Weer verbinding maken

Thuiswerken voor de een plezierig voor de ander een ramp. Wat kan jij als HR professional of leidinggevende eraan doen om jouw collega’s er weer bij te trekken? Onno Hamburger en Frederique Maring namen ons mee in de wereld van werkgeluk, de Big Five en thuiswerken.

Wat is goed leiderschap?

Tip
Als (HR-)leidinggevende komt er op de werkvloer veel op je af. Naast het hoge ziekteverzuim, moet je ‘het goede gesprek’ op vele thema’s kunnen voeren. Te denken valt aan diversiteit, polarisatie op de werkvloer, de diverse generaties met een verschillende kijk op werken. Hoe moet je dit als leidinggevende managen. Daarover op donderdag 7 maart een nieuw GO-webinar. Heb je interesse in dit GO-webinar? Meld je alvast aan via info@evenement.zilverenkruis.nl.