Declareren paramedische zorg

Op deze pagina vindt u informatie voor paramedici over declaraties. Wij doen er alles aan om uw declaraties snel en juist te verwerken.

Check uw declaraties

Het declaratieproces laten wij graag zo soepel mogelijk verlopen. Check daarom vooraf de volgende zaken:

 • De declaratie is binnen de termijn van 6 maanden ingediend
 • Een herdeclaratie is binnen 3 maanden ingediend
 • Uw nota bevat de juiste indicatie- en diagnosecode

Voorkom ook een afwijzing van uw declaratie op verzekeringsrecht. Doe daarvoor de COV check.

Is uw declaratie afgewezen?

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen mét de oplossing.

Lees meer

Aanvragen

Wilt u een nieuwe behandelperiode declareren? Vraag dan online een nieuwe behandelperiode aan.

Vraag een nieuwe behandelperiode aan 

Heeft uw klant voor gesuperviseerde looptherapie een nieuwe verwijzing ontvangen in verband met een terugval?

Verzoek openen vervolgtraject etalagebenen

Behandeling declareren

Lees meer over het declareren van deze behandelingen.

COVID-19 herstelzorg

Fysiotherapeutische nazorg bij oncologie, een beroerte en hart- en vaataandoeningen

Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD

Gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding

Vragen & antwoorden

Bekijk veelgestelde vragen over het declareren van paramedische zorg.

U stuurt zelf een creditnota. Deze levert u aan op de PM304 standaard. Het is belangrijk dat de correctieregel (creditregel) exact overeenkomt met de eerst ingediende regel (debetregel). De verschillende softwareleveranciers zijn op de hoogte van dit proces en u kunt hen benaderen voor meer informatie.

Bent u het afgelopen jaar gestart met het declareren op een chronische indicatie? Heeft u de 1e 20 nog niet op indicatiecode 8 ingediend? Declareert u dan de behandeldata vanaf januari van het nieuwe jaar door op indicatiecode 8. Pas als de 1e 20 op 8 zijn ingediend gaat u door op indicatiecode 1.

Voorbeeld

Een verzekerde heeft een aanvullende verzekering***  met 27 behandelingen. De eerste behandeldatum is op 2 november 2015 en heeft u gedeclareerd op indicatiecode 8.

Tussen 4 en 29 december 2015 worden er nog 8 behandelingen gegeven en gedeclareerd op indicatiecode 8. Als u de behandeling in het nieuwe jaar vervolgt, declareert u nog 12 behandelingen op indicatiecode 8 (ongeacht waar de verzekerde verzekerd is). Daarna gaat u over op indicatiecode 1.

U levert declaraties aan met in het voorlooprecord, rubriek 110 een van de AGB-codes van een medewerker in loondienst in rubriek 111 de AGB-code van uw praktijk. Wij betalen de declaratie altijd aan de praktijk.

Nieuwe medewerkers in loondienst in de praktijk

Wij koppelen de nieuwe medewerker aan uw contract. Zo voorkomt u dat een declaratie afgewezen wordt.

Aandachtspunten bij het declareren

 

Heeft u een afwijzing 8014’ zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist’ ontvangen?

Hoe declareert u met een voorschrijver/verwijzer of specialisme?

Er zijn 2 mogelijkheden om te declareren. U vult een van de rubrieken die VEKTIS voorschrijft. 
Rubriek 0425: U geeft een AGB-code mee van een zorgverlener/ voorschrijver/verwijzer of specialist of
Rubriek 0426: U geeft een code specialisme voorschrijver/ verwijzer mee. 
Zie: Codelijsten/COD016-VEKT

De afwijzing komt voor op een van de prestatiecodes:

1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing
1871 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
1872 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
Z1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing
2408 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing
2409 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
2410 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
6052 Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing
6304 Intake en onderzoek diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met DM,
COPD en VRM na verwijzing
4061 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing
4062 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis
4063 Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling
5004 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing (per kwartier)

 

Begin van ieder nieuw jaar ontvangen wij regelmatig declaraties van medewerkers in loondienst. In de declaratie staat dan de AGB-code van de loondienst medewerker in het voorloop record, rubriek 110. Wij accepteren alleen declaraties van de gecontracteerde zorgverlener.

Heeft u een contract onder de AGB 17-code, dan gelden er andere regels

Wanneer u een nieuwe medewerker (loondienaar) in de praktijk aanneemt, is het belangrijk dat u deze eerst aanmeldt bij VEKTIS. Daarna meldt u deze ook bij Zilveren Kruis aan. Wij zorgen er dan voor dat deze medewerker aan uw contract gekoppeld wordt. Zo voorkomt u dat een declaratie afgewezen wordt. Mail de AGBcode van de nieuwe medewerker naar: zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl

Hoe declareert u met een AGBcode 17XXXX

U levert declaraties aan met in het voorlooprecord, rubriek 110 met een van de loondienaren die bij u in dienst zijn. In rubriek 111 uw praktijknummer. Wij betalen de declaratie altijd aan de praktijk.

 

Hoe declareert u fysiotherapie (chronische indicatie) voor conservatief behandelde fracturen?

U mag de chronische indicatie voor conservatief behandelde fracturen wettelijk maximaal 6 maanden ten laste van de basisverzekering declareren. U gebruikt voor het declareren diagnosecode XX36 Conservatieve behandeling. De code geldt alleen voor de labels van Zilveren Kruis die in uw contract staan. U kunt code XX36 niet gebruiken voor fracturen waarbij een operatie en/of opnamen in een ziekenhuis/instelling/revalidatiecentrum heeft plaatsgevonden.

Wat is een conservatieve behandeling?

Bij een conservatieve behandeling van een fractuur vindt er géén operatie en/of een opname in een ziekenhuis/instelling/revalidatiecentrum (2e lijn) plaats. De fractuur wordt behandeld wordt met rust en/of gips en/of (pijnstillende/ontstekingsremmende) medicatie en/of fysiotherapeutische behandeling.

Hoe declareert u behandeling bij fracturen na opname of operatie?

Fracturen waarbij wél een operatie of opname heeft plaatsgevonden kunnen, bijvoorbeeld, gecodeerd worden met diagnosecode 02, botten uitgezonderd.

Hoe declareert u behandeling na ziekenhuis opname of na opname in een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie?

Alleen in die situatie gebruikt u code XX68.

Let op: voor behandelingen vanaf 2020 geldt ook de nieuwe DCSPH lijst.

 

Bij een medische diagnose, die recht geeft op onbeperkte fysiotherapie vanuit de Basisverzekering, voegt u de verwijzing toe aan het behandeldossier van de klant. Zolang de verzekerde bij de dezelfde behandelaar blijft is het niet meer nodig om een jaarlijkse verwijzing op te vragen bij een Huisarts, Arts, Bedrijfsarts of Medische Specialist. Dit geldt voor alle aandoeningen die voorkomen in het Besluit zorgverzekering: Artikel 2.6 en Bijlage 1.

Bij een andere behandelaar of een nieuwe klacht is wel een nieuwe verwijzing nodig

Iedere behandelaar heeft een verwijzing met juiste diagnose nodig voor het medisch dossier van de verzekerde.

 

Vanaf 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen fysio- oefentherapie per periode van 12 maanden vergoed.

 • Gebruik de nieuw de CSI code 012.
 • De diagnosecodes zijn 6223 (heup) of 7023 ( knie).
 • De vergoeding geldt voor maximaal 12 behandelingen per periode van 12 maanden. Dit geldt voor beide diagnoses, heup en kniegewricht samen.*
 • Behandelt u vaker dan 12 keer dan gebruikt u vanaf de 13e behandeling de CSI code 09.
 • De vergoeding wordt meegenomen voor het eigen risico.
 • *Wanneer het na de periode van 12 maanden nog medische noodzakelijk zorg nodig is bij dezelfde klacht of er is een nieuwe indicatie, dan ontstaat er weer een nieuwe aanspraak op 12 behandelingen.

  Heeft u een vraag?

  Bel met ons

  071 751 00 99

  Maandag t/m vrijdag

  8.00 - 18.00 uur

  Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61