Spiegelinformatie

Een aantal keer per jaar ontvangt u spiegelinformatie. Spiegelinformatie is bedoeld om onrechtmatigheden en ondoelmatigheden te voorkomen. In plaats van meteen te starten met een controle. U ontvangt een spiegel met onderwerpen waarop uw declaraties opvallen, zoals correct registreren en declareren, gepast gebruik, doelmatigheid en juiste zorg. Door u inzicht te geven in uw declaratiegedrag krijgt u de kans om eventuele fouten te corrigeren en beleid aan te passen als dat nodig en mogelijk is. U hoeft dit niet aan ons terug te koppelen.

Voorkomen van controles

We delen spiegelinformatie voorafgaand aan controles en geven u zogenaamde “verbeteropdrachten” als dat nodig is. De spiegelinformatie betreft geen materiële controle. Materiële controle wordt pas gestart als u niet bereid bent de nodige correcties of aanpassingen te doen, als er onvoldoende verbetering zichtbaar is of als wij grote afwijkingen in uw declaratiepatroon zien na een verbeteropdracht. Na afronding van een controle krijgt u ook weer spiegelinformatie.

Onderwerpen

Uw declaraties worden op verschillende onderwerpen getoetst. Door middel van data-analyse brengen wij voor de verschillende onderwerpen afwijkende declaraties in kaart. Deze afwijkende declaraties kunnen ontstaan wanneer u afwijkt van wet & regelgeving, veldnormen, richtlijnen of ten opzichte van andere zorgaanbieders in uw vakgebied. Per onderwerp waar wij afwijkende declaraties zien, geven wij aan wat we van u verwachten. Komt een bepaald onderwerp voor u niet terug in de spiegel? Dan hebben wij op dat moment op dat onderwerp geen afwijkende declaraties gevonden.

Vragen over spiegelinformatie

Heeft u een vraag? Leest u het document met veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier niet bij? Stuur dan gerust een e-mail naar spiegelinformatie@zilverenkruis.nl onder vermelding van de AGB-code waarvoor wij de spiegel hebben opgesteld. Wij helpen u graag. Bekijk ook onderstaande veelgestelde vragen.

Bekijk het overzicht van alle UZOVI-codes. Voor alle UZOVI-codes geldt de spiegelinformatie.
U kunt bij de meeste onderwerpen zelf een analyse uitvoeren om de betrokken declaratieregels te bepalen. Komt u er met uw eigen declaratiedata niet uit? Dan kunt u bij ons het detailbestand opvragen. Wij sturen standaard geen detailoverzicht mee om niet noodzakelijke verspreiding van gezondheidsgegevens en daarmee samenhangende veiligheids- en privacyrisico’s te voorkomen. Daarmee houden we ons aan de AVG.
Wanneer uw declaratiegedrag vergeleken wordt met dat van andere aanbieders, berekenen wij een verwachting op basis van het gemiddelde in de markt. Afhankelijk van de analyses wordt hierbij gecorrigeerd voor specifieke kenmerken van uw patiëntenpopulatie en zorgaanbod. Zie voor meer specifieke informatie over eventuele correcties de spiegel zelf.
Wanneer uw declaratiegedrag vergeleken wordt met dat van andere aanbieders berekenen wij een verwachting op basis van het declaratiegedrag van andere zorgaanbieders in uw vakgebied. Het kan zijn dat wij specifieke selecties van aanbieders maken om te komen tot realistische ‘peer groups’. Zie voor meer specifieke informatie over deze selecties de spiegels zelf en de informatie, specifiek voor uw zorgsoort.