Uit elkaar gaan

U en uw partner gaan uit elkaar. Een emotionele periode waarin u ook veel moet regelen voor uzelf en eventuele kinderen. Wij helpen u deze periode met het aanpassen van uw zorgverzekering.

Heeft u een eigen polis?

Gaat u scheiden en heeft u een eigen polis? Dan hoeft u geen contact met ons op te nemen. De Basisregistratie personen (BRP) geeft aan ons uw nieuwe burgerlijke staat door. Ook ontvangen wij automatisch uw nieuwe adres.

Een naamswijziging geeft u door aan de gemeente

Gebruikte u tijdens uw huwelijk de achternaam van uw partner? En wilt u die naam na de scheiding niet meer gebruiken? Vraag de gemeente om het naamgebruik in het BRP aan te passen. Wij ontvangen dan automatisch de wijziging en sturen u een nieuwe zorgpas met de correcte naam.

Heeft u een gezamenlijke polis met uw ex-partner?

Als u verzekeringnemer bent, dan kunt u het hele jaar door de zorgverzekering van uw (ex-)partner en kinderen opzeggen. We hebben daarvoor wel toestemming nodig van uw (ex-)partner.

Bent u meeverzekerd? U kunt zelf online de polis splitsen. Vraag de verzekering opnieuw aan en kies als reden ‘Ik ben nu meeverzekerd en wil mijn eigen zorgverzekering’. U kunt ook contact met ons opnemen. De nieuwe polis gaat per de 1e van de komende maand in. 

Uw kind bij u op de polis?

Staat u kind ingeschreven op hetzelfde woonadres als u? Dan mag u uw kind op uw polis bijschrijven. Staat uw kind niet bij u op hetzelfde adres ingeschreven? Dan hebben wij ook toestemming van de verzekeringsnemer nodig. Dit kunt u via de telefoon, per post of e-mail aan ons doorgeven.

Wanneer gaat de wijziging in?

De wijziging gaat in per de 1e van de maand volgend op de ontvangstdatum van het verzoek. Soms schrijven we na de splitsing van de polis nog de (oude) premie af voor de aankomende maand. Wij corrigeren dit. Het premiebedrag brengen we dan alsnog in rekening bij de nieuwe verzekeringnemer. En de oude verzekeringnemer krijgt het bedrag terug.