Eerstelijnsverblijf (Elv)

Als u of uw naaste tijdelijk moet verblijven in een zorginstelling noemen we dat eerstelijnsverblijf (elv). U kunt gebruikmaken van elv als u om een medische reden tijdelijk niet zelfstandig thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis.

Wat is eerstelijnsverblijf (elv)?

Kortdurend verblijf

Eerstelijnsverblijf (Elv) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling. U kunt gebruikmaken van elv als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld nadat u in het ziekenhuis lag. Uw huisarts of behandelend arts schat in dat u op korte termijn zult herstellen. U krijgt dan een medische indicatie van uw huisarts. Het doel van het verblijf is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen.

Soorten zorg

Tijdens elv kunt u verschillende soorten zorg krijgen: verpleging, verzorging, geneeskundige- of paramedische zorg. Denk bij paramedische zorg aan bijvoorbeeld fysiotherapie.

Voor wie

Elv is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar. Voor mensen jonger dan 18 jaar geldt de Jeugdwet. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente.

In de laatste levensfase

Eerstelijnsverblijf is er ook voor uw laatste levensfase. Uw behandelend arts stelt vast dat uw levensverwachting 3 maanden of korter is. Dan kunt u in deze fase zorg krijgen in een instelling voor eerstelijns verblijf. De zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve terminale zorg genoemd.

Geriatrische revalidatie

Er bestaat een aparte vergoeding voor kortdurend verblijf voor geriatrische revalidatie. Met geriatrische revalidatie bedoelen we het herstel van ouderen na een behandeling in het ziekenhuis. U krijgt meerdere soorten zorg tegelijk. Bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie én een diëtist. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt.

Naar de vergoeding voor geriatrische revalidatie

Wat krijgt u vergoed?

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel een eigen risico. De eerste zorgkosten betaalt u uit het bedrag van uw eigen risico. De rest van de zorgkosten krijgt u vergoed.

U krijgt 100% vergoed bij zorginstellingen waar we een contract mee hebben.

Vind een gecontracteerde zorgverlener

Bij niet-gecontracteerde zorginstellingen krijgt u minder vergoed. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener voor eerstelijnsverblijf gaat, heeft u toestemming van ons nodig. Uw zorgverlener gebruikt hiervoor het machtigingsformulier ELV niet-gecontracteerde zorgverlener

Hoe werkt eerstelijnsverblijf?

Uw huisarts of specialist geeft aan dat u elv nodig heeft voor uw gezondheid. Dan krijgt u een medische indicatie van uw huisarts. Uw huisarts werkt nauw samen met de wijkverpleegkundige. Als u in het ziekenhuis ligt, dan bespreekt de ontslagverpleegkundige dit met uw huisarts en regelen zij dat u elv krijgt.

In deze gevallen krijgt u elv:

  • Uw gezondheidssituatie thuis verandert zodat u niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
  • U wordt ontslagen uit een instelling waar u medische zorg krijgt, maar uw huisarts vindt het niet veilig dat u al naar huis gaat.
  • De medische zorg die u nodig heeft, is thuis niet goed te organiseren.

De huisarts behandelt u als er sprake is van eenvoudige zorg. Als u meer zorg nodig heeft, kan een specialist de zorg overnemen. Dit is vaak een specialist ouderengeneeskunde. Uw huisarts weet wanneer dit nodig is.

Waar krijgt u eerstelijnsverblijf zorg?

Eerstelijnsverblijf zorg kunt u krijgen in allerlei zorginstellingen waar we een contract mee hebben. Bijvoorbeeld verpleeghuizen, verzorgingshuizen, geriatrische instellingen, revalidatie-instellingen, zorgcentra en zorginstellingen voor de laatste levensfase, zoals hospices. Bij elv-gecontracteerde zorghotels kunt u met een elv-indicatie terecht.

Wáár u verzorging krijgt, hangt af van de soort zorg die u nodig heeft en van de ruimte die de instellingen hebben op dat moment. De transferverpleegkundige zal dit in overleg met uw huisarts voor u regelen als u in het ziekenhuis ligt. Vanuit huis zal uw huisarts contact opnemen met een instelling voor elv. Bij vragen kan de Zorgcoach u helpen bij het vinden van de juiste zorg.

Terminale zorg en elv

Ook in de laatste levensfase is eerstelijnsverblijf mogelijk. Bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. Uw behandelend arts stelt vast dat uw levensverwachting 3 maanden of korter is. Dan kunt u eerstelijnsverblijf zorg in een instelling voor de bijzondere zorg in de laatste levensfase krijgen. Deze zorg wordt palliatief terminale zorg genoemd. De transferverpleegkundige zal dit in overleg met uw huisarts voor u regelen als u in het ziekenhuis ligt.

Vanuit huis zal uw huisarts contact opnemen met een instelling voor elv. Bij vragen kan de Zorgcoach u helpen bij het vinden van de juiste zorg.