Medische zorg bij tijdelijk verblijf in Nederland

Nederland heeft met een aantal landen internationale afspraken gemaakt over het verlenen van medische zorg aan personen die tijdelijk in ons land verblijven. De Nederlandse overheid heeft Groep Buitenlands Recht van Zilveren Kruis aangewezen om deze internationale afspraken uit te voeren. Wij betalen de kosten aan u én brengen deze aan de buitenlandse verzekeringsinstelling in rekening.

Alleen voor cliënten uit verdragslanden met geldig verzekeringsbewijs

  • Controleert u in welk land uw patiënt/cliënt is verzekerd.
  • Controleert u ook of uw patiënt een geldig internationale verzekeringsbewijs heeft. Heeft uw patiënt geen geldig internationaal verzekeringsbewijs? Dan betaalt de patiënt de rekening zelf aan u.

De landen waarmee Nederland een afspraak heeft, zijn:
Landen uit de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).

België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Het Verenigd Koninkrijk
IJsland
Zweden

Overige landen

Australië
Bosnië-Herzegovina
Kaapverdië
Noord-Macedonië
Montenegro
Servië
Tunesië
Turkije
Zwitserland

European Health Insurance Card (EHIC)
Met deze kaart krijgt uw patiënt zorg voor onverwachte klachten tijdens het verblijf in Nederland.

Tijdelijk bewijs om de EHIC te vervangen 
Deze stuurt de verzekeraar van de patiënt op als de EHIC gestolen of verloren is.

Formulier S2 (eerder E 112) 
Komt uw cliënt speciaal naar Nederland voor de behandeling? Of krijgt de patiënt een behandeling die ook kan wachten tot zijn terugkeer in het woonland? Dan heeft hij vooraf toestemming nodig van zijn zorgverzekeraar. Daar is dit formulier voor.

Formulier DA1 (eerder E 123) 

De cliënt heeft dit formulier nodig als hij beroepsziek is geworden, of een arbeidsongeval heeft gehad.

Een EHIC van het CAK
Deze EHIC is voor patiënten die een pensioen of uitkering krijgen vanuit Nederland en de gezinsleden van grensarbeiders. Deze EHIC geldt ook wanneer de patiënt speciaal naar Nederland komt voor een behandeling.

Formulieren voor patiënten die spoedeisende zorg nodig hebben:

  • Formulier TUN/N 111 - Patiënten uit Tunesië 
  • Formulier RM/NL 111 - Patiënten uit Noord-Macedonië 
  • Formulier TUR/N 111 - Patiënten uit Turkije 
  • Formulier YN 111 - Patiënten uit Bosnië-Herzegovina, Montenegro of Servië 
  • Verklaring A 111 - Patiënten uit Australië

Vergoeding van basiszorg, geen aanvullende zorg

Een buitenlandse patiënt heeft recht op de vergoeding van de kosten voor zorg vanuit het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringwet of de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij vergoeden geen zorg die vanuit een aanvullende verzekering wordt vergoed.

Behandelingen die u vooraf moet aanvragen

Een aantal behandelingen moeten vooraf worden aangevraagd:

  • behandelingen die u ook zou aanvragen voor een Nederlandse patiënt en
  • behandelingen voor hulpmiddelen

U vraagt de behandeling eenvoudig online aan, samen met een kopie van het verzekeringsbewijs.

Behandeling aanvragen

Declareren

U stuurt de originele rekening samen met een kopie van het internationale verzekeringsbewijs naar

Zilveren Kruis
Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR Apeldoorn