Declareren paramedische zorg

Informatie voor paramedici over declaraties

Wij doen er alles aan om uw declaraties snel en juist te verwerken. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen is het handig als u vooraf de volgende zaken checkt:
 • Is de declaratie binnen de termijn van 6 maanden ingediend?
 • En in het geval van herdeclaratie binnen 3 maanden?
 • Bevat de nota de juiste indicatie- en diagnosecode?
 • Gaat het om een nieuwe behandelperiode? Vraag dan online een nieuwe behandelperiode aan.

Vraag een nieuwe behandelperiode aan

COV check

Voorkom een afwijzing van uw declaratie op verzekeringsrecht.

Lees meer

 

Is uw declaratie afgewezen?

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen mét de oplossing.

Lees meer

 

Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen over het declareren van paramedische zorg.

Lees meer

 

Aandachtspunten bij het declareren

 

Heeft u een afwijzing 8014’ zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist’ ontvangen?

Hoe declareert u met een voorschrijver/verwijzer of specialisme?

Er zijn 2 mogelijkheden om te declareren. U vult een van de rubrieken die VEKTIS voorschrijft. 
Rubriek 0425: U geeft een AGB-code mee van een zorgverlener/ voorschrijver/verwijzer of specialist of
Rubriek 0426: U geeft een code specialisme voorschrijver/ verwijzer mee. 
Zie: Codelijsten/COD016-VEKT

De afwijzing komt voor op een van de prestatiecodes:

1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing
1871 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
1872 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
Z1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing
2408 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing
2409 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
2410 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
6052 Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing
6304 Intake en onderzoek diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met DM,
COPD en VRM na verwijzing
4061 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing
4062 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
4063 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
5004 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing (per kwartier)

 

In de Algemene inkoop-declaratievoorwaarden paramedische zorg van uw contract staat uitgebreid beschreven hoe u uw declaraties aanlevert.

 

Begin van ieder nieuw jaar ontvangen regelmatig declaraties van medewerkers in loondienst. In de declaratie staat dan de AGB-code van de loondienst medewerker in het voorloop record, rubriek 110. Wij accepteren alleen declaraties van de gecontracteerde zorgverlener.

Heeft u een contract onder de AGB 17-code, dan gelden er andere regels

Wanneer u een nieuwe medewerker (loondienaar) in de praktijk aanneemt, is het belangrijk dat u deze eerst aanmeldt bij VEKTIS. Daarna meldt u deze ook bij Zilveren Kruis aan. Wij zorgen er dan voor dat deze medewerker aan uw contract gekoppeld wordt. Zo voorkomt u dat een declaratie afgewezen wordt. Mail de AGBcode van de nieuwe medewerker naar: zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl

Hoe declareert u met een AGBcode 17XXXX

U levert declaraties aan met in het voorlooprecord, rubriek 110 met een van de loondienaren die bij u in dienst zijn. In rubriek 111 uw praktijknummer. Wij betalen de declaratie altijd aan de praktijk.

 

Hoe declareert u fysiotherapie (chronische indicatie) voor conservatief behandelde fracturen?

U mag de chronische indicatie voor conservatief behandelde fracturen wettelijk maximaal 6 maanden ten laste van de basisverzekering declareren. U gebruikt voor het declareren diagnosecode XX36 Conservatieve behandeling. De code geldt alleen voor de labels van Zilveren Kruis die in uw contract staan. U kunt code XX36 niet gebruiken voor fracturen waarbij een operatie en/of opnamen in een ziekenhuis/instelling/revalidatiecentrum heeft plaatsgevonden.

Wat is een conservatieve behandeling?

Bij een conservatieve behandeling van een fractuur vindt er géén operatie en/of een opname in een ziekenhuis/instelling/revalidatiecentrum (2e lijn) plaats. De fractuur wordt behandeld wordt met rust en/of gips en/of (pijnstillende/ontstekingsremmende) medicatie en/of fysiotherapeutische behandeling.

Hoe declareert u behandeling bij fracturen na opname of operatie?

Fracturen waarbij wél een operatie of opname heeft plaatsgevonden kunnen, bijvoorbeeld, gecodeerd worden met diagnosecode 02, botten uitgezonderd.

Hoe declareert u behandeling na ziekenhuis opname of na opname in een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie?

Alleen in die situatie gebruikt u code XX68.

 

Bij een medische diagnose, die recht geeft op onbeperkte fysiotherapie vanuit de Basisverzekering, voegt u de verwijzing toe aan het behandeldossier van de klant. Zolang de verzekerde bij de dezelfde behandelaar blijft is het niet meer nodig om een jaarlijkse verwijzing op te vragen bij een Huisarts, Arts, Bedrijfsarts of Medische Specialist. Dit geldt voor alle aandoeningen die voorkomen in het Besluit zorgverzekering: Artikel 2.6 en Bijlage 1.

Bij een andere behandelaar of een nieuwe klacht is wel een nieuwe verwijzing nodig

Iedere behandelaar heeft een verwijzing met juiste diagnose nodig voor het medisch dossier van de verzekerde.

 

Vanaf 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen fysio- oefentherapie per periode van 12 maanden vergoed.

 • Gebruik de nieuw de CSI code 012.
 • De diagnosecodes zijn 6223 (heup) of 7023 ( knie).
 • De vergoeding geldt voor maximaal 12 behandelingen per periode van 12 maanden. Dit geldt voor beide diagnoses, heup en kniegewricht samen.*
 • Behandelt u vaker dan 12 keer dan gebruikt u vanaf de 13e behandeling de CSI code 09.
 • De vergoeding wordt meegenomen voor het eigen risico.
 • *Wanneer het na de periode van 12 maanden nog medische noodzakelijk zorg nodig is bij dezelfde klacht of er is een nieuwe indicatie, dan ontstaat er weer een nieuwe aanspraak op 12 behandelingen.

  Heeft u een vraag?

  Bel met ons

  071 751 00 99

  Maandag t/m vrijdag

  8.00 - 18.00 uur

  Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61