Hardheidsclausule bij vervoer

Heeft u voor uw behandeling bij een zorgverlener langere tijd, een vast aantal keer, vervoer nodig? Dan krijgt u misschien een vergoeding voor uw reiskosten via de hardheidsclausule.

Hoe werkt de hardheidsclausule?

Beantwoord de volgende vragen en u weet of u mogelijk recht heeft op een vergoeding voor uw reiskosten.

1. Wordt uw behandeling vergoed uit de basisverzekering?

  • Ja -> beantwoord vraag 2
  • Nee -> u krijgt geen vergoeding voor uw reiskosten
  • Ik weet het niet -> bekijk de vergoedingen. U ziet meteen welke behandelingen vergoed worden uit de basisverzekering.

2. Bereken of u een vergoeding krijgt. Ga uit van het minimale aantal keer dat u vervoer nodig heeft voor uw behandeling volgens uw arts.

  • Hoeveel maanden heeft u vervoer nodig? (maximaal 12)
  • Hoeveel keer per week heeft u vervoer nodig?
  • Hoeveel kilometer is een enkele reis?

Zet de antwoorden in de volgende formule:

(aantal maanden) x (aantal keer) x (aantal kilometer) = ?

Is de uitkomst groter of gelijk aan 250? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor uw reiskosten. Vraag hiervoor altijd vooraf een machtiging aan.

Neem contact op met de Vervoerslijn in de volgende gevallen:

  • U gaat voor uw behandeling naar meerdere zorgverleners op verschillende locaties
  • U heeft vervoer nodig voor meerdere langdurige aandoeningen of ziekten
  • Het aantal keer dat u vervoer nodig heeft varieert per week

Ook voor andere vragen is de Vervoerslijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 13.00 uur via 071 365 41 54.

Wij berekenen het aantal kilometer met hulp van de routeplanner van Easytravel. Hierdoor kan er een verschil zijn met uw berekening van het aantal kilometer.