Te laat ingediende declaratie

In uw contract of betaalovereenkomst staat de termijn voor het indienen van declaraties. Declaraties die u te laat indient worden afgewezen.

U kunt een verzoek indienen voor het in behandeling nemen van uw declaratie

Is uw declaratie door overmacht of calamiteit te laat - of nog niet ingediend? Vult u dan dit formulier in. Na de beoordeling van uw formulier ontvangt u van ons een bericht over uw aanvraag. Declaraties ouder dan 3 jaar worden niet meer in behandeling genomen. De startdatum van de behandeling is de peildatum.

sfsprod371_one1
U heeft nog geen keuze gemaakt

Wilt u meerdere facturen insturen?

TIP!
U kunt binnen dit formulier meerdere facturen invullen. Gebruik hiervoor de link "Toevoegen factuur".
U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog gee
U heeft nog geen nummer of ID ingevuld
Declaraties ouder dan 3 jaar worden niet meer in behandeling genomen. De startdatum van de behandeling is de peildatum.U heeft nog geen (geldige) begindatum ingevuld
  U heeft nog geen (geldige) einddatum ingevuld
   U heeft nog geen bedrag ingevuld
   Uit welke Vektis retourcode blijkt dat u buiten de indientermijn heeft gedeclareerd?*
   U heeft nog geen motivatie ingevuld