Ziekenhuis - van behandeling tot rekening

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u pas geweest?

Een bericht over de ziekenhuisrekening krijgt u meestal veel later. Dit kan zelfs 7 maanden duren. Voor zorg in het ziekenhuis betaalt u eigen risico. In dit voorbeeld leest u wanneer u ongeveer een rekening kunt verwachten. En over welke periode u eigen risico betaalt. De startdatum van uw behandeling bepaalt over welk jaar u het eigen risico betaalt. Uw zorgverlener weet wanneer dit is.

Wanneer krijg ik een rekening?

Augustus 2019 - uw 1e afspraak

Het ziekenhuis opent uw dossier
U heeft een 1e afspraak voor uw behandeling in het ziekenhuis. Het ziekenhuis opent een dossier (dbc). De looptijd van uw 1e dossier is 90 dagen. In dit voorbeeld loopt uw 1e dossier tot november 2019.

November 2019 - een 2e dossier

Het ziekenhuis opent een 2e dossier
Uw behandeling is nog niet afgerond. In februari 2020 staat een vervolgbehandeling gepland. Daarom opent het ziekenhuis een 2e dossier. Dit 2e dossier sluit aan op de einddatum van het 1e dossier. De startdatum van dit 2e dossier is daarom in november 2019. En de looptijd van uw 2e dossier is 120 dagen. In dit voorbeeld loopt uw 2e dossier van november 2019 tot maart 2020.

Februari 2020 - u krijgt een rekening

De rekening van het 1e dossier
Van uw 1e behandeling in augustus 2019 krijgt u in februari 2020 de rekening. U krijgt van ons een declaratieoverzicht waarop u de zorgkosten en het eigen risico terugvindt. Log in met uw DigiD op Mijn Zilveren Kruis om het declaratieoverzicht te zien. Omdat de startdatum van dit 1e dossier in 2019 was, betaalt u eigen risico over het jaar 2019.

Maart 2020 - geen afspraak, ook geen rekening

Het ziekenhuis opent een 3e dossier
Uw laatste behandeling was in februari 2020. Pas in oktober 2020 heeft u een nacontrole. Het ziekenhuis opent in deze tussenperiode een 3e dossier van weer 120 dagen. In dit voorbeeld loopt uw 3e dossier van maart tot juli 2020. Uw 3e dossier is leeg. U bent niet in het ziekenhuis geweest. U hoeft daarom niks te betalen voor dit 3e dossier.

Juli 2020 - een 4e dossier

Het ziekenhuis opent een 4e dossier
Voor de nacontrole in oktober opent het ziekenhuis een 4e dossier. Verdere controles zijn niet nodig. Het ziekenhuis sluit uw dossier 120 dagen later, in november 2020.

Juli 2020 - u krijgt een rekening

De rekening van het 2e dossier
Van uw vervolgbehandeling in februari 2020 krijgt u in juli 2020 een rekening. Log in met uw DigiD op Mijn Zilveren Kruis om uw declaratieoverzicht te zien. Omdat de startdatum van dit 2e dossier in 2019 is, betaalt u eigen risico over het jaar 2019.

April 2021 - u krijgt een rekening

De rekening van het 4e dossier
In april 2021 krijgt u de rekening van uw nacontrole van oktober 2020. U krijgt van ons de ziekenhuisrekening. Log in met uw DigiD op Mijn Zilveren Kruis om uw ziekenhuisrekening te zien. De begindatum van het dossier bepaalt over welk jaar u het eigen risico betaalt. Voor de nacontrole is dat het jaar 2020.

Waarom stuurt het ziekenhuis de rekening niet eerder?

Het ziekenhuis opent een dossier als u voor het eerst een afspraak in het ziekenhuis heeft. Meestal duurt het dan nog een tijd voordat het ziekenhuis de rekening naar Zilveren Kruis stuurt. Wij krijgen 95% van alle ziekenhuisrekeningen binnen 7 maanden nadat een behandeling is gestart. Wij zijn met de ziekenhuizen in gesprek om dit proces te versnellen.

Eigen risico betalen over een ander jaar dan u verwachtte?

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit krijgt u een uitleg hoe het kan dat u eigen risico betaalt over een ander jaar dan u verwachtte.