Prinsjesdag en uw zorgverzekering

Het kabinet maakte de definitieve wettelijke veranderingen in de basisverzekering voor 2020 bekend. Deze zijn voor alle zorgverzekeraars gelijk. Benieuwd wat er verandert?
Wij geven u graag een overzicht van de veranderingen die nu bekend zijn.

In november zijn ook alle veranderingen in uw aanvullende verzekering bekend.

Het eigen risico blijft gelijk

Krijgt u zorg uit de basisverzekering, dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit noemen we verplicht eigen risico. In 2020 blijft het verplicht eigen risico € 385.

Lees meer over het eigen risico

De premie gaat waarschijnlijk omhoog

Het kabinet verwacht dat de zorgpremie in 2020 met ruim € 3 per maand stijgt.

Uiterlijk 12 november weet u wat de definitieve premie van uw Zilveren Kruis zorgverzekering voor 2020 is.

Zo is de premie opgebouwd​

De maximale collectieve korting gaat omlaag

Het kabinet heeft besloten dat elke zorgverzekeraar vanaf volgend jaar maximaal 5% korting mag geven op een collectieve basisverzekering. Naast korting op uw premie, heeft een collectieve verzekering echter ook andere voordelen. Zoals aanvullende vergoedingen gericht op uw persoonlijke situatie.

Bekijk de voordelen​

Nieuwe vergoedingen in het basispakket

Logeervergoeding

In 2020 is er een logeervergoeding van maximaal € 75 per nacht. U komt hiervoor in aanmerking als u 3 dagen of langer achter elkaar in het ziekenhuis moet zijn. Dit geldt alleen als u voor een behandeling zonder opname naar het ziekenhuis moet. In 2019 kreeg u alleen een vergoeding van de vervoerskosten. Vanaf 2020 kunt u zelf kiezen tussen de logeervergoeding en vergoeding van de vervoerskosten.

Arts verstandelijk gehandicapten

Zorg door een arts voor verstandelijk gehandicapten wordt in 2020 onderdeel van het basispakket. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts. En u betaalt eigen risico voor deze zorg.

Specialist ouderengeneeskunde

Zorg door de specialist ouderengeneeskunde wordt in 2020 onderdeel van het basispakket. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts. En u betaalt eigen risico voor deze zorg.

Betere toegang medicijnen

Soms is een geneesmiddel nog niet geregistreerd in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Totdat het vergoed mag worden volgens het GVS, krijgt u de bereiding van de apotheek mogelijk vergoed. Of het geregistreerde middel is onder andere te duur, waardoor we het niet mogen vergoeden. Ook dan krijgt u de apotheekbereiding mogelijk vergoed. De voorwaarden voor de vergoeding weten we helaas nog niet. We houden u op de hoogte.

​Alle data op een rij voor u

De nieuwe premies voor de basisverzekering en aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis hoort u uiterlijk 12 november. Dit geldt ook voor de vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen. Wilt u uw zorgverzekering voor 2020 wijzigen? Het is belangrijk dat u op tijd uw wijzigingen doorgeeft. Sommige keuzes die u maakt in uw zorgverzekering gelden voor een heel kalenderjaar.

Bekijk de belangrijke data

De zorgtoeslag stijgt

De maximale zorgtoeslag stijgt in 2020. Voor een eenpersoonshuishouden stijgt de maximale toeslag met ongeveer € 67 per jaar, voor meerpersoonshuishoudens stijgt het met ongeveer € 95.

Heeft u recht op zorgtoeslag?

Wist u dat...

1. Prinsjesdag al vanaf 1814 bestaat?

Prinsjesdag is de dag waarop de Koning naar het parlement komt om de Troonrede voor te lezen. Dit gebeurde voor het eerst in 1814.

2. De 'hoedjestraditie' begon in 1977?

Erica Terpstra is in 1977 begonnen met het dragen van een hoedje op Prinsjesdag. Sindsdien dragen veel vrouwen deze dag een hoedje.

3. Prinsjesdag vroeger op een maandag was?

Tot 1887 was Prinsjesdag altijd op een maandag. Omdat Kamerleden die ver weg woonden, niet op zondag wilden reizen, misten zij vaak de Troonrede. Daarom is Prinsjesdag vanaf 1887 verschoven naar de dinsdag.

Bronvermelding: Rijksoverheid | Wat is de geschiedenis van Prinsjesdag?