Visie en zorgtransformatie

Samen kan het beter. Ons inkoopbeleid helpt om de transformatie van zorg te versnellen zoals we die met het Integraal Zorgakkoord bedoelen. De urgentie is groot, de vrijblijvendheid is eraf. Het vraagt dat we met elkaar blijven praten, elkaar aanspreken en soms lastige keuzes moeten maken. Waar noodzakelijk willen we met meerjaren afspraken rust creëren en de noodzakelijke verandering in het zorgveld faciliteren door mogelijk maken van meerjarenafspraken. Ook leren van elkaar én van andere regio’s brengt gezondheid dichterbij voor iedereen. Nu, straks en later.

Onze visie: samen kan het beter

Sluit aan bij uw regio

Het regioplan met specifieke thema’s was in december klaar. Nu komt het plan van papier en werken alle partners gezamenlijk aan de uitvoering, aan vernieuwing. Iedereen raakt er steeds meer van doordrongen dat niet meedoen geen optie is. Meer zorg bij mensen thuis en steeds meer digitalisering: dat wordt de nieuwe werkelijkheid.

Lees meer over de uitdagingen in uw regio

Goede praktijkvoorbeelden

Mensen krijgen gelukkig steeds vaker zorg dichtbij. Zoals een passend behandelplan, cardiologisch onderzoek thuis of welzijn op recept. We leren samen en van elkaar. Laat u inspireren door goede praktijkvoorbeelden van zorgtransformatie, digitalisering en innovatie. We updaten het overzicht continu.

Bekijk de goede voorbeelden

Geld nodig voor uw innovatie?

Regel financiering. Ons inkoopbeleid laat ruimte voor regio specifieke afspraken. Financiering kan met transformatiemiddelen als uw innovatie binnen het regioplan valt. Valt het daarbuiten? Onderzoek dan de financieringsmogelijkheden via één van de stichtingen.

Check de financieringsmogelijkheden