Zorgpas

Soms vraagt een zorgverlener naar uw zorgpas. Als hij uw polisnummer, ook wel relatienummer, nodig heeft. Of als hij wil weten hoe u verzekerd bent. U vindt uw zorgpas in de Zilveren Kruis-app. Zo heeft u ‘m altijd bij de hand!

Uw zorgpas staat in de Zilveren Kruis-app

Druk op ‘Verzekering’ en dan onderaan in ‘Polisoverzicht’. Of druk op ‘Meer’.

  • Altijd geldig
  • U ziet ook de pasjes van meeverzekerden
  • Veiliger omdat u de zorgpas(sen) niet meer kunt verliezen
  • Geen onnodig plastic

Download in de App Store Download in de Play Store

Niet vergeten: een legitimatiebewijs

Uw zorgverlener kan ook vragen om uw legitimatiebewijs zoals uw paspoort of rijbewijs. Gaat u met uw kind of voor iemand anders naar een zorgverlener? Vergeet dan hun identiteitsbewijs niet.

Wilt u toch een plastic pasje? 

U kunt een zorgpas aanvragen in Mijn Zilveren Kruis. Let op: deze is maar 5 jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd. Een digitale pas is altijd geldig.

Gaat u naar het buitenland?

Kijk voor vertrek welk verzekeringsbewijs u nodig heeft. Heeft u voor het land waar u naartoe gaat een zorgpas nodig? En u bent de zorgpas kwijt of verloren? Neem dan een kopie mee van uw polis. Tip: sla ook het telefoonnummer van Zilveren Kruis Alarmcentrale door Eurocross (+31 71 364 12 22) op in uw telefoon. Gebeurt er iets vervelends? Bel met de Zilveren Kruis Alarmcentrale door Eurocross.

Wat is de zorgpas met EHIC?

De zorgpas is gekoppeld met de EHIC (European Health Insurance Card). Met de EHIC krijgt u bij tijdelijk verblijf in het buitenland medische zorg als dit nodig is. De EHIC vindt u ook op de pas in de Zilveren Kruis-app.