Betalingsachterstand

Het kan gebeuren dat u uw zorgverzekeringspremie, eigen risico of eigen bijdrage niet op tijd kunt betalen. Wij sturen u dan eerst betalingsherinneringen. Na 2 en 4 maanden betalingsachterstand van uw zorgverzekeringspremie krijgt u een waarschuwingsbrief. Hierin bieden wij u een betalingsregeling aan.

In Mijn Financieel Overzicht staat hoeveel u moet betalen

U vindt dit overzicht in Mijn Zilveren Kruis. Log in met uw DigiD. Als een deel van de vordering is overgedragen aan een incassobureau, neemt u hierover contact op met het incassobureau.

Betalingsachterstand bij premie?

U vraagt makkelijk een betalingsregeling voor de premie aan via Mijn Zilveren Kruis. Alleen de verzekeringnemer kan de betalingsregeling aanvragen. Wil een van de gezinsleden een betalingsregeling? Dan doet de verzekeringsnemer de aanvraag. Een betalingsregeling moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo betaalt u minstens € 25 per maand. En de betalingsregeling duurt minimaal 2 en maximaal 12 maanden.

Meer over een betalingsregeling voor de premie

Betalingsachterstand bij zorgkosten?

Een rekening voor zorgkosten komt vaak onverwachts. En als het een hoge rekening is, komt het betalen ervan niet altijd uit. Kies daarom voor Zorgkosten Betalen in  Delen. Dan geeft u aan welk bedrag u per maand kan missen.

Meer over Zorgkosten Betalen in Delen

Komt de betaling van de premie of zorgkosten een keer niet uit?

TIP!

Dat is vervelend. De betaling uitstellen of betalen in delen geeft u misschien meer lucht. Beantwoord een paar vragen en ontdek achter welke betaaloptie bij u past.

Check uw betaalopties

  1. U krijgt 11 dagen na de premievervaldatum een 1e herinnering. 21 dagen na de premievervaldatum sturen wij de 2e herinnering. De kosten van de 2e herinnering zijn € 10. Bij de 3e herinnering na 35 dagen vanaf de premievervaldatum komt daar € 15 bij.
  2. Als u na de 3e herinnering niet betaalt dan schakelen wij een incassobureau in. De kosten hiervan betaalt u. Behalve als u een betalingsregeling of Zorgkosten Betalen in Delen met ons afspreekt. Kunt u uw achterstand niet in 1 keer kunt betalen? Dan vraagt u via Mijn Zilveren Kruis een betalingsregeling aan.
  3. Uw aanvullende verzekeringen (inclusief tandartsverzekering) worden beëindigd. Heeft u gezinsleden meeverzekerd? Dan worden ook de aanvullende verzekeringen van uw gezinsleden beëindigd.
  4. We zetten de betaaltermijn over naar een maandbetaling. Hierdoor vervalt de eventuele korting die u krijgt bij kwartaal- of jaarbetaling.
  5. Naast betalingsherinneringen krijgt u ook een 2, 4 en 6-maandsbrief in verband met de wettelijke Regeling Wanbetalers. Het CAK voert deze wet uit.
  6. Zolang u een betaalachterstand in premie heeft, kunt u niet van verzekeraar veranderen. Dat is wettelijk bepaald. Om die wet uit te kunnen voeren, wisselen zorgverzekeraars gegevens uit over personen met een premie-achterstand.

Heeft u een schuld van minstens 6 maanden? En heeft u niet betaald en geen bezwaar gemaakt? Dan melden wij u aan bij het CAK.

Het CAK houdt vanaf dat moment uw premie in. U betaalt dan 130% van de standaardpremie. Het CAK houdt het bedrag in op uw salaris of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet hier aan meewerken. Als dit niet kan, dan legt het CAK beslag op uw bezittingen.

Heeft u al een betalingsregeling bij ons? Dan melden we u niet aan bij het CAK.

Wat is het CAK?
Het CAK heeft meerdere taken. Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert. Daarnaast zorgt het CAK voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Ook voert het CAK de wettelijke regeling Wanbetalers uit.

Ja. U betaalt de premie van uw lopende zorgverzekering aan het CAK. En tegelijkertijd moet u uw schuld bij Zilveren Kruis aflossen. Dat geldt voor de betalingsachterstand voor de premie, het eigen risico en de eigen bijdrage. Pas als u geen schulden meer hebt, melden wij u af bij het CAK. U bent dan geen wanbetaler meer.
Nee. U kunt niet opzeggen als u nog schulden heeft. Daarom raden wij u af om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar. U bent dan dubbel verzekerd en u moet twee keer premie betalen.
Is uw premieachterstand betaald? Dan kunt u per 1 januari van het volgende jaar opnieuw een aanvullende verzekering afsluiten. Bij het aanvragen van een tandartsverzekering met 3 en 4 sterren geldt een medische beoordeling.