Ouder paar danst samen in een woonkamer

Prinsjesdag en uw zorgverzekering

Het kabinet maakte op Prinsjesdag de wettelijke veranderingen in de basisverzekering voor 2021 bekend. Deze veranderingen zijn voor alle zorgverzekeraars gelijk.

Prinsjesdag en uw zorgverzekering

Het kabinet maakte op Prinsjesdag de wettelijke veranderingen in de basisverzekering voor 2021 bekend. Deze veranderingen zijn voor alle zorgverzekeraars gelijk.

Het eigen risico blijft gelijk

Krijgt u zorg uit de basisverzekering, dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit noemen we verplicht eigen risico.

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385. Ook in 2021 blijft het verplicht eigen risico € 385.

Lees meer over het eigen risico

Wat wordt uw premie?

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie in 2021 met enkele euro's per maand stijgt.

 • Door de coronacrisis werd eerder uitgegaan van een grotere stijging.
 • De verwachting is dat het uiteindelijk meevalt, omdat veel andere zorg in 2020 is uitgesteld.
Uiterlijk 12 november weet u wat de premie van uw Zilveren Kruis zorgverzekering voor 2021 is.

Zo is de premie opgebouwd​

Veranderingen basisverzekering 2021

Geneeskundige zorg en vervoer voor specifieke doelgroepen

Vanaf 1 januari 2021 wordt de zorg voor verschillende specifieke patiëntgroepen onderdeel van de basisverzekering. Onder deze specifieke groepen vallen bijvoorbeeld:

 • oudere mensen met complexe aandoeningen (somatische en/of psychische);
 • mensen met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, Korsakov of multiple sclerose;
 • mensen met niet-aangeboren hersenletsel;
 • mensen met een verstandelijke beperking

Vervoer van en naar de dagbehandeling

Is de dagbehandeling onderdeel van een zorgprogramma voor deze specifieke patiëntgroepen? Dan wordt het vervoer van en naar de dagbehandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor deze zorg geldt het eigen risico.

Verhoging maximum behandelingen fysio- en oefentherapie bij COPD

 • In 2021 wordt voor de groep patiënten in subcategorie B2* het aantal behandelingen in het eerste jaar verhoogd naar 70 behandelingen maximaal. In de opvolgende jaren is het maximum 52 behandelingen per jaar. In 2020 was de vergoeding in het eerste jaar maximaal 27 behandelingen en in de opvolgende jaren was het maximum 3 behandelingen per jaar.
 • De rest van categorie B (‘B1**’) houdt de vergoeding zoals die nu is vastgesteld voor categorie B (27 behandelingen in het eerste jaar en maximaal 3 per jaar in de daaropvolgende jaren).

De zorgverlener beoordeelt binnen welke categorie een patiënt valt.

*B2: GOLD-Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een hoge ziektelast en een beperkte fysieke capaciteit
** B1: GOLD-Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en bij een matige ziektelast of een voldoende fysieke capaciteit

Geen eigen risico voor zorgkosten bij orgaandonatie

In 2021 betaalt u geen verplicht en/of vrijwillig gekozen eigen risico meer voor orgaandonatie. In 2020 moest dit nog wel.

Uitbreiding verwijzers

 • In 2021 mag de specialist ouderengeneeskunde ook een verwijzer zijn voor geriatrische revalidatiezorg vanuit de thuissituatie nadat een geriatrisch assessment heeft plaatsgevonden.
 • In 2021 mag een klinisch technoloog en een orthoptist (alleen als het om oogzorg gaat) ook een verwijzer zijn.

Veranderingen afspraken binnen Europese Unie voor vergoeding zorgkosten

Mogelijk geen verdragsafspraken tussen Verenigd Koninkrijk en Europese Unie voor vergoeding spoedeisende zorgkosten

Het wel of niet maken van deze verdragsafspraken is een onderdeel van de nog lopende Brexit-onderhandelingen. Houd voor de laatste informatie onze website in de gaten.

Wat betekent het voor u als er geen afspraken gemaakt worden vanaf 2021?

 • U heeft bij zorg in het Verenigd Koninkrijk alleen recht op een vergoeding van spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via uw basisverzekering.
 • U krijgt eventueel een aanvulling tot de buitenlandse prijs vanuit uw aanvullende verzekering bij spoedeisende zorg.
 • U kunt dan geen gebruik meer maken van de vergoedingsafspraken, zoals die in 2020 gelden, door gebruik te maken van de EHIC kaart op de achterkant van uw zorgpas.
 • En u kunt geen toestemming meer krijgen voor niet-spoedeisende zorg met een S2 formulier, die u in 2020 nog bij ons kon aanvragen.

Wijziging verdragsland Marokko

Marokko heeft per 1 januari 2021 geen verdrag voor vergoeding van de spoedeisende zorgkosten via de verdragsregels met de Europese Unie.

 • U heeft bij zorg in Marokko alleen recht op een vergoeding van spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief via uw basisverzekering.
 • U krijgt eventueel een aanvulling tot de buitenlandse prijs vanuit uw aanvullende verzekering bij spoedeisende zorg.
 • U kunt vanaf 2021 geen gebruik meer maken van de vergoedingsafspraken, zoals die in 2020 gelden. N/M-formulieren zijn vanaf 2021 niet meer geldig. En kunt u niet meer aanvragen.

 

De zorgtoeslag stijgt in 2021

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid. Op deze manier komt de overheid mensen met een lager inkomen tegemoet in de kosten van de zorgverzekering. Zo wil de overheid de basisverzekering voor iedereen betaalbaar houden.

De zorgtoeslag stijgt

 • maximaal € 44 per jaar voor een 1-persoonshuishouden
 • maximaal € 99 per jaar voor een meerpersoonshuishouden

Heeft u recht op zorgtoeslag?