Gezonde medewerkers en hybride werken - 5 tips

Artikel
18-01-2023
4 minuten leestijd
Het recente onderzoek van Zilveren Kruis, uitgevoerd door Motivaction, geeft een goede indruk van de effecten van hybride werken op medewerkers. En gelukkig zien we dat er veel goed gaat. Zo wordt de flexibiliteit om de eigen tijd in te kunnen delen gezien als groot voordeel. Ook vinden medewerkers het met hybride werken gemakkelijker om resultaatgericht te werken en het werk aan het einde van de dag af te krijgen. Maar op het gebied van gezondheid zijn er ook punten van aandacht. Stress en een ongezonde werk-privĂ© balans liggen op de loer. Wat kun je als leidinggevende hier aan doen? Kiki Schmeink, gezondheidsadviseur bij Zilveren Kruis geeft 5 tips voor hybride werken.
""

Hybride werken? 5 tips die je helpen

1. Ga het gesprek aan

Wanneer je als leidinggevende merkt dat een medewerker stress ervaart, ga dan eerst het gesprek aan. Liefst face-to-face, op kantoor of - beter nog - maak buiten een wandeling. Onderzoek samen wat de bron is van de stress die wordt ervaren. Dit kan per medewerker verschillen. Voor de een is dit wellicht een gebrek aan zingeving of zichtbaarheid van het werk, voor de ander ligt de oorzaak bij het gemis van sociale contacten of problemen in de privésfeer. De oplossing zal ook voor een ieder anders zijn. 

2. Houd (bestaande) afspraken tegen het licht

Hybride werken is een nieuwe werkvorm; houd daarom bestaande afspraken tegen het licht en beoordeel of deze nog actueel zijn. Bespreek dit in teamverband. Denk hierbij aan afspraken over bereikbaarheid: wanneer word je geacht online en/of beschikbaar te zijn? Waarvoor ga je naar kantoor en wat doe je thuis? Maar ook: hoe gaan we om met online vergaderen? Wanneer heb je je microfoon/camera aan of uit, wanneer moet je aanwezig zijn, kan en mag je eerder uit een online meeting stappen? Maak hierover heldere afspraken met elkaar en bespreek de verschillende voorkeuren binnen het team. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid.

3. Zoek samen met de medewerker naar de optimale balans tussen werk en privé 

Met hybride werken lopen werk en privé (nog meer) door elkaar. Voor sommigen is dit geen bezwaar; het geeft hen bijvoorbeeld juist rust om wél ‘s avonds mails te beantwoorden. Toch zijn er veel medewerkers die zoekende zijn naar de optimale balans. Zij vinden het moeilijk om echt los te komen van het werk, om ruimte te maken voor ontspanning als er nog werk op hen ligt te wachten. Voor deze medewerkers kan het helpen de dag op te delen in duidelijke blokken: wanneer wordt er gewerkt, wanneer niet. En, wanneer men werkt: hoe besteed je deze tijd dan optimaal. Een tip hierbij is in de agenda aan te geven wanneer het tijd is voor focus, of om mails te beantwoorden. Dit blijft maatwerk, dus ook hier geldt om dit in dialoog met de medewerker en in het team te bekijken: wat voor hen werkt en wat niet.

4. Faciliteer en geef ruimte aan eigen initiatieven 

Als leidinggevende heb je vooral een faciliterende rol om medewerkers gezond te houden. Door goed te luisteren kom je erachter wat de daadwerkelijke behoefte is. Daarnaast is het waardevol om sociale contactmomenten te initiëren en te stimuleren. Denk hierbij aan een gemeenschappelijke start van de dag, wandelend vergaderen, online pubquizzes ter ontspanning en een buddysysteem waarin medewerkers onderling contact onderhouden. In sommige gevallen ontstaan deze ideeën vanzelf, op initiatief van medewerkers. Als leidinggevende is het belangrijk hier ruimte aan te geven, de regie bij medewerkers te laten en uiteraard ook zelf hieraan mee te doen. 

5. Stimuleer kleine stapjes om gezond te blijven

Het is belangrijk medewerkers uit te nodigen om te zoeken naar wat bij hen past. Elke dag hardlopen is natuurlijk prima, maar ook kleine stappen tellen mee voor de gezondheid. De ene medewerker haalt misschien voldoening uit meditatie, de ander maakt liever lange wandelingen met de hond. De TotaalCheck helpt om inzicht te krijgen in de gezondheid en en geeft ook een beeld van waar nog ruimte is voor verbetering. Het is een laagdrempelige manier om het gesprek aan te gaan over de (fysieke) gezondheid van medewerkers. Vervolgens is het belangrijk medewerkers te motiveren om samen met collega’s te werken aan gezonde gewoontes. Actify Teams is dé app van Zilveren Kruis die medewerkers helpt om actief aan de slag te gaan met gezondheid op het gebied van voeding, beweging en ontspanning. Zo creëer je een cultuur waarin je elkaar op een positieve manier stimuleert.

Lees ook

Hybride werken wordt de toekomst

Samen werken aan gezondheid met Actify Teams

Actify Teams is een app die medewerkers samen met collega’s, in kleine stappen helpt gezonder te leven.

Lees meer over Actify Teams