Verrekenproces

Goed nieuws voor u! Zilveren Kruis is over op een nieuw digitaal verrekenproces. Dit was een wens van zorgaanbieders en servicebureaus. En veel verzekeraars werken al met digitale verrekenoverzichten. U kunt uw verrekenoverzichten nu digitaal inzien en downloaden via VECOZO.

Voordelen digitale verrekenproces

 • Digitale verrekenoverzichten via VECOZO, direct beschikbaar bij de retourinformatie
 • Minder papieren en sneller inzicht
 • Duidelijker verrekenoverzicht
 • Specifiek voor servicebureaus: verrekeningen per zorgaanbieder

Vorderingen verrekenen met declaraties

Wij sparen alle vorderingen op en verrekenen deze bij de eerstvolgende debet-declaratie. Ook vorderingen die ontstaan uit materiële controles en eindafrekeningen. U ontvangt daarom bijna geen terugstortverzoeken meer van ons. In VECOZO vindt u bij de retourinformatie van de debet-declaratie het verrekenoverzicht terug:

 • Informatie over de resterende vordering als de vordering gedeeltelijk is verrekend. Verrekeningen worden herhaald net zolang tot de vordering volledig is verrekend.
 • Of een verrekenoverzicht (afrekening) als de gehele vordering is verrekend.

Uitbetaling of verrekening duidelijk

U ziet op uw bankafschrift direct of het gaat om een volledige uitbetaling van een toegekend bedrag of deelbetaling bij een verrekening:

 • Bij een volledige uitbetaling van een toegekend bedrag vindt u de vermelding ‘declaratie’ op uw bankafschrift. En het factuurnummer waar u de retourinformatie van betreffende declaratie in VECOZO terugvindt.
 • Bij een deelbetaling vindt u de vermelding ‘afrekening’ op uw bankafschrift. En het factuurnummer waar u het verrekenoverzicht in VECOZO vindt.

In 4 gevallen ontvangt u nog post

U ontvangt van ons papieren retourinformatie als wij een papieren declaratie van u ontvangen of als wij een correctie voor u doen. Zoals u al van ons gewend bent. Er vindt een verrekening plaats als er nog een vordering openstaat. U ontvangt hiervan een papieren verrekenoverzicht.

U ontvangt hiervan een papieren terugstortverzoek. Zoals u nu van ons gewend bent. Zorg dat u het bedrag tijdig aan ons betaalt. Ontvangen wij uw betaling niet op tijd? Dan verrekenen wij het openstaande bedrag met een betaling die klaarstaat. Het verrekenoverzicht dat hierbij hoort ontvangt u via de post. U ontvangt een aanmaning via de post als er geen verrekening kan plaatsvinden.

29 september 2021 is het nieuwe verrekenproces ingegaan. Dit betekent dat u vanaf dan uw verrekenoverzichten digitaal kunt inzien via VECOZO. Mogelijk staan er door de overgang van het oude naar de nieuwe proces nog vorderingen open in ons huidige proces. U heeft hiervan een betalingsverzoek per post ontvangen. Betaalt u niet voor de aangegeven datum? Dan verrekenen wij deze vorderingen alsnog met declaraties die betaalbaar zijn gesteld. U ontvangt deze verrekenoverzichten via de post.

Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u met Zilveren Kruis de afspraak maken om een vordering (bijvoorbeeld een voorschot of een terugvordering naar aanleiding van een achteraf controle) niet te laten verrekenen, omdat u deze liever zelf terug wilt storten. Als het bedrag niet tijdig wordt teruggestort ontstaat er een vordering die wij verrekenen met een betaalbaar gestelde declaratie. Of u ontvangt een aanmaning als er geen declaraties betaalbaar zijn gesteld.

Sinds september 2021 ziet u eerder verrekende bedragen niet opnieuw

We verbeteren onze verrekenoverzichten in september. Vanaf dan ziet u op het verrekenoverzicht alleen credit declaraties en vorderingen die wij verrekenden met uw debet declaratie. Dit geldt voor zowel de digitale als het papieren verrekenoverzicht.

Extra informatie in uw digitale verrekenoverzicht

Dit is de extra informatie over de verrekening die wij tonen:

 • is een vordering en/of creditdeclaratie volledig verrekend
 • welk deel van de vordering staat open als de creditdeclaratie en/of vordering niet volledig is verrekend
 • wat is de datum van de vorige verrekening en het volgnummer van betreffende verrekening
 • elk digitaal overzicht krijgt een volgnummer

Wij gaan papieren verrekenoverzichten verbeteren

De extra informatie die wij toevoegden aan de digitale overzichten vindt u op een later moment terug op uw papieren verrekenoverzicht:

 • is een vordering en/of creditdeclaratie volledig verrekend
 • welk deel van de vordering staat open als de creditdeclaratie en/of vordering niet volledig is verrekend
 • wat is de datum van de vorige verrekening en het volgnummer van betreffende verrekening
 • een volgnummer per papieren overzicht
Wij verwachten de extra informatie in uw papieren verrekenoverzichten begin 2023 door te voeren.

Uw declaraties aanleveren via een servicebureau

Heeft u afspraken gemaakt om uw declaraties in de toekomst aan te leveren via een servicebureau? Of wilt u uw samenwerking met een servicebureau beëindigen? Zorg er dan voor dat eventuele openstaande vorderingen betaald zijn. Vorderingen die nog openstaan worden verrekend met de eerst volgende debet nota. Het maakt hierbij niet uit wie de debet nota indient. Zo kan het voorkomen dat een vordering op uw persoonlijke AGB-code wordt verrekend met een declaratie die wordt ingediend door een servicebureau. Dit geldt uiteraard ook andersom.

Stel uw vraag gerust

Wij helpen u graag met vragen over ons nieuwe verrekenproces. Neem gerust contact op.

Vragen & antwoorden

Openen

Een csv-bestand is een bestand met gegevens die gescheiden zijn door komma's. In VECOZO opent u een csv-bestand met een spreadsheetprogramma als Microsoft Excel of Google Sheets.

Retourinformatie

Een csv-bestand vindt u in VECOZO bij de retourinformatie van uw factuur die verrekend is. De naam van het csv-bestand is nog niet definitief. Deze wordt binnenkort aangepast naar ons label en uw factuurnummer. Zodat voor u duidelijk is welk verrekenoverzicht u download.

Opslaan

Een csv-bestand blijft maximaal 1 jaar bewaard in VECOZO. U heeft de mogelijkheid om deze bestanden zelf op te slaan en langer te bewaren. Sommige softwarepakketten bieden een mogelijkheid om csv-bestanden (én retourinformatie) die klaar staan automatisch te uploaden naar uw pc. Vraag bij uw softwareleverancier naar de mogelijkheden.

Een csv-bestand is een tabel. Dit is een uitleg van de verschillende kolommen.

Onderwerp

Hier vindt u de soort betaling/vordering:

 • Declaratie: uw debet declaratie
 • Credit Declaratie: uw credit declaratie
 • Correctie: correctie door zorgverzekeraar
 • Voorschot: voorschot door zorgverzekeraar
 • Omschrijving van een HV vordering: bijbehorende HV kenmerk (code) in kolom Ons kenmerk
 • Betaalstop: indien voor u van toepassing

AGBnr 

In het verrekenoverzicht van een servicebureau wordt hier de AGB code van de zorgaanbieder vermeld.

Uw kenmerk 

Hier vindt u het factuurnummer van uw declaratie.

Ons kenmerk

Hier vindt u het declaratienummer van de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Hier vindt u de zorgverzekeraar die de declaratie afgehandeld heeft:

 • ZZK staat voor Zilveren Kruis
 • ZIP staat voor Interpolis
 • ZFB staat voor FBTO
 • ZDF staat voor De Friesland

Vervaldatum

Vervaldatum van betaling of verrekening.

U ontvangt

Hierin wordt het toegekende bedrag van uw debet declaratie, nabetaling etc weergegeven.

U betaalt

Hierin wordt het toegekende bedrag van uw credit declaratie, HV vordering, correctie etc weergegeven.

Toelichting

Hier geven wij weer of er een betaling volgt, een verrekening heeft plaatsgevonden of als er een resterende vordering blijft staan. De volgende omschrijvingen ziet u in de kolom Toelichting:

 • Geen afrekening, nog een resterende vordering
 • Restant bedrag te klein voor verzoek tot betaling
 • Restant bedrag te klein om uit te betalen
 • Afrekening

U kunt online een betalingsregeling aanvragen

Als u gecontracteerde zorgaanbieder bent kunt u online het formulier invullen voor het aanvragen van een betalingsregeling. Neem gerust contact op bij vragen. Vermeld dan uw controlekenmerk in de onderwerpregel. Dit kenmerk vindt u op uw factuur.