""

Intensieve zorg voor langere tijd

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Of mensen met een beperking of een chronische ziekte. Maar vanuit welke regeling wordt uw zorg eigenlijk vergoed? En waar kunt u terecht voor hulp bij uw zorgzaken? Wij helpen u graag op weg.

Van wie krijgt u zorg vergoed?

Zorgkosten worden niet altijd vanuit uw basisverzekering vergoed. Soms gebeurt dat vanuit een andere regeling. Bijvoorbeeld als u in een zorginstelling woont en de instelling uw behandeling regelt.

Wees duidelijk over uw indicatie

Uw zorgverlener is niet altijd op de hoogte van uw situatie. Vertel uw zorgverlener altijd dat u een Wlz-indicatie heeft. Of dat u in een Wlz-instelling woont. Zo voorkomt u dat u onterecht een rekening voor uw behandeling ontvangt.

Controles op rekeningen

Alle zorgverzekeraars moeten controleren of zorgkosten onder de juiste regeling worden ingediend. Dit is wettelijk verplicht. Soms moeten wij dan een rekening aan u teruggeven. Bijvoorbeeld als blijkt dat de zorgkosten niet onder de zorgverzekering vallen.