Fysiotherapeutische nazorg bij oncologie, een beroerte (CVA) en hart- en vaataandoeningen

Vanaf 2020 is er voor gecontracteerde fysiotherapeutische nazorg bij oncologie, een beroerte (CVA) en hart- en vaataandoeningen een vergoeding uit de aanvullende verzekeringen. In 2019 was er alleen vergoeding mogelijk bij PlusPraktijken.

Welke zorg wordt vergoed?

Er is uit de aanvullende verzekeringen aparte aanspraak op de vergoeding van de eerste 20 behandelingen fysiotherapeutische nazorg bij oncologie, een beroerte (CVA) en hart- en vaataandoeningen. Vanaf de 21e behandeling kunnen deze aandoeningen gedeclareerd worden als basisverzekeringzorg. Op deze manier blijven behandelingen uit de aanvullende verzekering voor andere indicaties beschikbaar. Eerstelijns hartrevalidatie en fysiotherapie bij chronisch hartfalen wordt ook volledig vergoed uit de aanvullende verzekeringen.

Zo declareert u voor verzekerden vanaf 18 jaar

Is er aanspraak uit de basisverzekering? U declareert de 1e 20 behandelingen met de code Soort Indicatie (CSI) 008 en als prestatiecode een ‘z-code’. (bijvoorbeeld Z1000). Vanaf zitting 21 (CSI 001) vindt aanspraak plaats vanuit de basisverzekering. U volgt dan het reguliere proces: vanaf zitting 21 gebruikt u de landelijke prestatiecodes (prestatiecodelijst 012). Dus bijvoorbeeld voor een individuele zitting reguliere fysiotherapie wordt dan prestatiecode 1000 zonder voorvoegsel gebruikt.

Is er geen aanspraak uit de basisverzekering? Dan vergoeden wij uit de aanvullende verzekering en declareert u met de z-codes uit de prestatiecodelijst 990 met de CSI code 009.

Zo declareert u voor verzekerden tot 18 jaar

Verzekerden tot 18 jaar hebben altijd aanspraak uit de basisverzekering tot maximaal 2 keer 9 behandelingen fysiotherapie vanaf de eerste behandeling. Is er daarna een indicatie om de behandeling voort te zetten? Dan kan vergoeding uit de aanvullende verzekering plaatsvinden. U maakt dan gebruik van CSI code 009 in combinatie met de z-code die van toepassing is.

Let op: andere voorwaarden bij Basis Plus Module

Let op bij verzekerden met een Basis Plus Module. Er gelden dan iets andere voorwaarden.

  • De letter Z is toegevoegd aan iedere prestatiecode. Zo is eenvoudig te monitoren wat het zorggebruik is in een bepaalde periode. Bijv. Z1000 = Individuele zitting reguliere fysiotherapie die gedeclareerd wordt op de Basis Plus Module.
  • Er is altijd een verwijzing nodig. De prestaties voor directe toegang kunnen daarom niet gedeclareerd worden. Bijv. Z1850 Screening is niet toegestaan.
  • De Basis Plus Module geeft géén vergoeding voor CSI codes die onder de Basisverzekering vallen. Bijvoorbeeld Code Soort Indicatie (CSI) 001 en 011.
  • De meeste softwareleveranciers hebben in de epd’s mogelijk gemaakt dat de z-codes toegepast kunnen worden.