Samenwerking met gemeenten

Zilveren Kruis werkt samen met gemeenten aan de ontwikkeling van goede zorg dichtbij. Wij ondersteunen u bij de best passende zorg.
Meer over de samenwerking
Zilveren Kruis werkt samen met gemeenten aan een gezond Nederland. De krachtenbundeling leidt in steden, dorpen, wijken en buurten tot initiatieven die de gezondheid van inwoners verbeteren, de kwaliteit van de zorg verhogen en de zorgkosten verlagen. Zo werken we samen aan de individuele zorgbehoefte, met oog voor de kwaliteit van leven.
Oudere vrouw met badmuts op

Ouderen

Nederland vergrijst, omdat we steeds ouder worden. In 2020 telde Nederland 1,3 miljoen 75-plussers. In 2040 zijn dat er 2,5 miljoen. Daarmee groeit de groep mensen die een beroep doet op zorg enorm.
een stel loopt hand in hand

Geestelijke gezondheidszorg

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn de inspanningen van hulpverleners erop gericht om mensen met psychische kwetsbaarheid mee te laten doen in de samenleving. Of ze nu kort of (hun leven) lang zorg en ondersteuning nodig hebben.

Lachende vrouw ligt op de grond

Preventie

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom zet Zilveren Kruis in op preventie en werken aan een goede gezondheid. We staan hierin niet alleen. Ook gemeenten investeren in de gezondheid van hun inwoners.

Grensvlakken in de zorg

Het is niet altijd in 1 keer duidelijk onder welke wet een bepaalde vorm van zorg valt. Omdat onduidelijkheid nooit goed is, is het belangrijk dat wij met elkaar - de financiers van de zorg - bespreken hoe we met de overlapgebieden omgaan.

Als wij dit achter de schermen helder op het netvlies hebben, kunnen gemeenten dit vóór de schermen eenduidig met ouderen communiceren.

Naar grensvlakken in de zorg