Hardheidsclausule bij vervoer

Heeft u meerdere behandelingen bij een zorgverlener gepland staan? En heeft u daarvoor voor een langere tijd vervoer nodig? En valt uw behandeling niet onder een van de situaties waarvoor u reiskosten kunt terugvragen? Misschien krijgt u een vergoeding voor uw reiskosten via de hardheidsclausule.

Bereken of u een vergoeding krijgt

  • Ja: ga door naar stap 2.
  • Nee: u krijgt geen vergoeding voor uw reiskosten. U kunt misschien de kosten die u maakt wel opgeven bij uw belastingaangifte.
  • Ik weet het niet: Bekijk alle vergoedingen om erachter te komen of uw behandeling onder de basisverzekering valt.

In uw persoonlijke behandelplan staat het minimale aantal keer dat u vervoer nodig heeft volgens uw zorgverlener. U kunt van dit aantal uitgaan.

Geeft uw zorgverlener bijvoorbeeld aan dat u een behandeling nodig heeft voor 1 of 2 keer per week voor een periode van 4 tot 6 maanden? Dan gaan wij uit van minimaal 1 behandeling per week voor een periode van 4 maanden.

Beantwoord de volgende vragen:

  1. Voor hoeveel maanden heeft u vervoer nodig? (maximaal 12)
  2. Hoeveel keer per week heeft u vervoer nodig?
  3. Hoeveel kilometer is een enkele reis? (maximaal 200)

Is de enkele reis langer dan 200 kilometer?

Vraag dan altijd vooraf toestemming voor vervoer bij ons aan. In sommige situaties krijgt u namelijk wel toestemming voor een reis die langer is dan 200 kilometer. Het maximum geldt dan niet.

Zet uw antwoorden uit stap 2 in de volgende formule:

(aantal maanden) x (aantal keer per week) x (aantal kilometers voor een enkele reis) = ?

Is de uitkomst gelijk aan of groter dan 250? Dan krijgt u misschien uw reiskosten vergoed. Vraag hiervoor altijd vooraf toestemming voor vervoer aan.

Bekijk het rekenvoorbeeld

U gaat 8 maanden per jaar naar het ziekenhuis voor uw behandeling. Dit doet u 2 keer per week. Het ziekenhuis ligt op 21 kilometer afstand.

De berekening ziet er zo uit:

8 (maanden) x 2 (keer per week) x 21 (kilometer enkele reis) = 336

Hoe regelt u toestemming voor vervoer?

Meer informatie over het regelen van toestemming leest u op de pagina Toestemming voor vervoer. Het is belangrijk dat u altijd vooraf toestemming aanvraagt voor uw reiskosten.

Er geldt een eigen risico en eigen bijdrage

Wilt u meer weten over de vergoeding van uw reiskosten? Lees het vergoedingsartikel Ziekenvervoer.

Bel de Vervoerslijn in de volgende situaties

  • U gaat voor uw behandeling naar meerdere zorgverleners op verschillende locaties.
  • U heeft (regelmatig) vervoer nodig voor meerdere langdurige aandoeningen of ziekten.
  • Het aantal keer dat u vervoer nodig heeft wisselt per week.

Samen kijken we of u recht heeft op een vergoeding. Ook voor andere vragen kunt u bij de Vervoerslijn terecht. Houd tijdens het bellen het adres van de behandeling, de datum en de soort behandeling bij de hand.

Neem contact op met de Vervoerslijn

Wij berekenen het aantal kilometer met hulp van de routeplanner van Easytravel. Hierdoor kan er een verschil zijn met uw eigen berekening van het aantal kilometers.