Tussentijds opzeggen

Jammer dat u bij ons weggaat. In deze situaties kunt u door het jaar heen opzeggen. U hoeft dan niet te wachten tot het einde van het jaar.

Als u in het buitenland gaat wonen of werken, dan is uw Nederlandse zorgverzekering bij Zilveren Kruis meestal niet meer geldig. Hoe u zich kunt verzekeren, hangt af van uw inkomsten en het land waar u gaat wonen.

Bepaal hier of u nog recht heeft op uw Nederlandse zorgverzekering. Weet u al zeker dat u moet opzeggen? Vul dan dit formulier in.

Als u als ZZP'er of via uw oude werkgever een collectieve verzekering had, dan moet u nu een ander collectief zoeken.

  • Heeft uw nieuwe werkgever een collectiviteit bij een andere verzekeraar? Dan kunt u overstappen.
  • Heeft uw nieuwe werkgever geen collectiviteit? Dan blijft u bij ons verzekerd tot tenminste 1 januari. De premie is hoger, omdat de collectieve korting wegvalt.

Neem voor persoonlijk advies contact met ons op. Onze medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur. En op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

Als uw kind 18 jaar wordt, dan kan hij zelf een verzekering afsluiten. Dit geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 18 jaar en op de polis van de ouders meeliften.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. U bereikt onze klantenservice op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur op telefoonnummer 071 367 04 00.

De zorgverzekering van de overledene hoeft u niet op te zeggen. We ontvangen het bericht van overlijden via de Basisregistratie Personen (BRP). De zorgverzekering stopt automatisch. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken. De premie en eigen risico berekenen we naar verhouding. En we betalen u zo nodig terug. U hoeft hiervoor dus ook niets te doen.

Alleen een aanvullende verzekering of tandartsverzekering
Had de overledene alleen een aanvullende verzekering of tandartsverzekering bij ons? Dan krijgen wij geen melding van de BRP. U kunt de losse aanvullende verzekering of tandverzekering opzeggen via Mijn Zilveren Kruis. U logt in met uw DigiD met SMS-controle.

Wijzigen postadres en andere gegevens na overlijden
Wilt u post van ons na het overlijden van de verzekerde liever op ander adres ontvangen? Neem hiervoor contact op met onze klantenservice op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur. En op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

Wijzigt Zilveren Kruis de premie of de voorwaarden in uw nadeel? Dan kunt u de verzekering tussentijds opzeggen.
Is de wijziging vanuit artikel 11 tot en met 14 van de Zorgverzekeringswet? Dan kunt u niet tussentijds opzeggen.

We laten het u altijd weten als we de polisvoorwaarden wijzigen. Belt u ons gerust als u hierover vragen heeft. Als u opzegt, dan moet u dit doen voordat de wijziging ingaat. 

Per telefoon
071 367 04 00 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Wilt u zelf iets wijzigen aan uw verzekering?
Ga dan naar de pagina Wijzigen. Vervolgens geeft u gemakkelijk via Mijn Zilveren Kruis of via ons wijzigingsformulier uw wijzigingen door.

Als u in militaire dienst gaat, dan moet u uw zorgverzekering opzeggen. Militairen in actieve dienst krijgen een verplichte verzekering via het Ministerie van Defensie. Wij ontvangen uw opzegging automatisch als u bent aangemeld via de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). U hoeft zelf niet bij ons op te zeggen. Wilt u toch liever zelf opzeggen? U zegt uw verzekering per post op.

Schriftelijk opzeggen

Zilveren Kruis Achmea
Postbus 444
2300 AK LEIDEN

Zet u in uw brief:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres 
  • Uw telefoonnummer
  • Voor welke verzekerde(n) de opzegging geldt
  • Het relatienummer van uw verzekering
  • Datum van opzegging
  • Reden van opzegging

Let op: geeft u geen datum of reden op? Dan zeggen we uw verzekering op per 1 januari.

Als u verzekeringnemer bent, dan kunt u het hele jaar door de zorgverzekering van uw (ex-) partner en kinderen opzeggen. We hebben daarvoor wel toestemming nodig van uw (ex-)partner.

Bent u niet de verzekeringnemer? Dan sluit u een eigen zorgverzekering af bij Zilveren Kruis of een andere maatschappij. Voor uzelf en voor uw kinderen.

Meer lezen over scheiden en uw zorgverzekering

Als u naar de gevangenis gaat, wordt uw basisverzekering stopgezet tijdens de duur van uw detentie. Uw aanvullende verzekeringen worden dan beëindigd. Neem daarvoor contact op met onze Klantenservice.
Als u zelf geen verzekeringnemer bent, maar bijvoorbeeld meeverzekerd bent bij uw partner, dan kunt u online een eigen zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis.
Vraag de verzekering opnieuw online aan en kies als reden ‘Ik ben nu meeverzekerd en wil mijn eigen zorgverzekering’. U kunt ook contact met ons opnemen. De nieuwe polis gaat per de 1e van de komende maand in.
U kunt ook een eigen zorgverzekering bij een andere maatschappij afsluiten.