Uw recht op Nederlandse zorgverzekering bepalen

U heeft een zorgverzekering in Nederland. Of u wilt in Nederland een zorgverzekering aanvragen. U woont in het buitenland. Wij hebben meer informatie van u nodig om uw recht op een Nederlandse zorgverzekering te bepalen.
sfsprod313_one1

Wilt u 1 van de volgende bewijsstukken uploaden?

  • Een werkgeversverklaring (pdf)
  • Een Wlz verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)*
  • Een loonstrook
  • Een uitkeringsspecificatie (Werkloosheidswet of Ziektewet)
  • Een detacheringsverklaring (A1 verklaring)
* U vraagt een 'onderzoek verzekering Wlz' aan bij de SVB, op www.svb.nl/wlz. De snelle Wlz-check is geen geldig bewijs.

TIP!

  • Bent u in dienst bij een Nederlands bedrijf? Gebruikt u dan ons format werkgeversverklaring (pdf). Hierop staat alle informatie die wij van u nodig hebben.
  • Ontvangt u inkomen uit meerdere landen of werkt u als zelfstandige, ambtenaar of vliegpersoneel? Stuur ons dan altijd een Wlz verklaring van de SVB.
Wilt u zich aanmelden of bent u al bij ons verzekerd?*
U heeft nog geen keuze gemaakt
Welk bewijsstuk wilt u uploaden?*
U heeft nog geen keuze gemaakt