Hybride werken biedt ruimte voor maatwerk

Artikel
17-08-2022
5 minuten leestijd
Thuiswerken kon al langer, maar veel organisaties hadden hier nog geen actief beleid voor. Nu, ruim anderhalf jaar na de eerste lockdown, is het thuiswerken een volwaardig alternatief voor werken op kantoor. Zelfs voorheen sceptische werkgevers lijken steeds meer in te zien dat dit een blijvende werkvorm is. En niet alleen noodgedwongen, door de invloed van de coronapandemie, maar ook omdat men erachter is gekomen dat veel werk prima op afstand gedaan kan worden. Heel veel leidinggevenden en medewerkers willen dan ook een hybride manier van werken in stand houden: deels thuis, deels op kantoor. Dat blijkt uit het onderzoek dat Zilveren Kruis liet uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction. 
""

Vertrouwen en hybride werken

Het vertrouwen dat leidinggevenden hebben in hoe medewerkers omgaan met hybride werken lijkt toegenomen, valt ook Laura Den Dulk op, hoogleraar arbeid, organisatie en werk-privévraagstukken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: “Meer dan de helft van de leidinggevenden geeft dat aan, dat is wel opmerkelijk. Uit eerdere onderzoeken weten we dat er onder leidinggevenden nog veel scepsis was ten aanzien van thuiswerken. Men had het gevoel onvoldoende zicht te hebben op wat medewerkers thuis doen, omdat ze letterlijk ‘uit het zicht’ zijn. Worden de contracturen wel volgemaakt? Is er thuis niet teveel afleiding? Het is nog te vroeg hier een sluitende oorzaak-gevolg relatie voor te vinden, maar het lijkt er wel op dat het vele, noodgedwongen, thuiswerken de afgelopen anderhalf jaar van invloed is geweest op een positieve(re) perceptie van thuiswerken.” Medewerkers geven zelf ook aan dat zij het thuiswerken in veel opzichten een prettig alternatief vinden voor het werken op kantoor. Thuis werkt men resultaatgericht en is het makkelijker werk af te krijgen. Een hybride werkvorm wordt gezien als een ideale mengvorm.

Aparte werkplek

Maar het thuiswerken levert ook uitdagingen op, met name op het gebied van mentale en fysieke gezondheid. Want een thuissituatie is bij velen niet direct ingericht op werken. Het is belangrijk een aparte werkplek te hebben thuis. “Omdat werk en privé bij het thuiswerken nog meer in elkaar overvloeien, is het belangrijk die scheidslijn te markeren. Zodat medewerkers zich, zowel mentaal als fysiek, kunnen instellen op wanneer er gewerkt wordt en wanneer het tijd is voor ontspanning. Wanneer er geen aparte werkplek is in huis, is het belangrijk de werkplek op te ruimen als de werkdag erop zit. Als men dit niet doet, is het lastig om los te komen van het werk.”, stelt Den Dulk. En dat kan leiden tot een ongezonde werk-privé balans, stress of minder werkplezier. “Dit is een aandachtspunt voor werkgevers en leidinggevenden. Want stress en een gebrek aan werkgeluk kan grote gevolgen hebben voor de lange termijn, zoals gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en verloop.”

Werk-privé balans

De werk-privé balans was, ook voor de coronapandemie, al een uitdaging voor sommigen. Hoe meer we thuiswerken, hoe belangrijker het wordt om na te denken over hoe we willen omgaan met bijvoorbeeld bereikbaarheid. Thuiswerken betekent ook dat de dagelijkse routine, om van 9 tot 5 te werken, in veel gevallen kan worden losgelaten. Mensen kunnen even sporten tussendoor, een lunchwandeling maken of vinden het fijn om de dag eerder te beginnen om zo ook het werk weer eerder te kunnen neerleggen. “Die flexibiliteit is een voordeel”, zegt Den Dulk, “maar er bestaan soms onuitgesproken verwachtingen tussen leidinggevenden en medewerkers. Ga daarom als leidinggevende het gesprek aan met medewerkers. Stel de vraag wat zij zelf een wenselijke invulling vinden van hybride werken en geef ruimte hier zelf keuzes in te maken. Maak heldere afspraken, bijvoorbeeld over bereikbaarheid wanneer men thuis werkt. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker om verwachtingen en wensen kenbaar te maken.”

Hybride werken biedt ruimte voor maatwerk

Want wat voor de ene medewerker een ideale invulling is, hoeft niet voor de ander te werken. Het geeft daarmee gelegenheid om zelf, in overleg met leidinggevende en het team waarin je werkt, na te denken hoe om te gaan met hybride werken. En om daarmee te zorgen voor een optimale werk-privébalans. Dat is van belang om te zorgen voor een goede mentale en fysieke gezondheid.

Lees meer over hybride werken

Het klantverhaal van FrieslandCampina ´Hybride werken wordt de toekomst´

Totaalplaatje

Een werkvloer vol mensen die zich gezond voelen. Die elke dag met frisse energie aan het werk gaan. Dat staat voor ons centraal. Als grootste zorgverzekeraar van Nederland is Zilveren Kruis de partner die regelt, verzekert, ondersteunt en adviseert. Om zo de gezondheid van medewerkers te verbeteren. Gezondheid gaat immers over meer dan niet ziek zijn. Het is een totaalplaatje. We kijken dus ook naar de werkomgeving en hoe de werkrelaties liggen. We motiveren medewerkers om zelf aan de slag te gaan met gezonder gedrag. En denken met werkgevers mee hoe ze een werkomgeving kunnen creëren die gezond gedrag stimuleert.

Wilt u de volgende stap maken op het gebied van gezondheid op de werkvloer? En kunt u daarbij hulp gebruiken? Neem dan contact op met uw accountmanager of gezondheidsadviseur voor advies, inzichten en oplossingen.

Wellbeing Community

Lees ook meer over de Wellbeing Community die in 2019 is opgericht door Deloitte, TNO en Zilveren Kruis. Een innovatief lerend netwerk met als doel een beweging in gang te zetten om de mens en wellbeing meer centraal te stellen.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze auteur

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn