • doelmatigheid en juiste zorg

We berekenen een verwachting op basis van het gemiddelde in de markt

Wanneer we uw declaratiegedrag vergelijken met dat van andere aanbieders, berekenen wij een verwachting op basis van het gemiddelde in de markt. Afhankelijk van de analyses wordt hierbij gecorrigeerd voor specifieke kenmerken van uw patiëntenpopulatie en zorgaanbod. Meer informatie over eventuele correcties vindt u in de spiegel zelf. Spiegelinformatie geldt voor alle UZOVI-codes.

U ontvangt alleen spiegelinformatie als u opvalt

Als uw declaratie opvalt binnen 1 of meerdere onderwerpen, dan ontvangt u hiervan een spiegel. Komt een bepaald onderwerp voor u niet terug in de spiegel? Dan hebben wij op dat moment op dat onderwerp geen afwijkende declaraties gevonden.

U ontvangt een mail als er spiegelinformatie voor u klaarstaat

Hierin leest u of uw spiegelinformatie in Zorgaanbiederspost of zorgverlenersportaal staat:

Opvallend declaratiegedrag vraagt actie van u 

We delen spiegelinformatie voorafgaand aan controles. Per onderwerp waar wij afwijkende declaraties zien, geven wij aan wat we van u verwachten. Bij aanhoudend afwijkend en onverklaarbaar declaratiegedrag kunnen wij een materiële controle opstarten.

U kunt bij de meeste onderwerpen zelf een analyse uitvoeren

Zo kunt u de betrokken declaratieregels bepalen. Komt u er met uw eigen declaratiedata niet uit? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij sturen standaard geen detailoverzicht mee. Zo voorkomen we niet noodzakelijke verspreiding van gezondheidsgegevens en daarmee samenhangende veiligheids- en privacy risico’s. Daarmee houden we ons aan de AVG.

Als u de spiegelinformatie niet kunt openen

TIP!
Soms is de spiegelinformatie als een .ppdf bestand opgeslagen. Dit bestandstype bestaat niet. Daarom kunt u het niet openen. Sla dan het bestand nog een keer op, maar nu met de extensie .pdf. Heeft dit niet geholpen? Kijk dan op de website van VECOZO of neem contact op met support@vecozo.nl

Heeft u nog vragen?

Lees meer over spiegelinformatie in 'Algemeen materiële controle jaarplan Zvw 2024' (pdf)