Hoe declareert u paramedische COVID-19 herstelzorg?

Vanaf 12 oktober 2020 is het mogelijk om uw declaraties voor COVID-19 herstelzorg in te dienen. Graag informeren wij u over de aanspraak en de wijze waarop u COVID-19 herstelzorg kunt declareren.

Vanaf 18 juli 2020 is paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die ernstige klachten hebben tijdelijk en onder voorwaarden opgenomen in het basispakket. De tijdelijk aanspraak loopt tot 1 augustus 2021 en geldt voor:

  • Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
  • Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
  • Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling

Voorwaarden zijn een verwijzing door de huisarts of een medisch specialist en deelname aan onderzoek naar de effectiviteit van deze zorg door zowel zorgverlener als patiënt. Zes maanden na start van de behandeling kan indien nodig, en op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van 6 maanden.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over het verlenen van paramedische herstelzorg.

Gebruik voor het declareren van COVID-19 herstelzorg bestaande prestatiecodes in combinatie met nieuwe CSI codes 020 of 021 én met DCSPH 9363

Wanneer is voldaan aan de voorwaarden van de aanspraak declareert u COVID-19 herstelzorg vanuit de basisverzekering.

Voor het declareren van Covid-19 herstelzorg zijn 2 nieuwe CSI codes beschikbaar. Gebruik CSI code 020 voor alle declaraties, tot een maximum van 50 behandelingen, in de eerste 6 maanden van het revalidatietraject. Gebruik CSI code 021 voor alle declaraties, tot een maximum van 50 behandelingen, in de tweede 6 maanden van het revalidatietraject. Startdatum voor de eerste 6 maanden is de eerste behandeldatum.

De CSI codes dienen gebruikt te worden in combinatie met een bestaande prestatiecode én met diagnosecode 9363. Andere combinaties zullen afgewezen worden. Ook moet de AGB-code van de verwijzer worden ingevuld.

Hoe kunt u declareren wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aanspraak uit de basisverzekering?

De behandelingen komen voor rekening van de patiënt. Heeft de patiënt een aanvullende verzekering met dekkende polisvoorwaarden? Dan declareert u wel met diagnosecode 9363, maar dan in combinatie met CSI code 009.