Niet-spoedeisende zorg in het buitenland

Wilt u voor een behandeling naar het buitenland? Bijvoorbeeld voor een knieoperatie of staarbehandeling? Of heeft u op uw vakantiebestemming dialyse nodig? U maakt dan gebruik van niet-spoedeisende zorg. Dit is zorg die u kunt plannen en heet planbare zorg.

Voor zorg in het buitenland gelden dezelfde regels als in Nederland

De zorg moet ook in Nederland verzekerd zijn. Net als in Nederland wordt het eigen risico ook in rekening gebracht. En u betaalt soms een eigen bijdrage. Zijn de kosten in het buitenland hoger dan in Nederland? Dan betaalt u deze extra kosten zelf. Vraag uw Nederlandse arts om een verwijsbrief. Doe dit nog voor uw 1e bezoek aan de buitenlandse arts.

U kunt kiezen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Uw keuze tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg bepaalt de hoogte van uw vergoeding.

Gecontracteerde zorg

Wij hebben contracten met een aantal ziekenhuizen in het buitenland (pdf). Een behandeling bij een gecontracteerde zorgverlener heeft een aantal voordelen:

  • Wij vergoeden de behandeling helemaal.
  • De zorgverlener stuurt de rekening naar ons op.
  • Wij hebben afspraken gemaakt over de prijs van zorg.
  • U krijgt mogelijk een vergoeding voor uw eigen bijdrage.

Wij regelen deze zorg voor u. Neem hiervoor contact op met de Zorgcoach.

Niet-gecontracteerde zorg

Heeft de buitenlandse zorgverlener geen contract met ons dan kunt u kiezen uit deze mogelijkheden:

Wilt u naar een EU-, EER-land of Zwitserland?

  1. Dan krijgt u de vergoeding volgens uw polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. U betaalt de rekening zelf aan uw zorgverlener. Het kan zijn dat de vergoeding lager is dan de kosten.
  2. Of u krijgt dezelfde vergoeding als bewoners van het land waar u naartoe gaat. U betaalt ook dezelfde eigen bijdrage als de bewoners van dat land. U heeft voor deze zorg een S2-formulier nodig. Een S2-formulier moet u altijd bij ons van te voren aanvragen. Doe dat op tijd, voordat de behandeling begint. Met een S2-formulier hoeft u de kosten meestal niet zelf voor te schieten. De rekening voor uw eigen bijdrage kunt u bij ons declareren.

Wilt u naar een ander land dan een EU-, EER-land of Zwitserland?

Dan krijgt u de vergoeding volgens uw polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. U betaalt de rekening zelf aan uw zorgverlener. Het kan zijn dat de vergoeding lager is dan de kosten.

Soms heeft u toestemming nodig

De behandeling moet u soms vooraf bij ons aanvragen. Dit hangt af van uw situatie. Volg de stappen en ontdek of dit voor u geldt en wat wij van u nodig hebben. Zo komt u niet voor (financiële) verrassingen te staan. Het kan namelijk ook zijn dat u niets krijgt.

Doe de check