Collectieve zorgverzekering via gemeente Amsterdam

Met een zorgverzekering bent u verzekerd tegen ziektekosten. De collectieve zorgverzekering Amsterdam is speciaal bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

Door de collectieve afspraken met de gemeente Amsterdam is het mogelijk om tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding een zorgverzekering met ruime vergoedingen aan te bieden. De collectieve zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering Basis Zeker en aanvullende AV Amsterdam verzekeringen. De gemeente Amsterdam betaalt mee aan de premie van de aanvullende verzekering. Hierdoor is de premie van de collectieve zorgverzekering Amsterdam voordelig.

Voordelen van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis

 • Lagere premie voor de aanvullende verzekering doordat gemeente Amsterdam daarin financieel bijdraagt
 • Uitgebreide dekkingen in de aanvullende verzekering, zoals 100% vergoeding van de eigen bijdragen voor bijvoorbeeld medicijnen, kraamzorg, hoortoestel en ziekenvervoer

De basisverzekering

In Nederland is de basisverzekering verplicht. Iedereen wordt voor de basisverzekering geaccepteerd. De overheid bepaalt welke zorg hierin zit en dit is dus bij elke verzekeraar hetzelfde. Elke basisverzekering dekt onder andere kosten voor de huisarts, geneesmiddelen, verloskundige zorg en ziekenhuiszorg.

De collectieve zorgverzekering Amsterdam heeft als basisverzekering de natura polis Basis Zeker. Met deze naturapolis krijgt u 100% vergoed bij alle gecontracteerde ziekenhuizen en alle zorgverleners met een contract.

Verplicht eigen risico

De overheid heeft bepaald dat elke verzekerde van 18 jaar en ouder jaarlijks de eerste € 385 zelf betaalt voor medische kosten die hij of zij maakt. Dit noemen wij het verplicht eigen risico. Voor sommige zorg geldt geen eigen risico:

 • Zorg uit de aanvullende verzekering
 • Bezoek aan de huisarts en huisartsenpost (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteedt, zoals laboratorium onderzoeken)
 • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Wijkverpleging
 • Ketenzorg via de huisarts
 • Reiskosten en nacontroles van orgaandonoren
 • Bevalling en verloskundige zorg
 • Kraamzorg

Gespreid betalen eigen risico

Betaalt u de premie voor de collectieve zorgverzekering via de gemeente?
Dan neemt u automatisch deel aan de regeling ‘vooraf gespreid betalen’ van de gemeente Amsterdam. U betaalt dan in 12 termijnen € 32,08 per maand voor het eigen risico. Heeft u aan het einde van het jaar uw eigen risico niet opgemaakt? Dan betalen wij het bedrag dat nog openstaat aan u terug. Dit doen we eind 2025.

Betaalt u de premie voor de collectieve zorgverzekering rechtstreeks aan ons?
En verwacht u dat u in 2024 het verplicht eigen risico volledig moet betalen? Dan kunt u ‘vooraf gespreid betalen’ aanvragen. Neemt u hiervoor contact met ons op via 071 751 00 33.

De aanvullende verzekeringen van gemeente Amsterdam

Voor zorg die niet in de basisverzekering zit, heeft Zilveren Kruis samen met de gemeente Amsterdam 3 aanvullende verzekeringen samengesteld. Deze heten AV Amsterdam 1, 2 en 3. Het is binnen de collectieve zorgverzekering Amsterdam verplicht een van deze aanvullende verzekeringen af te sluiten. Met een aanvullende verzekering krijgt u vergoeding voor bijvoorbeeld mondzorg, fysiotherapie, brillen/lenzen en alternatieve geneeswijzen. Alle vergoedingen vindt u in het vergoedingenoverzicht. Of bekijk de informatiedocumenten over de aanvullende verzekeringen van gemeente Amsterdam:

Een beknopt overzicht vindt u in de vergoedingenwijzer (pdf).

Premie zorgverzekering 2024

De premie voor de basisverzekering Basis Zeker is in 2024 € 147,45 per maand. De gemeente draagt bij in de premie van de aanvullende verzekering. In onderstaand overzicht ziet u wat u voor de collectieve zorgverzekering betaalt. De bedragen zijn inclusief kortingen en financiële bijdrages van gemeente Amsterdam.

Basisverzekering Premie Korting U betaalt
Basis Zeker € 147,45 nvt € 147,45
Aanvullende verzekeringen Premie Bijdrage gemeente Amsterdam U betaalt
AV Amsterdam 1 € 14,40 € 14,40 € 0
AV Amsterdam 2 € 33,05 € 14,50 € 18,55
AV Amsterdam 3 € 54,00 € 14,50 €39,50

Wilt u zich aanmelden bij Zilveren Kruis?

Neemt u dan contact op met de gemeente Amsterdam of kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/collectieve. Ook kunt u bij de gemeente een brochure aanvragen met een aanvraagformulier. Samen bepaalt u de zorgverzekering die aansluit op uw behoeften. Uw gemeente doet een inkomenstoets en bepaalt op basis hiervan of u gebruik mag maken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. Voor meer informatie kunt u ook bellen met Zilveren Kruis: 071 751 00 33.