Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed.

Wat zijn de afspraken?

  • Er is maar 1x sprake van een startjaar (een periode van 12 maanden).
  • Voor nieuwe patiënten geldt de datum van de eerste behandeling als begindatum van de aanspraken. Bijvoorbeeld: de 1e behandeling begint op 1 mei van het jaar 2020 dan is er t/m 30 april 2021 recht op het maximaal aantal behandelingen horend bij het 1e behandeljaar.
  • Daarna is er steeds per periode van 12 maanden recht op vergoeding van onderhoudsjaren.
  • Na elk jaar dient de fysiotherapeut de categorie van de patiënt opnieuw te bepalen: het is niet zo dat een patiënt in de D categorie altijd in D blijft: heeft hij in het voorgaande jaren geen ziekenhuisopname of 2 x prednisonstootkuur/antibioticakuur gehad dan gaat hij naar de B categorie: slechts 3 behandelingen vergoed! Bij verslechtering: (dus ziekenhuisopname of 2x prednisonstootkuur/antibioticakuur) kan een patiënt uit de B categorie weer naar D gaan: het maximale aantal behandelingen wordt dan 52. Er is na het startjaar nooit meer recht op 70 behandelingen!

Het declareren gaat als volgt:

De diagnosecode voor COPD is 2554. U maakt gebruik van de CSI-code die nodig is om het stadium (risicogroep) en de behandelperiode (1e behandelperiode of onderhoudsjaar) aan te duiden van het behandeltraject:

CSI-codes 1e jaar (behandelperiode 12 mnd) Groep Max. aantal behandelingen 
013 A 5 behandelingen
014 B 27 behandelingen
015 C en D 70 behandelingen
     
CSI-codes onderhoudsjaren (12 mnd)
(na 1e behandelperiode)
Groep Max. aantal behandelingen
 016 B 3 behandelingen
017 C en D 52 behandelingen

 

Hoe declareert u bij het overgaan naar een hogere klasse?

Als de klant zich nog in het eerste startjaar van 12 maanden bevindt, en ziekenhuisopname of 1 of 2 longaanvallen heeft gehad dan wordt de klasse opnieuw vastgesteld. Dan start vanaf dat moment een nieuw startjaar en gaat hij door naar een hogere klasse.

Het aantal wat u heeft gedeclareerd in de lagere klasse telt mee voor de behandelingen van het maximaal aantal behandelingen van de hogere klasse. Als voorbeeld: een verzekerde in klasse B heeft 10 behandelingen gehad en heeft vanuit klasse C nog recht op 60 behandelingen.

Hoe declareert u bij het overgaan naar een lagere klasse?

  • Wanneer een verzekerde in het startjaar geen ziekenhuisopname of geen longaanvallen heeft gehad, dan valt deze in het onderhoudsjaar terug naar een lagere klasse.
  • Bij een verlaging tijdens het lopende behandeljaar/onderhoudsjaar (bijvoorbeeld: van D naar B) start een nieuw behandeljaar/onderhoudsjaar en komt de teller op 0 te staan. Hierbij geldt wel: er kan maar 1 keer sprake zijn van een volledig behandeljaar. Na afronding van een volledig behandeljaar kan er geen opvolgend behandeljaar zijn, maar start de onderhoudsfase.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de KNGF

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61