Hoe wordt de aangevraagde zorg beoordeeld?

Zilveren Kruis heeft hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen in dienst die uw aanvraag en het zorgplan beoordelen

Wij nemen uw zorgplan door en bepalen of:

1. uw indicatie klopt met de richtlijnen van de verpleegkundige beroepsgroep.

Wij kijken of de stappen zijn gevolgd om tot een complete indicatie te komen. Is uw gezondheidssituatie zorgvuldig in kaart gebracht? Zijn de doelen waar naar toegewerkt wordt duidelijk beschreven in het zorgplan? We beoordelen wat de inzet is van de betrokken zorgverleners. En welke acties en hoeveel tijd er nodig zijn om die doelen te bereiken.

Voor korte periode zorg via zorg in natura

Uw wijkverpleegkundige die de indicatie stelt, kent u en uw situatie niet altijd heel erg goed. Dit komt omdat zij meestal niet betrokken is bij uw zorg. Het is dan lastig om met één gesprek de situatie goed in te schatten. De wijkverpleegkundige die uw indicatie stelt kan voorstellen een korte periode (bijvoorbeeld 1 of 2 weken) de zorg voor u te organiseren via zorg in natura. Dan wordt de zorg voor u geregeld. En uw indicatie kan dan ook beter worden gesteld.

2. de zorg vergoed wordt uit de Zorgverzekeringswet, polisvoorwaarden en PGB reglement.

Het kan zijn dat er alleen een vergoeding vanuit de Gemeente (Wmo of Jeugdwet) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz) mogelijk is. Of dat er voor de zorg geen vergoeding mogelijk is.

Heeft u hulp nodig bij het eten om zelfstandig te blijven wonen?

Dan kan de maaltijdzorg vergoed worden door uw gemeente. Of via de Wet Langdurige Zorg als u een Wlz indicatie heeft. Kunt u vanwege een medische reden niet zelf eten en drinken? Bijvoorbeeld omdat u hulp nodig heeft om het eten in de mond te brengen. Of omdat er een hoog risico is dat u zich verslikt? Dan is vergoeding voor hulp bij het eten mogelijk.

Heeft u blijvend 24 uur per dag zorg?

Of heeft u altijd iemand in uw omgeving nodig die u in de gaten houdt om te kijken of er zorg nodig is? Dan is vergoeding uit de Zorgverzekeringswet meestal niet meer mogelijk. U heeft dan recht op Wlz zorg. Hiervoor kunt een aanvraag doen bij het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg). Meer informatie vindt u op www.ciz.nl. Het telefoonnummer van het CIZ is 088 78 91 000. Zij leggen u graag uit hoe u de aanvraag kunt doen.

3. u de best mogelijke zorg krijgt.

We beoordelen of hulpmiddelen u kunnen helpen, zodat u minder hulp nodig heeft. En of behandelingen ervoor kunnen zorgen dat (een deel van) de zorg niet meer nodig is. Zoals ergo- of fysiotherapie.

4. er door uw wijkverpleegkundige is gekeken welk deel van de zorg kan worden gegeven door uw (sociale) netwerk.

We bekijken of deze afweging is opgenomen in het zorgplan. 

Heeft u hulp nodig bij het innemen van uw medicijnen of naar het toilet gaan?

En woont u samen? Dan gaan we er van uit dat uw huisgenoot u hiermee kan helpen. Hiervoor kunt u geen vergoeding krijgen.

5. zorg is geïndiceerd die past bij de professionele standaarden.

We vergoeden niet meer tijd voor de zorg dan een professionele wijkverpleegkundige nodig heeft. Professionele wijkverpleegkundigen en verzorgenden hebben veel ervaring in het uitvoeren van zorg en zijn gewend handelingen slim te combineren. Waarschijnlijk hebben zij hier minder tijd voor nodig dan uw informele zorgverlener. Deze extra tijd vergoeden we niet.

Heeft u meer tijd nodig voor zorg?

Uw wijkverpleegkundige beoordeelt hoeveel tijd er nodig is voor een professionele wijkverpleegkundige om de zorg uit te voeren. Heeft u veel tijd nodig voor de zorg? Dan is alleen een vergoeding mogelijk, als uw wijkverpleegkundige goed uitlegt waarom dat zo is.

6. de zorg voldoet aan de laatste wetenschappelijke inzichten (stand van wetenschap en praktijk).

Zo blijkt uit onderzoek van de verpleegkundige beroepsgroep (V&VN) dat bepaalde zorg beter niet (meer) ingezet kan worden. Omdat het gewoon niet de beste zorg is. Of het zelfs tot schade kan leiden. Voorbeelden zijn het onnodig vaak controleren van temperatuur, bloeddruk en hartfrequentie. Of het dagelijks zwachtelen van de benen en het spoelen van de blaas om een verstopping te voorkomen.

7. hoe lang u zorg nodig heeft.

U kunt een Zvw-pgb krijgen als u langer dan een jaar verpleegkundige zorg nodig heeft. Is het niet goed in te schatten welke zorg u nodig heeft volgende jaren? Dan kennen we alleen een pgb-Zvw toe voor de periode waarin we kunnen inschatten hoeveel zorg u nodig heeft. Het is dan mogelijk dat we een kortere termijn toekennen dan u heeft aangevraagd.

Soms is uw zorgplan voor onze wijkverpleegkundigen niet helemaal duidelijk.

Dan nemen wij contact met de wijkverpleegkundige die uw indicatie heeft gesteld. U geeft hiervoor toestemming bij het indienen van uw Zvw-pgb aanvraag.