Te laat ingediende declaratie

In uw contract of betaalovereenkomst staat de termijn voor het indienen van declaraties. Declaraties die u te laat indient worden afgewezen.

U kunt een verzoek indienen voor het opnieuw in behandeling nemen van uw declaratie

Is uw declaratie door overmacht of calamiteit te laat ingediend? Vult u dan dit formulier in. Na de beoordeling van uw formulier ontvangt u van ons een bericht over uw aanvraag. Declaraties ouder dan 3 jaar worden niet meer in behandeling genomen. De startdatum van de behandeling is de peildatum.

df14a02b006a41df842a6e16841ed10b_one1
U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog gee
U heeft nog geen nummer of ID ingevuld
U heeft nog geen (geldige) begindatum ingevuld
U heeft nog geen (geldige) einddatum ingevuld
U heeft nog geen bedrag ingevuldf
U heeft nog geen retourcode ingevuld
U heeft nog geen motivatie ingevuld